Nya variabler

 
Vi har lagt till tre nya variabler till Visual Installer som kan användas i samband med installation av dokument, bilder, filmer, musik mm, samt inställningar, som ska delas mellan olika användare på samma dator. Det är också möjligt att dela dessa filer och inställningar mellan olika datorer, om mapparna görs tillgängliga i ett nätverk.

De tre variablerna som vi lagt till heter
%SHAREDDOCUMENTS, %PUBLICDIR och %APPDATADIR_ALLUSERS och nedan beskriver vi dem lite närmare:
 
 
%SHAREDDOCUMENTS
Denna variabel innehåller en sökväg till mappen i Windows som används för lagring av delade dokument (dokument som delas av flera användare). Sökvägen är olika beroende på version av Windows. Variabeln innehåller vanligtvis en av följande sökvägar:
 
Windows XP/2000 C:\Documents and Settings\All Users\Dokument
Windows Vista/7/8 C:\Users\Public\Documents
 
 
%PUBLICDIR
Denna variabel innehåller en sökväg till en mapp med undermappar i Windows som används för lagring av delade dokument, bilder, filmer, musik mm. Denna variabel är skräddarsydd för användning i Windows Vista/7/8, men fungerar även med Windows XP och Windows 2000. Variabeln innehåller vanligtvis en av följande sökvägar:
 
Windows XP/2000 C:\Documents and Settings\All Users\Dokument
Windows Vista/7/8 C:\Users\Public
 
 
%APPDATADIR_ALLUSERS
Innehåller sökväg till den mapp i systemet som används för lagring av inställningar som ska delas med alla användare på en dator. Sökvägen till mappen är olika beroende på version av Windows, och vanligtvis innehåller variabeln en av följande sökvägar:
 
Windows XP/2000 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data
Windows Vista/7/8 C:\ProgramData
 
 
< Återvänd
    

 

SamLogic