SamLogic RegGuard 2023 / Internet - Nyheter
 
Några av nyheterna i nya SamLogic RegGuard 2023 / Internet är:
 
 • Stöd för nya Windows 11.

 • Alla binära filer som ingår i RegGuard 2023 har blivit kodsignerade med ett kodcertifikat från säkerhetsföretaget Sectigo. En nyckellängd på 4096 bitar har använts till RSA-krypteringen för att få maximal säkerhet. Du kan läsa mer i detta inlägg på vår engelska blogg.

 • Installationsverktyget Visual Installer 2022 / Professional, som samverkar med RegGuard 2023, ingår.

 • En ny förenklad hantering av licensnycklar ingår. Validering av licensnycklar kan ske direkt i installationsprogrammet, när Visual Installer används till installationen. Ingen extern registreringssida behöver öppnas. Visual Installer kommunicerar med RegGuard-servern och kontrollerar licensnyckeln under ytan. En fördel med denna nya metod är att hanteringen av en licensnyckel blir enklare för slutanvändaren. Läs mer.

 
SamLogic RegGuard 2018 / Internet - Nyheter
 
Här nedan listas de nyheter och förbättringar som tillkom i SamLogic RegGuard 2018 / Internet upp:
 
 • RegGuard 2018 / Internet har anpassats för att vara förenlig med EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. Det innebär bland annat att du i RegGuards registreringsformulär kan ha med en kryssruta för användarens samtycke till insamlande av personens personuppgifter. Enligt GDPR är det ett krav att under vissa omständigheter att just begära detta. Läs mer.

 • Stöd för den senaste version av Windows 10.

 • Stöd för Microsoft Edge.

 • Alla binära filer som distribueras till slutanvändare är nu kodsignerade med ett EV-certifikat. Detta ökar säkerheten och minskar risken för varningsmeddelanden i Windows.

 • Installationsverktyget Visual Installer 2018 / Professional, som samverkar med RegGuard 2018, ingår.

 
SamLogic RegGuard 2015 / Internet - Nyheter
 
Här nedan listas de nyheter och förbättringar som tillkom i SamLogic RegGuard 2015 / Internet upp:
 
 • RegGuard 2015 / Internet är anpassad för att kunna användas med nya Windows 10, samtidigt som den är fortsatt kompatibel med alla Windows-versioner fr om Windows 98 och senare.

 • Det finns nu en 64-bitars version av SLCopyGd.dll (med filnamnet SLCopyGd64.dll). Denna DLL är själva stommen i RegGuard-systemet om din programvara körs i "unmanaged mode", och innehåller generella funktioner för registrering, kopieringsskydd, demohantering, validering, systemtest mm. Så RegGuard kan nu användas med applikationer som är binärt kompilerade till 64 bitar.

 • RegGuard kan nu användas med 64-bitars Microsoft Office-program, t.ex med en 64-bitars version av Microsoft Excel.

 • När en användare anger en licensnyckel så är det möjligt att kontrollera nyckelns prefix mot en lista med godkända prefix. Förut var gränsen max 10 olika prefix, men i RegGuard 2015 har vi utökat gränsen till 200 prefix.

 • Hanteringen av en datorunik licensnyckel är förbättrad. Nu kan du exempelvis tillåta obegränsat med registreringar på en och samma dator, samtidigt som du begränsar antal installationer på andra datorer; alternativt inte tillåter en installation alls på andra datorer (en licensnyckel kan då endast användas på en enda dator).

 • Två nya funktioner (IsInstalled och IsDemoHandlingInitialized) har lagts till för enklare kunna se om kopieringsskyddet har installerats och aktiverats i en dator.

 • Förbättrat stöd för Internet Explorer 11. Vi har förbättrat kompatibiliteten med IE 11.

 • Installationsverktyget Visual Installer 2015 / Professional, som samverkar med RegGuard 2015, ingår.


SamLogic RegGuard 2014 / Internet - Nyheter
 
Här nedan listas de nyheter och förbättringar som tillkom i SamLogic RegGuard 2014 / Internet upp:
 
 • RegGuard 2014 / Internet är anpassad för att kunna användas med Microsoft Windows 8.1.

 • Nu med stöd för .Microsoft .NET Framework. Vi har utökat RegGuard med ett antal klasser för .NET Framework. Så om du utvecklar applikationer baserade på Microsoft .NET Framework kan du använda RegGuard-funktionaliteten direkt i din applikation. 4 klasser medföljer: LicenseKey, Demo, OS och WebBrowser. Dessa klasser hanterar bland annat licensnycklar, registreringssidor, utvärderingsversioner, operativsystem och webbläsare. Läs mer.

 • Det är nu möjligt att använda RegGuard till 64-bitars .NET-applikationer. De nya .NET-klasserna i RegGuard kan användas i både 32-bitars och 64-bitars applikationer.

 • Installationsverktyget Visual Installer 2014 / Professional, som samverkar med RegGuard 2014, ingår.


SamLogic RegGuard 2012 / Internet - Nyheter
 
Här nedan listas de nyheter och förbättringar som tillkom i SamLogic RegGuard 2012 / Internet upp:
 
 • RegGuard 2012 / Internet är anpassad för att kunna användas med Microsoft Windows 8.

 • RegGuard kan nu samverka med webbläsaren Google Chrome. Bl a kan Chrome-anpassade språkfiler hanteras, som enbart visas om Chrome är standardwebbläsare i systemet.

 • Ett separat program för att skapa en svarsnyckel av en licensnyckel, och som ej är beroende av Internet, medföljer nu. Underlättar om registrering sker på ett annat sätt än via Internet, t.ex via telefon eller via SMS. Du behöver bara skriva in kundens licensnyckel och trycka på en knapp så har du en svarsnyckel, som du kan meddela kunden.

 • Installationsverktyget Visual Installer 2012 / Professional, som samverkar med RegGuard 2012, ingår.

 • Hanteringen av licensnycklar har förbättrats när en registrering sker via Visual Installer 2012. Bland annat kan Visual Installer visa visuellt så fort korrekt licensnyckel skrivits in. När korrekt nyckel skrivits in så ändras textfärgen för licensnyckeln till grönt samtidigt som en grön bock visas till höger om inmatningsrutan för licensnyckeln. Läs mer.

 • En annan nyhet är att du i Visual Installer kan ställa in så att licensnycklar (statiska såväl som primtalsbaserade) alltid visas med versaler när de skrivs in, oavsett vilket skiftesläge som användarens tangentbord är inställt på.

 • Alla komponenter, DLL:er och program är nu kodsignerade. Detta underlättar om du använder RegGuard i en mer strikt miljö (där kodsignering är ett krav), samtidigt som det skyddar mot försök att manipulera filerna.


SamLogic RegGuard 2010 / Internet - Nyheter
 
Här nedan listas de nyheter och förbättringar som tillkom i SamLogic RegGuard 2010 / Internet upp:
 
 • RegGuard 2010 / Internet är anpassad för att kunna användas med Windows 7 och 64-bitars Windows, samtidigt som den är kompatibel med alla Windows-versioner bak till Windows 98.

 • Den självständiga visuella registreringsguiden har förbättrats. Den är mer intelligent och kan läsa av en angiven svarsnyckel automatiskt från ett registreringsformulär på Internet. Det är också möjligt att ange en default-nyckel som visas när registreringsguiden startar.

 • RegGuard kan nu samverka med webbläsaren Firefox. Bl a kan Firefox-anpassade språkfiler hanteras, som enbart visas om Firefox är standardwebbläsare i systemet.

 • Installationsverktyget Visual Installer 2010 / Professional, som samverkar med RegGuard 2010, ingår.

 • Visual installer 2010 (se föregående punkt) innehåller många nyheter och förbättringar som förenklar för användaren när RegGuard används i en installation. Bl a kan licensnycklar formateras automatiskt när de matas in och en default-nyckel kan anges, vilket är praktiskt när du skickar ut utvärderingsversioner till utvalda kunder. Själva registreringsprocessen i Visual Installer har också förenklats. Finns exempelvis svarsnyckeln i Urklipp så läser Visual Installer av den automatiskt och användaren behöver bara klicka på Nästa för att fortsätta installationen.

 • Uppdaterade exempelprogram i bl a Visual Basic, Visual C# och Visual C++ medföljer.


SamLogic RegGuard 2008 / Internet - Nyheter
 
Här nedan listas de nyheter och förbättringar som tillkom i SamLogic RegGuard 2008 / Internet upp:
 
 • RegGuard 2008 / Internet är anpassad för att kunna användas med Windows Vista, samtidigt som den är kompatibel med alla Windows-versioner bak till Windows 98.

 • En visuell registreringsguide som kan anropas från egna program eller dokument (tex Microsoft Excel) ingår. Vill du inte använda guiden i Visual Installer kan denna separata registreringsguide användas istället. Läs mer.

 • Ett separat program för att skapa listor med licensnycklar ingår.

 • Förbättrad hantering av alternativa registreringsmetoder (tex via fax, Internet via en annan dator eller telefon).

 • Det är möjligt att använda licensnycklar med flera olika prefix till en och samma installation. Är användbart om en produkt tex säljs både som en del av ett programpaket och som ett enskilt program. Upp till 10 prefix kan användas.

 • Licensnycklar utan tecknen "1" och "I" kan skapas, vilket minskar risken för sammanblandning av dessa två tecken.

 • Installationsverktyget Visual Installer 2008 / Professional, som samverkar med RegGuard 2008, ingår.

 • Om användaren kopierat en nyckel till Urklipp (tex från ett e-mail) så kan man få licensnyckeln att föreslås automatiskt när Visual Installer frågar efter licensnyckel. Användaren behöver då inte klistra in den manuellt i inmatningsfältet för licensnyckel.

 • Om samma licensnyckel ska återanvändas till flera installationer så kan man få Visual Installer att spara denna nyckel i Urklipp till nästa installation. När funktionaliteten samverkar med föregående punkt så blir det väldigt smidigt när samma licensnyckel ska återanvändas till olika installationer.

 • Fler och uppdaterade exempelprogram i bl a Visual Basic, Visual C# och Visual C++ medföljer.


SamLogic RegGuard 2005 / Internet - Nyheter
 
Här nedan listas de nyheter och förbättringar som tillkom i SamLogic RegGuard 2005 / Internet upp:
 
 • Förbättrad och mer tillförlitlig online-registrering. Sker via en webbsida numera och inte via användares e-postsystem som i RegGuard 2002.

 • Automatisk Internet-baserad hantering av licensnycklar.

 • Flexibel hantering av språk och texter för installationer, registreringsformulär och e-postmeddelanden.

 • Fungerar oberoende av e-postklient.

 • Kan samverka med olika betalningslösningar/e-handelsbutiker.

 • Kan användas för installationer av fleranvändarlicenser.

 • Installationsverktyget Visual Installer / Professional ingår. Visual Installer samverkar med RegGuard på många sätt. Bla kan licensnycklar skapas direkt i Visual Installer och skyddade installationer, som använder RegGuard-funktionalitet, kan skapas snabbt och enkelt från Visual Installer.

 • Betydligt högre säkerhetsnivå och bättre skydd mot piratkopiering än föregående version.

 • Möjlighet att hantera ominstallationer hos slutkunden utan att behöva skicka ny licensnyckel.

 • Kan hantera hyrversioner av program.

 • Möjlighet att förlänga ett utvärderingsexemplars (demos) testtid.

 • Stöd för .NET (tex Visual Basic.NET, Visual C#, Visual C++.NET mm).

 • Enklare att skydda Excel-dokument och andra dokument skapade med Microsoft Office.

 • Omfattande hjälp-dokumentation och nya exempelprogram har tagits fram.

  
  

 

SamLogic