SamLogic
RegGuard 2023 / Internet
Ett effektivt kopieringsskydd och registreringssystem för dina program och dokument, vare sig du distribuerar dessa via CD, DVD, Internet eller USB-minnen.
 

  
SamLogic RegGuard 2023 / Internet är ett effektivt och kraftfullt kopieringsskydd som kan användas för att skydda program, dokument och annan digital media från olovlig kopiering (piratkopiering). Verktyget kan också användas för att registrera dina kunder i samband med installationer, för att omvandla utvärderingsversioner av produkter till skarpa versioner och för att skapa tidsbegränsade utvärderingsversioner av dina program och dokument. RegGuard ger dig även möjlighet att använda avancerad Internet-teknik för att samla in kunduppgifter och hantera kundkontakter.
 
Systemet fungerar oavsett om du distribuerar dina program och dokument via CD, DVD, Internet eller USB-minnen. RegGuard fungerar med alla versioner av Windows från och med Windows 98 fram till Windows 11.
 
Kombinerar kopieringskydd och registrering
SamLogic RegGuard 2023 / Internet har en effektiv lösning på ett gammalt och välkänt problem när det gäller utveckling av mjukvara. Hur skyddar man sina produkter mot piratkopiering och hur får man kunderna att registrera sig? Lösningen bygger på att kundens unika licensdata överförs tillsammans med övriga kunduppgifter vid registrering. Detta innebär att kunden först måste registrera sig för att sedan få den licensnyckel som omvandlar produkten till skarp version samtidigt som det är möjligt att låsa produkten till kundens dator vilket förhindrar oönskad kopiering av produkten. På så sätt kan samma system användas till både kopieringsskydd och till registrering av kunduppgifter.
 
Dynamiskt kopieringsskydd av program och dokument
Med SamLogic RegGuard 2023 / Internet kan du på ett enkelt sätt välja vilken typ av kopieringsskydd du vill ha för dina produkter. Du kan bla välja en av följande: inget (endast online-registrering), tidsbaserat (antal dagar, antal starter, slutdatum), skydd av skarpt program eller kombinationer av de olika typerna. Skyddet kan användas för att skapa demos, utvärderingsversioner, hyrprogram mm.
 
Skyddet bygger på avancerad kryptering tillsammans med unik data från kundens system. Detta medför att alla licensnycklar du levererar är unika och fungerar endast på den dator som genomfört registreringen. Du behöver därför aldrig riskera olaglig spridning av dina licensnycklar på Internet. Programskyddet garanterar också att dina kunder alltid kan använda dina produkter. Om kunden köper ny dator eller hårddisken kraschar så är det bara att installera produkten på nytt.
 
Automatisk online-registrering
Registrering av kunduppgifter sker helt automatisk och har användaren tillgång till Internet (vilket ju de flesta har nuförtiden) sker själva registreringen via ett intuitivt och intelligent registreringsformulär på Internet. Alla texter i detta formulär liksom utgående e-post kan enkelt anpassas efter språk, användningsområden och kundgrupper. Registrering kan utföras via Internet, e-post, fax-modem, utskrift, telefon eller mobiltelefon/SMS.

Enkel implementering med ActiveX, DLL eller .NET-klass
Vill du använda den allra högsta skyddsnivån så medföljer en ActiveX-komponent, två DLL-moduler och fyra .NET-klasser som du enkelt kan implementera i din produkt med ett par rader programkod. Du väljer själv vilken teknik som du vill använda dig av (ActiveX / DLL / .NET). Svensk dokumentation och exempel för Microsoft Visual Basic (6.0/NET), Microsoft Visual C++, Microsoft Visual C#, Microsoft Access och Microsoft Excel medföljer.

Nyheter i denna version !
Några nyheter i den senaste versionen av SamLogic RegGuard är: stöd för Windows 11, högre säkerhet och en förenklad hantering av licensnycklar. Läs mer här.
    
Visa mer information om SamLogic RegGuard / Internet
Mer information

RegGuard 2023 / Internet - Mer Information
På denna sida får du överskådlig information om SamLogic RegGuard 2023 / Internet samt information om vilka systemkrav RegGuard har:
Mer information om SamLogic RegGuard 2023 / Internet 
Hämta utvärderingsexemplar av SamLogic RegGuard / Internet
Hämta RegGuard 2023

RegGuard 2023 / Internet - Demo
Ett utvärderingsexemplar av SamLogic RegGuard 2023 / Internet kan laddas ned från denna Internetsida: Hämta ett utvärderingsexemplar av SamLogic RegGuard 2023 / Internet 

 


 
Beställ

 

SamLogic