Kodsignering

 
I Visual Installer 2010 är viktiga installationsfiler nu kodsignerade. Möjligheten att kodsignera självuppackande installationer, som distribueras via Internet, har också förbättrats. Med Visual Installer kan du nu skapa installationer som inte längre ger några varningar av typen "Okänd utgivare" eller "Utgivaren kunde inte verifieras".

Här nedan visas skillnaden mellan en kodsignerad installation och en ej kodsignerad installation efter nedladdning från Internet och start av installation. Dialogrutornas utseende skiljer sig lite åt beroende på om det är Windows XP eller Windows Vista / 7.
 
Windows XP Windows XP
Kodsignerad installation (Visual Installer 2010): Ej kodsignerad installation (Visual Installer 2008):

  
Windows Vista / 7 Windows Vista / 7
Kodsignerad installation (Visual Installer 2010): Ej kodsignerad installation (Visual Installer 2008):

 
 
  

I Windows Vista och Windows 7 visas två varningsrutor om Visual Installer 2008 körs. Anledningen till detta är att i denna version av Visual Installer är inte själva installationsfilerna signerade. I Visual Installer 2010 är dessa filer signerade vilket innebär att den sistnämnda varningsrutan inte visas. För att erhålla dialogrutan till vänster (under rubriken "Windows Vista / 7") måste dels Visual Installer 2010 användas och dels måste den skapade installationen kodsigneras.


Windows 7 och AppLocker
I system som använder Windows 7 (Ultimate och Enterprise) i kombination med Windows Server 2008 R2 så kan administratören spärra start av osignerade programfiler. Det innebär att om en körbar fil saknar kodsignering så går den aldrig igång när användaren försöker starta den. Denna teknik kallas AppLocker och introducerades med WIndows 7 och Windows Server 2008 R2. Om du tror att dina kunder kommer använda sådana här system så rekommenderas det att använda Visual Installer 2010 samt signera installationen innan den distribueras.
     
  

 

SamLogic