SamLogic Visual Installer 2022 - nyheter

   
Nyheter och förbättringar i SamLogic Visual Installer 2022:
  
En ny version av Visual Installer finns ute nu. Här nedan listas några av de nyheter och förbättringar upp som tillkommit i den senaste versionen av installationsverktyget SamLogic Visual Installer.
  
 • Windows 11 - LogotypeStöd för nya Windows 11. Installationsinställningar, skript mm har uppdaterats för att stödja den senaste versionen av Microsoft Windows.

 • Stöd för Visual Studio 2022 (Visual Basic 2022 och Visual C# 2022).

 • Om du adderar mer än en genväg under en installation, kan du nu ange vilken av genvägarna (ikonerna) som är ditt huvudprogram och ska lyftas fram mer än de andra programmen i Start-menyn. Detta är mest relevant i Windows 11, men är en nyttig funktion även i äldre Windows. Du behöver inte riskera att fel program lyfts fram av Windows. Läs mer.

 • Sectigo - LogotypeAlla binära filer i Visual Installer 2022 (t.ex installationsprogrammet) har blivit kodsignerade med ett kodcertifikat från säkerhetsföretaget Sectigo. En nyckellängd på 4096 bitar har använts till RSA-krypteringen för att få maximal säkerhet. Du kan läsa mer om detta i denna bloggpost på vår engelska blogg.

 • Stöd för de senaste versionerna av AutoCAD: AutoCAD 2021 och AutoCAD 2022. I denna bloggpost på vår engelska blogg kan du läsa om hur AutoCAD från Autodesk stödjs av Visual Installer.

 • Nya villkor i skriptspråket: IF ACCESS_INSTALLED och IF EXCEL_INSTALLED. Istället för att testa om Office är installerat så kan du nu testa om Microsoft Access eller Microsoft Excel specifikt har installerats. Läs mer.

 • Vi har lagt till nya skriptkommandon för avinstallation av genvägar. Detta ger dig mer flexibilitet när du konfigurerar avinstallationsinställningar för dina program.

 • Vissa förbättringar i editorn. Till exempel:
  - Enklare att välja ett program som ska köras direkt efter installationen.
  - Enklare att ändra källsökväg för en fil i fillistan (du kan nu bläddra efter filen).
  - Du kan nu anpassa programgränssnittet mer än tidigare (exempelvis kan du ändra stil för knappar).

 • Vi har lagt till en ny variabel: %DATE_CREATED. Den innehåller det datum då installationen skapades.

 • Installationsprogrammet visar nu filnamn för varje enskild fil som registreras under installationsprocessen. Om du har många filer i fillistan som måste registreras så kan det ta tid i vissa (långsammare) datorer, men genom att skriva ut filnamnen en och en, så kan användaren se att installationsprocessen fortgår. Läs mer.

 • Du kan nu ange en minsta storlek för installationsfönstret. Detta säkerställer att installationsfönstret inte blir för litet i en dator med en låg skärmupplösning.

 

Nyheter och förbättringar i SamLogic Visual Installer 2020:
  
Här nedan beskrivs några av de nyheter och förbättringar som infördes i Visual Installer 2020:
  
 • Stöd för senaste versionen av Windows 10. Windows utvecklas och förändras hela tiden, och vi uppdaterar regelbundet Visual Installer för att hantera dessa förändringar.

 • C Sharp - LogotypeStöd för Microsoft .NET Framework 4.7.2 och 4.8.

 • Stöd för AutoCAD 2019 och AutoCAD 2020.

 • Stöd för Visual Basic 2019.

 • Stöd för Visual C#. Visual Installer kan nu importera ett Visual C#-projekt och skapa en installation för din applikation. Alla versioner av Visual C# sedan 2005 (inkl. senaste 2019) stöds.

 • Du kan nu addera kommentarer till filer i en fillista. Kommentarerna sparas med din projektfil (.VIP-fil) och visas varje gång projektfilen öppnas. Alla kommentarer till filer kan visas i en egen kolumn i fillistan.

 • Funktionen Kör program efter installation har uppdateras. Slutanvändaren kan nu via en kryssruta bestämma om programmet ska köras eller inte.

 • Du kan nu lägga till din egen bild till avinstallationsdialogrutan. Alternativt så kan du välja en av alla installationsbilder som följer med Visual Installer.

 • Ett nytt skriptkommando har lagts till: RDELETE. Med hjälp av detta skriptkommando kan du fördröja en radering av en fil till nästa datoromstart.

 

Nyheter och förbättringar i SamLogic Visual Installer 2018:
  
Här nedan beskrivs några av de nyheter och förbättringar som infördes i Visual Installer 2018:
  
 • Stöd för senaste versionen av Windows 10: Windows 10 Fall Creators Update.

 • Microsoft .NET Framework - LogotypeStöd för Microsoft .NET Framework 4.7 och 4.7.1.

 • Stöd för AutoCAD 2018.

 • Installationsdialogrutan Egna alternativ har uppdaterats för att även hantera radioknappar. Så du kan nu välja om du vill ha kryssrutor eller radioknappar i denna dialogruta. Om du använder radioknappar kan endast ett alternativ i taget vara markerat.

 • Kodsigneringsfunktionen i Visual Installer har uppdaterats för att även ha stöd för digitala certifikat som finns på USB-stickor (sk USB tokens) och för EV-certifikat. Läs mer.

 • Alla binära filer som distribueras till slutanvändare är nu kodsignerade med ett EV-certifikat. Detta ökar säkerheten och minskar risken för varningsmeddelanden i Windows.

 • Två nya skriptkommandon som hanterar genvägar har lagts till: RENAMEICON och RENAMEICON_DESKTOP. Dessa två skriptkommandon kan användas för att byta namn på befintliga genvägar under en installation.

 • EXIT_SCRIPT är ett nytt skriptkommando som kan användas för att stoppa körningen av skriptrader utan att stoppa hela installationen. Kombinerar du detta kommando med ett IF-villkor så har du en smidig möjlighet att avbryta skriptkörningen i förtid om det behovet uppstår.

 • Skriptkommandot XRUN har utökats med två nya parametrar: %OS och %Bitness. Dessa två parametrar låter dig bestämma i vilken Windows-version och bitstorlek för Windows som programfilen som XRUN ska starta får köras i.

 • Du kan nu byta teckensnitt för Visual Installers editor om du vill använda ett annat teckensnitt än standardteckensnittet. Då olika teckensnitt ser olika bra ut på olika skärmupplösningar och olika Windows-versioner har du nu en möjlighet att välja ett teckensnitt som är optimalt för din dator.

 • Visual Installer 2018 samverkar med kopieringsskyddet RegGuard 2018. Med hjälp av RegGuard 2018 kan du skydda program, dokument och andra typer av filer mot piratkopiering.

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic Visual Installer 2017:
   
Här nedan beskrivs några av de nyheter och förbättringar som infördes i Visual Installer 2017:
 
 • Förbättrat stöd för Windows 10. Nu stöds Windows 10 Anniversary Update och Windows 10 Creators Update fullt ut.

 • Stöd för Visual Basic 2017 / Visual Studio 2017.

 • Stöd för AutoCAD 2017.

 • Stöd för Microsoft .NET Framework 4.6.2.

 • Dialogrutan 'Information om fil'Stöd för Microsoft Edge.

 • Du kan nu i editorn se om en fil i fillistan är kodsignerad eller inte. Fönstret med filinformation har uppdateras med denna information.

 • Du kan nu lägga in radbrytningar i ett informationsfönster som öppnas via skriptspråket. Det gör att längre texter kan göras mer lättlästa.

 • Du kan ange en egen startmapp för dina VIP-projekt. Normalt används ju mappen Mina dokument\Visual Installer\Mina projekt, men du kan nu ange en egen mapp att utgå ifrån.

 • Dessutom (berör dig som har Visual Installer 2014 eller äldre). Alla binära filer som ingår i Visual Installer är nu kodsignerade med ett SHA-2 kodcertifikat (istället för SHA-1). Det ger ökad säkerhet och minskar risken för onödiga varningar. Detta är speciellt viktigt fr.o.m februari 2017, då stödet för SHA-1 blir kraftigt reducerad i Windows.

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic Visual Installer 2015:
   
Här nedan beskrivs några av de nyheter och förbättringar som infördes i Visual Installer 2015:
 
 • Stöd för Windows 10. Visual Installer 2015 är anpassad för att både kunna användas i nya Windows 10 och för att kunna ta fram installationer som fungerar i Windows 10.

 • Stöd för Visual Basic 2015 / Visual Studio 2015.

 • Stöd för Office 2016. Exempelvis så fungerar de Office-specifika variablerna nu även med programmen i Office 2016. Likaså installation av tilläggsverktyg till Microsoft Excel 2016 och Microsoft PowerPoint 2016.

 • Stöd för Office 365.

 • Stöd för de senaste versionerna av AutoCAD (AutoCAD 2015 och AutoCAD 2016).

 • Utökat stöd för Microsoft .NET Framework. Nu stöds även underversioner av .NET Framework (t.ex 4.51, 4.5.2 osv). Och din användare kan nu ladda ned och installera saknad version av .NET Framework direkt från Visual Installer.

 • Du kan nu installera både 32-bitars och 64-bitars filer från en och samma installation.

 • Dialogrutorna kan nu innehålla klickbara länkar som kan öppna en webbsida eller en e-postklient.

 • Stöd för automatiskt bygge av installationer och batchhantering. Det går nu att automatisera skapandet av installationer så att installationer kan skapas utan användarinteraktion, t.ex via en byggserver.

 • Stöd för Visual Studio solution-filer. Du kan nu importera flera projekt på en och samma gång till Visual Installer genom att öppna en solution-fil (.sln-fil) som är skapad med Visual Studio.

 • Visual Installer har utökats med en ny installationsdialogruta: Egna alternativ. Det är en generell inställningsdialogruta där användaren kan markera och avmarkera inställningar som du har skapat och adderat till ditt installationsprojekt. Dessa inställningar samverkar med villkor i Visual Installers skriptspråk och i fliken Registry.

 • Flera nya variabler har lagts till, bland annat för styrning av filer till 32-bitars eller 64-bitars mappar:
  n %SYSDIR32 - Installera fil till 32-bitars systemkatalog.
  n %SYSDIR64 - Installera fil till 64-bitars systemkatalog.
  n %PROGRAMFILES32 - Installera fil till 32-bitars programkatalog.
  n %PROGRAMFILES64 - Installera fil till 32-bitars programkatalog.
  n %ENTEREDLKEYPREFIX - Innehåller prefix för den licensnyckel som användaren skrivit in.

 • Visual Installers skriptspråk har utökats med två nya skriptkommandon:
  n MWRITEPROTECT - Skrivskyddar/tar bort skrivskydd för ett urval av filer i en mapp.
  n DELETEICON_DESKTOP - Tar bort en genväg från skrivbordet.
  n SETENV - Sätter en miljövariabel till ett specificerat värde.

 • Visual Installers skriptspråk har nu även stöd för ELSE.

 • Nytt specialkommando till fliken Registry: XPCOMPAT. Sätter ett program i kompatibilitetsläge för Windows XP vid installation i en nyare Windows. Är användbar om du har äldre programvara som du underhåller.

 • Kodsigneringsfunktionerna har förbättrats. Bl.a stöds SHA-2 och dubbel kodsignering (SHA-1 + SHA-2).

 • Flikarna Registry och INI-filer i Visual Installers editor hanterar nu även Windows miljövariabler, t.ex %SystemDrive%. Du kan läsa mer om vilka miljövariabler som finns i Windows på denna Wikipedia-sida.

 • Förbättrat stöd för installation och avinstallation av Excel tilläggsverktyg. Vi har uppdaterat installationsfunktionerna som hanterar Excel tilläggsverktyg (Excel Add-Ins).

 • Uppdaterad Twitter-funktionalitet. Läs mer om Visual Installers Twitter-stöd på denna sida.

 • Hanteringen av licensnycklar har uppdaterats och blivit mer flexibel.

 • Visual Installer 2015 samverkar med kopieringsskyddet RegGuard 2015. Med hjälp av RegGuard 2015 kan du skydda program, dokument och andra typer av filer mot piratkopiering.

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic Visual Installer 2014:
   
Här nedan beskrivs några av de nyheter och förbättringar som infördes i Visual Installer 2014:
 
 • Stöd för Windows 8.1.

 • Stöd för Office 2013. Exempelvis så fungerar de Office-specifika variablerna nu även med programmen i Office 2013. Likaså installation av tilläggsverktyg till Microsoft Excel 2013 och Microsoft PowerPoint 2013.

 • Stöd för .NET Framework 4.5. Om du utvecklat program som kräver .NET 4.5 så kan du med Visual Installer 2014 undersöka att datorn verkligen har .NET 4.5 installerad innan du startar installationen av ditt program. Skriptspråket i Visual Installer hanterar också .NET 4.5 nu.

 • Stöd för Visual Basic 2013 / Visual Studio 2013.

 • Stöd för AutoCAD 2013 och AutoCAD 2014.

 • Möjlighet att på ett enkelt sätt ange om ett installerat program måste köras med administratörsrättigheter. Via en inställning bestämmer du om ett specifikt program ska köras med standardrättigheter eller administratörsrättigheter.

 • Möjlighet att ändra rättigheter för en mapp på hårddisken i samband med installationen. Du kan välja mellan att ändra rättigheter för en befintlig mapp eller att skapa en ny mapp med rättigheter som du anger. Detta hanteras via två nya skriptkommandon som vi har lagt till: SETPERM och XCREATEDIR. Läs mer.

 • MSIEXEC är ett nytt skriptkommando som kan användas för att starta MSI-installationer från Visual Installer. Kommandot har fler användbara finesser; exempelvis så kan Visual Installers vanliga installation ta en paus tills MSI-installationen är klar. Via kommandot kan du även välja om MSI-installationen ska köras i tyst läge eller om installationsdialogrutor och meddelanden ska visas under MSI-installationen.

 • Vi har lagt till två användbara skriptkommandon som körs i samband med en avinstallation: UNINSTALL_XRUN och UNINSTALL_MSIEXEC. Det förstnämnda skriptkommandot startar ett program i samband med avinstallationsprocessen och det sistnämnda skriptkommandot kör en MSI-avinstallation i samband med avinstallationsprocessen.

 • Skriptspråket har utökats med nya villkor. Bland annat ett villkor för att testa om installationsprogrammet körs i ett 32 bitars eller 64 bitars system samt ett villkor för att testa om ett program redan har installerats eller inte.

 • Tre nya variabler för delad information har lagts till. Dessa variabler kan användas för installation av dokument, bilder, filmer, musik mm, samt inställningar, som ska delas mellan olika användare på samma dator:
   
  n %SHAREDDOCUMENTS - Innehåller sökväg till mappen i Windows som används för att dela dokument med andra.
  n %PUBLICDIR - Innehåller sökväg till en mapp med undermappar som används för att dela dokument, bilder, filmer mm.
  n %APPDATADIR_ALLUSERS - Innehåller sökväg till en mapp som används för att dela programinställningar mm
   
  Visual Installer har stöd för TwitterMer information om dessa dessa nya variabler finns på denna sida.  

 • Stöd för Twitter. Från Visual Installer kan nu nu skicka twittermeddelanden (tweets) direkt från programmet till ditt Twitter-konto. Detta är användbart t.ex i samband med att du laddar upp uppdateringar via uppladdningsfunktionen i Visual Installer. Då kan du i samma veva meddela dina användare om din nya programuppdatering genom Twitter. Du anger bara dina login-uppgifter en gång, därefter behöver du bara skriva in dina tweets och posta dem. Väldigt smidigt! Läs mer.

 • Dialogrutan Skapa installation i editorn har uppdaterats. Läs mer.

 • En ny funktion för att snabbt addera alla filer i en mapp har lagts till.

 • Det är nu möjligt att lägga in egen versionsinformation till en självuppackande installationsfil. Denna versionsinformation visas bland annat i Utforskaren, t.ex som tipstext. Vi förklarar mer i detta blogginlägg.

 • Det är nu möjligt att registrera en .NET assembly-fil (med namntillägget .DLL) och ge det ett COM-gränssnitt, så att programkod kompilerad för .NET Framework även kan användas i programkod som inte kompilerats för .NET. Läs mer.

 • En tysk språkfil medföljer. Du kan nu på ett enkelt sätt få tyska texter för dina installationsdialogrutor mm.

 • Visual Installer 2014 samverkar med kopieringsskyddet RegGuard 2014. Med hjälp av RegGuard 2014 kan du skydda program, dokument och andra typer av filer mot piratkopiering. RegGuard 2014 är den senaste versionen av skyddet.

 • Uppdaterat gränssnitt. Vi har uppdaterat Visual Installers gränssnitt till ett nytt utseende och även utökat möjligheterna till att välja ett eget utseende till programmet, så att du kan arbeta med det gränssnitt som du trivs bäst med. Läs mer.

      

 • Till installationsdialogrutorna finns nu ytterligare ett antal färdiga bilder som kan användas. Vi har lagt in bilder med olika teman som kan användas till dina installationsprojekt. Men precis som innan så kan givetvis även egna bilder användas.
   
                   

  denna sida visar vi några exempel på de nya bilder som följer med Visual Installer 2014.

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic Visual Installer 2012:
   
Här nedan beskrivs några av de nyheter och förbättringar som infördes i Visual Installer 2012:
 
 • Stöd för Windows 8.

 • Stöd för Office 2010. Exempelvis så fungerar de Office-specifika variablerna nu även med programmen i Office 2010.

 • Stöd för .NET Framework 4.0.

 • TeamviewerStöd för Visual Basic / Visual Studio 2010 och 2012.

 • Kompatibel med TeamViewer. Tidigare versioner av Visual Installer var inte kompatibel med fjärrstyrnings-systemet TeamViewer, men 2012-versionen av Visual Installer är det.

 • Uppdaterat stöd AutoCAD-profiler. Hanterar nu även AutoCAD 2011 och 2012.

 • Du kan nu på ett lätt sätt skapa en undermeny (undergrupp) för ikoner/genvägar i Windows. I en undermeny kan du exempelvis placera diverse dokument och extra verktyg. Genom att ha dessa samlade i en undermeny blir det enklare för användarna att hitta dem eftersom de finns samlade på ett lättillgängligt sätt. Läs mer.

 • Du kan nu ange en egen ikon, företagsnamn och supportinformation till Lägg till / Ta bort program (Avinstallera eller ändra ett program) i Windows kontrollpanel. Läs mer.

 • Intelligentare hantering av uppdateringar. Du kan nu ange en speciell uppdateringsnyckel som endast fungerar om en fullständig version redan är installerad. Försöker användaren installera en uppdatering utan att en fullständig version finns installerad sedan innan så visar Visual Installer en informationsruta (med valfri) text och stoppar installationen.

 • Visuella effekter vid inmatning av licensnyckel. Visual Installer kan visa det visuellt i installationsdialogrutan för inmatning av licensnyckel så fort korrekt licensnyckel skrivits in. Läs mer.

 • Du kan nu ställa in så att en licensnyckel som skrivs in alltid visas med versaler, oavsett tangentbordets skiftesläge.

 • Enklare hantering av grafiska installationsfönster. Du kan nu på ett enkelt sätt välja om du vill att din installation ska ha ett installationsfönster (grafiskt bakgrundsfönster) som täcker hela skärmytan, delar av skärmytan eller om enbart installationsdialogrutor ska synas under installationen. Läs mer.

 • Funktionen Kör program efter installation har blivit smartare. Om ett program redan är igång så kan man ställa in så att en ny instans av programmet inte startas.

 • När du väljer Nytt projekt så visas nu en dialogruta där du kan välja typ av projekt och vissa andra inställningar. Läs mer.

 • Ny variabel: %JULIANDAY. Returnerar nuvarande julianska dagtal. Vill du exempelvis räkna antal dagar sedan en installation så kan denna variabel hjälpa till för detta ändamål.

 • Fliken Registry har utökas med ett nytt specialvillkor: IF_WIN8. Raden behandlas enbart om operativsystemet är Windows 8.

 • Nya villkor i skriptspråket som hanterar Windows 8, t ex: IF OS=WIN8 och IF OS<WIN8.

 • Två nya skriptkommandon: UNINSTALL_DELETE_AT_REEBOT och UNINSTALL_REMOVEDIR_AT_REBOOT. Raderar en fil respektive en mapp i samband med en avinstallation.

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic Visual Installer 2010:
   
Här nedan beskrivs några av de nyheter och förbättringar som infördes i Visual Installer 2010:
 
 • Stöd för Windows 7.

 • Stöd för 64 bitar. Försäljningen av 64-bitars datorer väntas öka kraftigt det kommande året, liksom försäljning av 64-bitars Windows. Visual Installer 2010 har anpassats för att kunna användas i 64-bitars Windows.

 • Kodsignering. Viktiga installationsfiler är nu kodsignerade och du kan själv signera dina installationer på ett lätt sätt. Kodsignerade installationer innebär att användaren slipper vissa varningsrutor när installationen laddats ned från Internet eller körs på Windows Vista och Windows 7. Läs mer.

 • Du kan nu välja mellan två olika stilar för dialogrutor. En ny stil, Windows Installer-stil, har införts. Stilen Windows Installer innebär att dialogrutor visas enligt ett standardiserat utseende som är vanligt idag. Läs mer.

 • Många färdiga bilder till dialogrutor följer med. Både för dialogrutor i Windows Installer-stil och Visual Installer-stil. Men du kan även välja egna bilder till alla dialogrutor. Läs mer.

 • Skripteditorn (dvs editorn där du skriver in skriptkommandon) visar nu bl a kommandon och variabler i egna färger (sk färgsyntaxhantering). Man får då en bättre överblick över de kommandon och variabler man använder till skriptraderna. Skripteditorn stöder nu även IntelliSense (enligt samma princip som Visual Studio-editorn), vilket innebär att du kan få upp en lista med möjliga kommandon och variabler medan du skriver, och snabbt och enkelt kan välja ett kommando/en variabel. Läs mer.

 • Flikarna Registry och INI-filer hanterar även dem färgsyntax och IntelliSense enligt samma principer som beskrivits i föregående punkt. Läs mer.

 • Du kan nu förhandsgranska de inställningar du skrivit in i Registry-fliken. Dina nycklar och värden visas i ett grafiskt träd med liknande utseende som registereditorn i Windows. Läs mer.

 • Fillistan i fliken Fillista visar nu små ikoner till vänster om raderna med fildata. På så sätt blir stora listor med filer mer lättöverskådliga. Läs mer.

 • Stöd för .NET Framework 3.5.

 • Nya funktioner för hantering av licensnycklar. Bland annat automatisk formatering av licensnycklar medan de skrivs in (bindestreck infogas automatiskt). Du kan också ange en default-nyckel som visas som förslag i dialogrutan för inmatning av licensnycklar. Praktiskt när du skickar ut utvärderingsversioner mm.

 • Ny RegGuard-funktionalitet. Svarsnyckeln behöver inte längre klistras in manuellt av slutanvändaren utan den hämtas automatiskt från Urklipp. Förenklar kraftigt för slutanvändaren i samband med en registrering under en installation. I Visual Installer 2010 ingår också utökat stöd för FireFox eftersom den fungerar annorlunda jämfört med Internet Explorer och flera andra webbläsare.

 • Fliken Registry har utökas med ett nytt specialvillkor: IF_WIN7. Raden behandlas enbart om operativsystemet är Windows 7.

 • Nya villkor i skriptspråket som hanterar Windows 7, t ex: IF OS=WIN7 och IF OS<WIN7.

 • Nya villkor i skriptspråket som hanterar .NET, t ex: IF NET=2.0.

 • Nytt skriptkommando: UNINSTALL_RENAME_LOGFILE. Installerar du flera installationer till samma mapp så är detta skriptkommando användbart om du vill kunna avinstallera de installerade filerna via separata avinstallationsprogram.

 • Ny variabel: %MYPICTURES. Returnerar sökvägen till bildmappen i Windows.

 • Slutanvändaren kan nu installera även till ett USB-minne. Användande av USB-minne blir allt vanligare och förutom att du kan sprida ditt program via USB-minnen så kan nu även din slutanvändare installera sina filer till ett USB-minne. Detta är en möjlighet som kan stängas av/på via en inställning i Visual Installer.

 • Uppdaterat stöd AutoCAD-profiler. Hanterar nu även AutoCAD 2010.

 • Lättare att hitta tidigare projekt. De 6 senaste använda projektmapparna visas i en ny undermeny i Arkiv-menyn.

 • PDF-manual på ca 130 sidor. Många har önskat det och nu finns det. Med Visual Installer 2010 medföljer nu en tjock manual i PDF-format. Manualen innehåller hyperlänkar och ett grafiskt träd för snabb och enkel navigering bland sidorna. Vill du se hur manualen ser ut kan du klicka här.

 
En lista på de nyheter och förbättringar som tillkommit i Visual Installer 2008 och tidigare finns på denna sida.
   
  

 

SamLogic