15 tips om hur du ger dina nyhetsbrev lägre spam-poäng


För att utskicken av dina nyhetsbrev ska uppnå ett lyckat resultat så får inte nyhetsbreven alstra för höga spam-poäng i spam-filter. Om de får för höga spam-poäng så är risken stor att de stoppas av något spam-filter och prenumeranterna av dina nyhetsbrev får dem inte, trots att de verkligen vill ha dem. Höga spam-poäng kan också medföra att även om nyhetsbrevet kommer fram till mottagaren, så hamnar de i mappen för skräppost i deras e-postprogram. Och nyhetsbrev som hamnar i skräppostmappen blir sällan lästa.
 
För att undvika att dina nyhetsbrev hanteras negativt av något spam-filter så finns det en del åtgärder som du kan göra för att förebygga detta. I denna artikel ger vi dig ett antal tips som hjälper dig att sänka dina nyhetsbrevs spam-poäng och därmed ökar chansen att dina nyhetsbrev verkligen når fram till dina kunder.

Tre nivåer av spam-filter
Ofta passerar all e-post genom många spam-filter. Först har e-postoperatören / Internet-operatören ett spam-filter som tar bort den mest uppenbara skräpposten från e-postservern. Två vanliga sådana filter är SpamAssassin och CRM114.
Sedan har många e-postprogram inbyggda spam-filter som tar bort många skräpmejl, som t.ex Microsoft Outlook Junk E-Mail Filter som ingår i Microsoft Outlook.
 
Förutom dessa två spam-filter så brukar de flesta datoranvändare även ha ett extra anti-spamprogram installerat i datorn. Dessa anti-spamprogram ingår ofta i paket där bl a även ett anti-virusprogram och en brandvägg ingår. Några stora tillverkare av sådana program är Symantec, McAfee, Trend och F-Secure. Man kan även köpa anti-spamprogram separat, t ex från dessa nämnda tillverkare, men även från företag såsom Cloudmark och SPAMfighter.

Hur fungerar ett spam-filter?
Spam-programmen och spam-filtren använder i huvudsak två olika grundmetoder när de bedömer om ett nyhetsbrev ska klassas som spam eller inte; dels filtrering baserad på spam-poäng och dels användning av sk "svartlistor".

Filtrering baserad på spam-poäng
Anti-spamprogrammen och spam-filtren försöker analysera innehållet i nyhetsbreven för att bedöma om det kan vara spam och hittar de "misstänkta saker" så får nyhetsbrevet spam-poäng. Ju fler "misstänkta saker" som hittas desto mer spam-poäng får nyhetsbrevet. Om den totala mängden spam-poäng överskrider en viss gräns blir nyhetsbrevet klassad som spam och hamnar då vanligtvis i skräppostmappen istället för i inkorgen. Är spam-poängen väldigt höga så kan breven rensas bort direkt.

Svartlistor
Svartlistorna innehåller listor på kända spam-källor och ett stort antal skräpmejl plockas bort direkt från e-postservern ifall det blir en träff i en svartlista. Ett par vanliga svartlistor som brukar användas är Spamhaus Zen och SpamCop.
 
www.multimailer.se Informationsfilm om MultiMailer. Klicka för att starta filmen.
 
15 tips som sänker dina spam-poäng
Här nedan får du 15 tips som hjälper dig att minska risken att få onödiga spam-poäng för dina nyhetsbrev:
    
1. Använd inte enbart bilder
Att skicka ett nyhetsbrev som enbart innehåller en eller flera bilder, och ingen text, fastnar i princip i alla spam-filter. Dessutom har undersökningar visat att ca 40 % av alla datoranvändare har bildvisningen frånslagen i sina e-postprogram. Detta innebär att när de får ett e-brev med enbart en bild så ser de bara ett stort kryss, vilket knappast kan vara så "informativt" eller "säljande".

2. Använd inte för lite text
Om ditt nyhetsbrev innehåller en bild så får du inte ha med för lite text. Om det är för lite text i förhållande till bilden så kan det ge spam-poäng. Du bör ha med minst 4-5 meningar med text i nyhetsbrevet.
 
Dessutom bör man ta hänsyn till de 40% som har bildvisningen frånslagen (se föregående punkt) och ha en text som uppmuntrar dessa att visa bilden. Så även om du har en säljande bild, så bör du även ha en lika säljande text för att din bild överhuvudtaget ska bli sedd av en stor grupp människor.

3. Undvik att upprepa ämnesraden
Texten i ämnesraden bör inte upprepas i ditt nyhetsbrev utan modifieringar. Detta gäller speciellt i rubriker och länkar. Vill du upprepa ämnesradens budskap i brevet så bör du formulera om rubrikerna så att de får liknande betydelse. Det viktigaste är att texterna inte är helt identiska med texten i ämnesraden.

4. Använd inte för stora teckensnitt
Du bör inte använda större textstorlek än 3 (12 pt) till titlar och rubriker i ditt nyhetsbrev, det kan annars ge en del extra spam-poäng.

5. Använd inte Arial 2 (10 pt) i nyhetsbrev där bilder infogats i mejlet
Väldigt många spam-mail har bestått av nonsenstext som visats i teckensnittet Arial med storlek 2 (10) pt plus en eller flera bilder som följt med (infogats i) brevet. Detta har skett så ofta att det numera ger relativt höga spam-poäng i spam-filter. Tyvärr drabbar detta även dig som skickar ut seriösa nyhetsbrev så för att inte riskera att dra på dig dessa extra poäng bör du alltid göra en av följande saker:
 
- Undvik att använda Arial 2 (10 pt) i dina nyhetsbrev.
- Använd alltid länkar till bilder på Internet istället för att skicka med bilderna inbundna direkt i nyhetsbrevet.
 
Du behöver alltså inte utföra bägge åtgärderna utan det räcker med en av ovanstående.

6. Använd inte enbart versaler i ämnesraden
Du bör inte använda enbart versaler i ämnesraden. Detta kan ge upphov till spam-poäng. Skriv alltid ämnesraden med helt normal text.

7. Använd inte för många olika teckenfärger
Du bör inte använda för många olika teckenfärger i nyhetsbrevet, det kan också ge spam-poäng. Dessutom blir brevet mer svårläst om du använder för många olika färger.

8. Undvik vissa ord
Vissa ord såsom "kontakt" kan ge spam-poäng. Det kan även gälla när ordet ingår som ett delord i ett längre ord, t ex "kontaktformulär". Ibland kan mycket enkla ord/ordkombinationer ge upphov till spam-poäng. Att spam-filtren är så "dumma" kan bero på att de utgår från engelska ord som ofta används i spam-mail och att svenska ord/ordkombinationer misstas för dessa. För att undvika detta så bör du skriva ett stycke i taget och provskicka det för att se om texten går igenom spam-filtret. Det kan vara mycket tidskrävande att i efterhand försöka hitta vilka ord/ordkombinationer i nyhetsbrevet som ger upphov till spam-poängen.

9. Undvik för många utropstecken
Alltför flitig användning av utropstecken "!" och liknande tecken i nyhetsbreven kan ge extra spam-poäng. Detta gäller speciellt om du använder det i ämnesraden och i rubriker. Även användande av olika typer av apostrofer kan ge extra spam-poäng, vilket är ett stort problem för de som skriver texter på t ex franska och spanska där det ju förekommer ofta sådana tecken.

10. Undvik för många länkar och avancerad design
Om du använder för många länkar, tabeller mm i ditt nyhetsbrev så ökar också risken för extra spam-poäng. Det kan vara mycket lockande att ta fram nyhetsbrev med mycket avancerad design; särskilt om du är duktig på HTML eller använder en reklambyrå för att ta fram dina hemsidor, broschyrer mm. Men tyvärr så får nyhetsbrev med mycket avancerad design ofta högre spam-poäng. Dessutom är risken stor att dina nyhetsbrev inte kommer att se korrekta ut hos alla dina nyhetsbrevsprenumeranter eftersom de kan ha äldre e-postklienter.

11. FrontPage, Dreamweaver och Expression Web kan ge spampoäng
Om du använder en extern HTML-editor (t ex FrontPage, Dreamweaver eller Expression Web) för att skapa dina nyhetsbrev så kan detta ibland ge extra spam-poäng. Information om vilket program som användes för att skapa HTML-brevet lagras i HTML-koden och vissa spam-filter som upptäcker detta tolkar brevet som ett reklambrev och lägger till lite extra spam-poäng. Vanligtvis när folk skickar e-post använder man ju inte sådana "tunga" program utan man skapar brevet direkt i e-postklienten och då saknas denna information i HTML-koden.
 
Men denna information går ganska lätt att avlägsna. Tittar du i början på HTML-koden så hittar du ofta meta-taggar som är specifika för HTML-editorn och avlägsnar du dessa så vet inte spam-filtret med vilket program ditt nyhetsbrev är gjort i och kan inte heller "straffa" dig för det.

12. Använd aldrig "Hemlig kopia"
Om du använder "Hemlig kopia" när du gör e-postutskick så blir det ingen riktig mottagaradress i mail-huvudet. Detta kan ibland uppfattas som ett tecken på massutskick av spam-filtren, i synnerhet om flera av de andra punkterna som nämns ovan också påträffas, och det kan då alstra extra spam-poäng. Dessutom finns det risk att dina nyhetsbrev uppfattas som "opersonliga" vilket gör att färre läser dem.

13. Använd inte "Kopia"
Om du använder "Kopia" när du gör ett e-postutskick så ökar också risken att dina nyhetsbrev klassas som spam. Dessutom innebär det att alla mottagare av dina brev kan se vem som fått utskicket och det ger inget seriöst intryck samtidigt som risken för att dina e-postadresser kommer på avvägar är mycket stor.
 
Om dina e-postadresser kommer i "fel händer" och sprids vidare så kommer dina kunders e-postadresser mycket snabbt att bli "sönderspammade" och de tvingas då byta e-postadresser. Detta innebär att du kommer ha en lista med e-postadresser som blir alltmer oanvändbara och i värsta fall kan det bli känt att du kan vara orsaken till att e-postadresserna blev offentliga.

14. Använd inte dynamiska IP-nummer
Du bör helst inte göra e-postutskick från en e-postserver som har ett dynamiskt IP-nummer. Många spam-filter och anti-spamprogram kan tolka detta som ett sätt att försvåra spårning av avsändaren och dina nyhetsbrev kan då få rikligt med spam-poäng för detta.

15. Kontrollera ditt IP-nummer
Kontrollera regelbundet att ditt eller din Internet-operatörs IP-nummer inte har hamnat i någon av de största databaserna, MAPS och SpamCop, som innehåller listor över spammares IP-nummer.
 
 
Spam kan betyda flera saker
 
• Oönskad e-post (skräppost)
• En sketch av Monty Python
• En köttkonserv
 
Spam (oönskad e-post/skräppost)
Skräppost eller spam är oönskade reklamutskick, bedrägeriförsök eller utskick av datorvirus via elektroniska medier, vanligast förekommande i e-post. På engelska förekommer även synonymerna UCE (unsolicited commercial e-mail, "oönskad kommersiell e-post") och UBE (unsolicited bulk e-mail, "oönskade massutskick av e-post"). Termen brukar också användas för att beskriva inlägg och meddelanden, t ex. på Internetforum eller chatter, som innehåller nonsens eller andra onödigheter för att förstöra, vanligtvis genom att de upprepas i massantal.
 
Spam (Monty Python)
Spam är en känd sketch i Monty Pythons flygande cirkus, den sändes första gången 1970 och handlar om två kunder som försöker beställa frukost, men i stort sett allt innehåller spam. Enligt en teori har sketchen gett upphov till att ordet spam används för oönskad e-post.
 
Spam (maträtt)
Spam är konserverat pressat kött tillverkat av Hormel sedan 1937. Namnet Spam angavs av Hormel från början vara en sammandragning av spiced ham (kryddad skinka), men företagets officiella ståndpunkt är numera att Spam är ett produktnamn, som inte är en akronym eller förkortning. Det är en enkel vara, som i USA stundom klassats som skräpmat. Elaka tungor har därför uttolkat Spam som en förkortning för something posing as meat ("något som utger sig för att vara kött").
 
Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Spam

 
    
Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
Relaterad produktinformation:
SamLogic MultiMailer  -  hanterar studsar automatiskt vid e-postutskick
 
Artikeln finns som en utskrivbar PDF också.

Öppna PDF-dokument
SamLogic
Skriven av: Anders Persson

English