Nya engelska blogginlägg om Visual Installer 2015

Vi har publicerat ett antal nya blogginlägg på vår engelska sajt om vårt installationsverktyg Visual Installer som kan vara av intresse för dig som använder verktyget. Blogginläggen tar bland annat upp några av de nya funktioner som lagts till nya Visual Installer 2015 under de senaste månaderna. Här nedan finns en kort beskrivning av blogginläggen och direktlänkar till dem:

Kodsignering

Visual Installer har nu stöd för SHA-2 och dubbel kodsignering
Kodsigneringsfunktionen i Visual Installer har uppdaterats så att även SHA-2 och dubbelkodsignering (SHA-1 + SHA-2) stöds. Eftersom nyare Windows inte längre stöder SHA-1 så är det en ganska viktig uppdatering. Vi förklarar mer i detta blogginlägg:
> Visual Installer now supports SHA-2 and dual code signing

Vad är skillnaden mellan SHA-1 och SHA-2?
Visual Installers kodsigneringsfunktion har nu stöd för både SHA-1 och SHA-2. Men du kanske undrar vad det innebär och vad som är skillnaden mellan dem? Vi förklarar det här:
> What is SHA-1 and SHA-2 and what’s the difference between them?

Var hittar man den senaste versionen av signtool.exe?
När Visual Installer kodsignerar ett installationspaket så körs ett externt kodsigneringsverktyg från Microsoft. Vanligtvis används signtool.exe och det kan vara bra att använda en så ny version av verktyget som möjligt. Men var hittar man den? Vi ger dig svaret här:
> Where can I find the latest version of signtool.exe?

.NET Framework

Om en specifik version av .NET Framework saknas
Vi har förbättrat hanteringen av situationer då en specifik version av .NET Framework, som ditt program kräver, inte är installerad i slutanvändarens dator. Visual Installer kan nu ladda ned och installera den saknade versionen i samband med installationen. Läs mer:
> Visual Installer: If a specific version of .NET Framework is missing

Fler versioner av .NET Framework stöds nu av Visual Installer
Vi har utökat listan med versioner av .NET Framework som Visual Installer stöder till att även innefatta underversioner av .NET Framework, t.ex 4.5.1, 4.5.2 osv. Läs mer i detta blogginlägg:
> Visual Installer: More available versions of .NET Framework

Enklare att registrera ett typbibliotek till en .NET assembly
Möjlighet att registrera en .NET assembly har funnits länge i Visual Installer. Vi har nu förenklat registrering av tillhörande typbibliotek (type library). Förut krävdes det användning av skriptspråket för detta, men nu räcker det med att kryssa för en inställning. Läs mer här:
> Easier to register a type library for a .NET assembly (in Visual Installer)

Skriptspråket

Visual Installers skriptspråk har nu stöd för ELSE
Vi har uppdaterat Visual Installers skriptspråk så att det nu även finns stöd för ELSE. Så du kan nu kombinera villkorssatserna IF och ENDIF med ELSE. Detta hjälper till att skapa enklare och flexiblare skript i vissa sammanhang. Läs mer här:
> Visual Installer’s scripting language now supports ELSE

Med skriptkommandot SETENV kan du sätta ett värde för en miljövariabel
Vi har lagt till ett nytt skriptkommando till Visual Installers skriptspråk som heter SETENV. Med hjälp av detta kommando kan du ange ett värde för en miljövariabel. Kommandot kan även användas för att ändra befintligt värde för en miljövariabel. Läs mer i detta blogginlägg:
> With the SETENV command you can set environment variables from Visual Installer

Dialogrutor

Ny installationsdialogruta i Visual Installer: Egna alternativ
Vi har utökat Visual Installer med en ny installationsdialogruta som heter Egna alternativ. Det är en generell inställningsdialogruta där användaren kan markera och avmarkera inställningar som du har skapat och adderat till ditt installationsprojekt. Vi förklarar mer här:
> New setup dialog box in Visual Installer: User Options

Övrigt

Hur man räknar antal genvägar i startmenyn i Windows 10
Det finns en begränsning i hur många genvägar man kan addera till startmenyn i Windows 10, vilket kan påverka Visual Installer. Är startmenyn full så kan inte fler genvägar adderas. Detta blogginlägg förklarar mer och beskriver hur du räknar antal genvägar i startmenyn:
> How to count the number of shortcuts and tiles in the Start menu in Windows 10

Se även
> Engelska blogginlägg om Visual Installer 2015 – Hösten 2015
> SamLogic Visual Installer 2015 – Nyheter

Lämna ett svar