SamLogic RegGuard 2012 / Internet - Visuella effekter
 
Visual Installer kan visa visuellt när korrekt licensnyckel skrivits in utan att användaren behöver trycka på Nästa i installations-guiden. När korrekt nyckel skrivits in så ändras textfärgen för licensnyckeln till grönt samtidigt som en grön bock visas till höger om inmatningsrutan för licensnyckeln. Bilden nedan visar hur det kan se ut:
  

 
Detta får installationsprogrammet att upplevas som mer användarvänligt samtidigt som det förenklar något för användaren när han/hon skriver in sin licensnyckel.

Denna inställning kan stängas av och på.

 
< Återvänd
  
  

 

SamLogic