MultiMailer: Så anger du om länkar ska vara understrukna eller inte

En klickbar länk kan vara understruken eller inte. Dvs så här eller så här. Tidigt i internets barndom var länkar alltid understrukna, men idag är det vanligt att de inte är det. I MultiMailer kan du välja om du vill ha länkarna i ditt nyhetsbrev understrukna eller inte. Du kan göra det i två ställen i programmet:

Steget ’Sätt egenskaper för länkar’ i nyhetsbrevsguiden

Nyhetsbrevsguiden

Detta är ett nytt steg i nyhetsbrevsguiden som infördes i den senaste uppdateringen av MultiMailer. Nu kan du direkt i nyhetsbrevsguiden ange färg för klickbara länkar och huruvida länkarna ska vara understrukna eller inte.

I dialogrutan ’Hyperlänkfärg’

Dialogrutan 'Hyperlänkfärg'

Dialogrutan Hyperlänkfärg (öppnas via Format-menyn) har uppdaterats med alternativet Alla hyperlänkar ska vara understrukna. Om du markerar detta alternativ så visas alla länkar i nyhetsbrevet med en understrykning. Om du avmarkerar detta alternativ så visas länkarna utan understrykning.

Exempel med understrykning:
Nedan visas hur en länk kan se ut med en understrykning (se texten ”Läs mer här”):

Exempel 1 - Med understrykning

Exempel utan understrykning:
Nedan visas samma länk utan en understrykning:

Exempel 1 - Utan understrykning

Du kan enkelt växla mellan understrykning och ingen understrykning för att se vad som passar bäst i just ditt nyhetsbrev.

Lämna ett svar