MultiMailer 2016 har stöd för grafiska titlar

I vissa sammanhang så vill man gärna ha med stora och effektfulla rubriker i sitt nyhetsbrev. Nackdelen med detta är att det kan ge nyhetsbrevet högre spampoäng och därmed ökar risken för att nyhetsbrevet fastnar i antispamfilter (se punkt 4 i den här artikeln).

I nya MultiMailer 2016 så kan man lösa detta problem genom att använda en funktion i programmet som gör det möjligt att skapa en grafisk rubrik. I en grafisk rubrik så lagras texten i form av en bild, så hela rubriken kommer att ses som en bild av antispamfilter.

Vi har infört en ny dialogruta i MultiMailer där du kan skapa en grafisk rubrik. Dialogrutan heter Infoga grafisk titel och öppnas via menyn Infoga. Bilden nedan visar hur den nya dialogrutan ser ut:

Dialogrutan 'Infoga grafisk titel'

Bilden nedan visar samma titel infogad i ett tomt dokument:

Grafisk titel

När du använder en grafisk rubrik så kan du använda vilket teckensnitt och vilken teckenstorlek som du vill. Du kan även använda dig av sådana teckensnitt som normalt inte finns i nyhetsbrevsmottagarnas datorer. Detta eftersom texten lagras grafiskt och det därför inte behöver finnas något installerat teckensnitt i datorn för att visa texten.

Se även
> Nyheter i SamLogic MultiMailer 2016
> Tips & tricks för SamLogic MultiMailer

Lämna ett svar