MultiMailer: Grafiska titlar har nu stöd för radbrytningar

En ny funktion som vi införde i MultiMailer 2016 är grafiska titlar. Vi har nu uppdaterat funktionen så att det även är möjligt att lägga in radbrytningar i titeltexten, så att en titel kan vara på två eller fler rader. Detta är användbart om titeln är för lång för att rymmas på en rad. Då kan den istället delas upp i flera rader.

Du infogar en radbrytning genom att lägga in en backslash (”\”) i texten där du vill ha radbrytningen. Så skriver du t.ex titeltexten ”Rad 1\Rad 2” så kommer texten att visas som:

Rad 1
Rad 2

i den grafiska rubriken. Se även bilderna nedan:

Skriver du in följande i dialogrutan ’Infoga grafisk titel’:

Dialogrutan 'Infoga grafisk titel'

så kommer titeln att visas så här i nyhetsbrevet:

Titel på två rader

Se även
> MultiMailer 2016 har stöd för grafiska titlar

Lämna ett svar