SamLogic RegGuard 2014 / Internet - Microsoft .NET Framework
 
2014-versionen av RegGuard har utökats med .NET-klasser som ger samma funktionalitet som den tidigare Active-komponenten och DLL-filerna. Det innebär att RegGuard nu kan användas i applikationer skrivna för "managed code" samt även användas till 64-bitars applikationer.
 
Det följer med 4 klasser som används för att hantera RegGuard. Dessa klasser är LicenseKey, Demo, OS och WebBrowser. Här nedan visar vi några exempel på hur de kan användas. Exemplen är skrivna i Microsoft Visual C#, men motsvarande kod kan lätt skapas i Microsoft Visual Basic eller i annat .NET-baserad programmeringsspråk:
 
 
Testa om en applikation får köras på en dator
 
using RegGuard;
 
int
iReason = 0; // (OK)
 
if (!RegGuard.LicenseKey.AllowedToRunOnThisComputer("SamLogic RegGuard 2014"))
{
   iReason = RegGuard.
LicenseKey.GetDenialReason();  // (Orsak till nekan)
}
 
 
Öppna registreringssida på Internet
 
using RegGuard;
 
RegGuard.LicenseKey.ProductDescription = "RegGuard 2014";
RegGuard.
LicenseKey.LicenseKeyMode = 2;
RegGuard.
LicenseKey.ValidateKeyMode = 2;
RegGuard.
LicenseKey.Language = "Swedish";
string
sURL = "https://www.samlogic-register.com/reg/samlogic/examples/register.asp";
string
sLicKey = "1212-XAVN-WHTX-5UK6-1USG-1U33";
 
RegGuard.LicenseKey.OpenRegistrationPage(sURL, sLicKey);
 
 
Validera att en licensnyckel är korrekt
 
using RegGuard;
 
string
sLicKey = textBox1.Text;  // (Inmatningsruta för licensnyckel)
int iStatus = 0;                 // (OK)
 
if (RegGuard.LicenseKey.ValidateLicenseKey(sLicKey) == false)
{
  
MessageBox.Show("Felaktig licensnyckel", "Fel"
);
   iStatus = WRONG_LICENSE_KEY; 
// (Felaktig nyckel)
}
 
 
Hantering av ett demo - undersök om 30 dagar gått
 
using RegGuard;
 
RegGuard.Demo.InitializeDemoHandling("MY-TEST-APPLICATION", "OMEGA");
if (RegGuard.Demo.GetNoOfElapsedDays() > 30)
{
  
MessageBox.Show(
     
"Utvärderingstiden är slut! Tiden på 30 dagar är ute.",
     
"Utvärderingstiden är slut!"
);
   ExitApplication();
}
 
 
Välj specifik språkfil beroende på användarens version av webbläsare
 
using RegGuard;
 
if
(RegGuard.WebBrowser.WebBrowserIsFirefox())
{
   RegGuard.
LicenseKey.Language = "Swedish-Firefox";
}
else if (RegGuard.WebBrowser.WebBrowserIsChrome())
{
   RegGuard.
LicenseKey.Language = "Swedish-Chrome";
}
else
{
   RegGuard.
LicenseKey.Language = "Swedish"
;
}

Mer information finns i vår uppdaterade handbok. Se även detta blogginlägg.

 
< Återvänd
  
  

 

SamLogic