Enklare hantering av installationsfönster

 
Dialogrutan 'Installationsfönster' har uppdateratsI Visual Installer 2012 har hanteringen av grafiska installationsfönster (grafiska bakgrundsfönster) förenklats. Du kan nu på ett enkelt sätt välja om ett installationsfönster ska täcka hela skärmen, delar av skärmen eller inte synas alls. I det sistnämnda alternativet kommer endast installations-dialogrutor att visas för användaren under installationen. Allt detta sköts via den uppdaterade dialogrutan Installationsfönster i programmets editor (öppnas via fliken Design).

Om du ska använda ett installationsfönster eller inte beror lite på vilken typ av produkt som du installerar. Ett grafiskt installationsfönster gör ett bra första intryck eftersom du här har tillfälle att visa imponerande grafik för avnändaren under installationen. Men om du installerar små nyttoprogram eller tekniska program så kan det ibland vara bättre att enbart visa dialogrutor under installationen.

Nedan så visar vi tre exempel på hur det kan se ut när ett installationsfönster täcker hela bildskärmen, delar av bildskärmen eller inte syns alls.
 
   
Installationsfönstret täcker hela skärmen
  
Installationsfönstret täcker hela skärmen

  
Installationsfönstret täcker en del av skärmen
  
Installationsfönstret täcker en del av skärmen

 
Inget installationsfönster används
  
Inget installationsfönster används

 
 
    

 

SamLogic