Uppvärmning av en e-postadress, domän och IP-adress

 
Uppvärmning
 
En av de viktigaste faktorerna som avgör om ett mejl kommer att klassificeras som skräppost eller inte är vilket rykte avsändarens e-postadress, domän och IP-adress har hos de mottagande e-postservrarna och anti-spamfiltren. Om avsändaren är ny så bör man först skapa ett bra rykte för avsändaren, innan man börjar skicka ut på allvar. Denna process brukar kalla för uppvärmning.

E-postleverantörer betraktar e-post från en ny e-postadress, domän eller IP-adress som misstänkt tills den nya adressen etablerat ett positivt rykte. Detta eftersom spammare ofta byter sådan avsändarinformation. Därför är det viktigt att värma upp en avsändare så att mottagarnas servrar och anti-spamfilter börjar känna igen avsändaren innan man börjar skicka ut e-post till alla sina kontakter.
 
Innehåll i denna artikel
I den här artikeln, som består av två delar, får du svar på följande frågor:
 
Del 1:
Vad är 'uppvärmning' av en e-postadress, domän och IP-adress?
När behöver du (och inte) göra en uppvärmning?
Hur gör du uppvärmningen på rätt sätt?
 
Del 2:
Hur lång tid tar det att värma upp en e-postadress, domän och IP-adress?
Vilka faktorer påverkar avsändarens rykte?

 
 
 
I vilka sammanhang behöver du göra en uppvärmning?
 
Det finns flera sammanhang där du behöver värma upp avsändaren/e-postadressen för dina e-postutskick:
 
 • Du byter e-postserver/webbhotell (innebär en ny IP-adress)
 • Du har en ny produkt/tjänst som ska marknadsföras under en ny webbsida/domännamn
 • Du vill skicka ut flera olika nyhetsbrev med olika avsändare
 • Du vill ha olika avsändare beroende på om det är viktig information eller reklam som ska skickas ut
 • Du vill använda en underdomän till din företagsdomän för e-post
 • Du vill ha en ny domän för enbart e-postutskick
 • Du vill förbättra ryktet för din befintliga avsändaradress
 • Du har gjort ett längre uppehåll med dina e-postutskick
 • Du har många nya e-postadresser som du inte gjort utskick till tidigare

Oavsett orsak så behöver du värma upp din e-postadress (domän/underdomän/IP-adress) på rätt sätt.
 
Vad innebär att värma upp en e-postadress, domän och IP-adress?
 
Att värma upp en e-postadress, domän eller IP-adress innebär att långsamt göra små utskick där antalet mejl per dag och vecka gradvis ökas. Under uppvärmningsprocessen kommer framförallt stora operatörer såsom Google, Apple, Microsoft och Telia mfl. att göra en bedömning av avsändarens rykte när deras servrar tar emot mejlen. Oavsett om du gör utskick till företag eller privatpersoner så måste du tillämpa uppvärmning av avsändardomänen eftersom många företagsdomäner ligger på servrar hos just Google Gmail, Microsoft Outlook och Telia.
 
Målet med uppvärmningen är att förbättra avsändaradressens rykte. Ju bättre rykte din avsändare får hos mottagarnas servrar och anti-spamsystem desto större chans att dina mejl hamnar i mottagarnas inkorgar.
 
Om man inte gör en uppvärmning av en e-postadress som ligger på en ny domän eller har en ny IP-adress så kommer mejlen med största sannolikhet att hamna i skräppostmappen eftersom inget bra rykte har kunnat byggas upp för avsändarens e-postadress. Skickar man dessutom ut många mejl på kort tid så finns det mycket stor risk att avsändaradressen får så dåligt rykte att mejlen tas bort redan på servernivå.
 
När behöver du (och inte) göra en uppvärmning?
 
Eftersom det tar ganska lång tid att göra en uppvärmning (vanligtvis 4-8 veckor) och kräver en del arbete så kan det vara bra att tänka på nedanstående punkter innan du startar processen med att värma upp en e-postadress, domän eller IP-adress (klicka på + nedan för att se punkterna):


 • Om du byter avsändardomän till en som använts tidigare
  Troligtvis behöver du inte göra någon uppvärmning, om domänen använts tidigare under en lång tid för att skicka ut mejl och har ett bra rykte; dvs mejlen når mottagarnas inkorgar utan problem.
   
 • Om du har en ny domän med nytt IP-nummer
  Om det är en helt ny domän med nytt IP-nummer så måste du alltid värma upp den för att bygga upp ett positivt rykte för avsändardomänen.
   
 • Om du har en ny IP-adress för samma domän
  Om du har fått en ny IP-adress så behöver du göra en uppvärmning. Detta gäller även om domännamnet är detsamma som tidigare. Mottagande e-postservrar och anti-spamfilter kontrollerar både IP-adress och domännamn, så har något av dessa två ändrats, krävs en uppvärmning.
   
 • Om du har en ny domän med samma IP-adress
  Här är det speciellt viktigt med uppvärmning om du har ett stort antal Gmail-adresser i din utskickslista. Gmail kan vara strikt i början innan den lärt känna ett domännamn.
   
 • Om du skapar en underdomän till din befintliga avsändardomän
  Om du skapar en underdomän och sedan skapar en e-postadress som är kopplad till denna underdomän, så behöver du göra en uppvärmning av e-postadressen.
   
 • Om du har haft samma domän och IP-adress länge och mejlen har börjat hamna i skräppostmappen
  Om avsändardomänens rykte blivit dåligt så kan det vara bra att göra en "uppvärmning". Dvs börja från början. Om det inte hjälper så behöver du skaffa en ny domän för dina utskick och du bör då helst skapa en underdomän och använda den som avsändare.
   
 • Om du har många nya e-postadresser som du inte gjort utskick till tidigare
  Eftersom det är svårt att veta i förväg vilken kvalité det är på e-postadresserna så ska du alltid gör en uppvärmning av "nya" e-postadresser. För att uppvärmningen ska fungera effektivt kan det vara bra att blanda gamla e-postadresser med nya e-postadresser i samma lista, om du har möjlighet.


Hur gör du uppvärmningen på rätt sätt?
 
För att uppnå ett lyckat resultat med uppvärmning av en avsändaradress är det mycket viktigt att du gör på rätt sätt. Detta kan delas upp i sju steg (klicka på + nedan för att se de sju stegen):


 1. Kontrollera inställningar för SPF, DKIM och DMARC för avsändardomänen
  Innan du börjar göra en uppvärmning behöver du alltid kontrollera så att din avsändardomän har rätt inställningar för SPF, DKIM och DMARC. Mer om de här inställningarna kan du läsa i denna artikel.
   
 2. Använd en auktoriserad e-postserver med gott rykte
  Eftersom både e-postserverns rykte och din domäns rykte bedöms så är det viktigt att du använder en auktoriserad e-postserverlösning med ett bra rykte. En enkel tumregel är att undvika "gratislösningar" eftersom de sällan har kontroll över vilka som använder deras servrar och därför ofta har ett dåligt rykte. Helst bör du använda en server inom EU (gärna i Sverige) med tanke på GDPR. Läs mer i nr 3/2021 av vårt nyhetsbrev.
   
 3. Identifiera de bästa utskicken
  Nästa steg är att identifiera de e-postutskick som fungerat bäst, dvs där mejlens öppnings- och klickfrekvens varit högst. Förslagsvis kan du utgå från de utskick som du gjort de senaste 6-9 månaderna. Med hjälp av statistiken kan du se vilka ämnesrader som fungerat bäst (med många öppningar) och vilka länkar som gett mest klick, vilket du kan använda som underlag för att ta fram innehållet till uppvärmningsmejlen.
   
 4. Testa mot spamfilter
  Innan du skickar ut ett uppvärmningsmejl så kan det vara bra att du gör en spamtest av mejlet. Gör då två test, ett med din gamla avsändaradress och ett med den nya för att se om det blir någon skillnad. Hamnar bägge mejlen i skräppostmappen är det troligen något i mejlets innehåll som spamfiltren reagerar på som du behöver ta bort/ändra. Läs gärna artiklarna Så fungerar skräppostfilter och 15 tips som ger dina nyhetsbrev lägre spampoäng.
   
 5. Identifiera de bästa e-postadresserna
  Börja med att skicka uppvärmningsmejlen till dina bästa e-postadresser, dvs de mottagare som brukar besvara dina mejl, klickar ofta på länkar och därefter de som öppnar dem. Här kan det vara lämpligt att analysera de mejl du skickat ut de 3 senaste månaderna men det beror förstås på hur ofta du gör utskick. Om du skickar ut ett månatligt nyhetsbrev så kan du kontrollera vilka som öppnat/klickat i de senaste 3 mejlen och gör du ett utskick varje vecka kan du kolla på vilka som öppnat/klickat minst 3 gånger de 3 senaste månaderna.
   
 6. Sätt upp en tidsplan för uppvärmningen
  För att underlätta uppvärmningen behöver du fastställa en tidsplan för hur uppvärmningen ska genomföras, vanligtvis görs detta under 4-8 veckor, men ju noggrannare du kan göra den desto bättre resultat blir det. Så då kan det behövas mer tid för att hantera hela din utskickslista. En långsam och systematisk uppvärmning fungerar bäst, där du först gör utskick till de e-postadresser som har högst kvalitet varefter du succesivt utökar utskickslistan med resterande e-postadresser. (Vi ger mer information om tidsplaner på nästa sida.)
   
 7. Var noga med att övervaka dina uppvärmningsutskick
  Efter varje utskick som du gör med din nya e-postadress/domän/IP-adress är det viktigt att du noga kollar upp så att öppnings-, klick- och studsfrekvensen är på den nivå som du förväntar dig. Detta för att du i god tid ska kunna vidta åtgärder om det blir problem med leveransbarheten. Blir det ett sämre resultat än förväntat så kan du behöva skicka ut långsamare till en mindre mottagargrupp med högre kvalité för att se att resultatet förbättras.
    
  
  
Vårt e-post/nyhetsbrevsverktyg MultiMailer kan användas för uppvärmning av e-postadresser. MultiMailer innehåller många bra funktioner för just detta ändamål. T.ex statistik för öppningar, klick, studsar och statistik om domänfrekvenser. Du kan även reglera utskickshastigheten i MultiMailer. Och märker du att en viss domän ger extra många studsar kan du temporärt spärra den från fler mejl. MultiMailer (1) MultiMailer (2)
  
Läs mer i del 2

Klicka på länken nedan för att läsa del 2 av artikeln:

Del 2 av artikeln 'Uppvärmning av en e-postadress, domän och IP-adress'
 

 
 
  1 (2)
 
Nästa sida >
 
 

SamLogic
Skriven av: Anders Persson