Registrering av en .NET assembly

 
Sedan länge har det varit möjligt att registrera traditionellt kompilerade ActiveX- och DLL-filer med Visual Installer, men vi har nu infört en möjlighet att även registrera DLL-filer kompilerade för .NET Framework och ge dessa ett COM-gränssnitt, så att dessa filer även kan användas i programkod som inte är kompilerad för .NET Framework (t.ex ett traditionellt C++-program).

En DLL-fil kompilerad för .NET Framework kallas för en .NET assembly och vi har lagt in ett nytt menyalternativ i menyn Lista som heter Registrera .NET assembly. Detta menyalternativ visas i denna meny om du markerar en fil i fillistan som är en .NET assembly och har namntillägget ".DLL". Samma menyalternativ visas även i den lokala meny som öppnas om du högerklickar över en fil i fillistan, om du högerklickar över en .NET assembly. Om du väljer menyalternativet Registrera .NET assembly så visas följande dialogruta, där du kan ange hur DLL-filen ska registreras:
 


Själva registreringen utförs genom att köra Microsoft-verktyget RegAsm som installeras med Microsoft .NET Framework. Visual Installer kan registrera både 32-bitars och 64-bitars assemblies.

   
< Återvänd
  

 

SamLogic