Uppdaterad dialogruta för att infoga bilder i MultiMailer 2016

Dialogrutan Infoga bild (som öppnas via menyn Infoga) har uppdaterats i MultiMailer 2016. Du kan nu ställa in önskad storlek på bilden innan du infogar den i nyhetsbrevet. Funktionen är smart också och ändrar bildfilens faktiska storlek, både till bredd och höjd och i bytes, så att bilden aldrig är större än nödvändigt. Det gör att utskicken går snabbare eftersom färre antal bytes måste transporteras i samband med utskick.

Den uppdaterade dialogrutan ändrar också bildens DPI till 96 DPI om bilden är inställd på ett högre värde (t.ex 300 DPI). Genom att minska bildens DPI krymper bildens filstorlek markant utan att kvaliteten påverkas.

Bilden nedan visar hur den uppdaterade dialogrutan Infoga bild ser ut:

Dialogrutan 'Infoga bild'

Med hjälp av ett reglage kan du dra bildens storlek till en önskad storlek innan du infogar bilden i nyhetsbrevet. Du kan också välja om du vill infoga bilden i nyhetsbrevet precis som den är, dvs utan en förändrad storlek eller ändring av DPI.

Se även
> Nyheter i SamLogic MultiMailer 2016
> Tips & tricks för SamLogic MultiMailer

Lämna ett svar