Viktigt med SPF, DKIM, DMARC & rDNS - om du skickar
e-post / nyhetsbrev


 
Om du planerar att börja skicka ut nyhetsbrev eller annan e-post regelbundet (eller gör det redan idag) kan det vara bra att kontrollera att du har ställt in följande för din domän och för din e-postserver:
  
SPF Autentiseringsmetod för e-post. Kontrollerar att e-postmeddelanden skickas från en godkänd server.
DKIM Autentiseringsmetod för e-post. Kontrollerar att e-postmeddelanden inte ändras under transport.
DMARC Autentiserings- och rapportsystem för e-post (samverkar med SPF och DKIM).
rDNS Omvänd DNS (reverse DNS) för domän. Gör det möjligt att erhålla ett domännamn från en IP-adress.
 
Saknar du något av ovanstående så bör du lägga till dessa inställningar så fort du kan. Annars riskerar du att många av dina nyhetsbrev / e‑postmeddelanden fastnar i olika typer av spamfilter.

SPF, DKIM, DMARCTidigare var det en rekommendation att ha dessa inställningar, men i takt med att antispamfiltren blivit allt striktare har det numera blivit ett måste.
 
Om du aldrig har hört talas om dessa begrepp och förkortningar tidigare så kommer vi att ge en närmare förklaring här nedan. Vi kommer även att ge tips om bra verktyg på internet som du kan använda för att kontrollera dina inställningar. Vi kommer också att länka till artiklar som ger dig mer information om SPF, DKIM, DMARC och rDNS.
 
Avslutningsvis så ger vi dig lite andra tips, samt en checklista, som du kan titta närmare på innan du skickar ut ditt första/nästa nyhetsbrev.
 
SPF
 
SPFSPF är en förkortning av Sender Policy Framework och är en autentiseringsmetod som används för att kontrollera och verifiera att e-postmeddelanden kommer från en e-postserver som är godkänd av den som äger den domän och e-postadress som används som avsändare. Syftet är att försvåra att någon annan - t.ex en spammare eller en nätfiskare - skickar egna e-postmeddelanden med den domänen och e-postadressen som avsändare. Kommer ett e-postmeddelande från en ej godkänd e-postserver så kommer mottagarens e-postserver eller e-postprogram att förkasta, varna eller placera mejlet i skräppostmappen. Exakt vad som händer beror på hur strikta mottagarens inställningar är.
 
Saknar du SPF-inställningar så kommer många mottagares e-postserver och e-postprogram att betrakta detta som att du är en ej legitim avsändare till mejlet och förhindra att mejlet når mottagarens inkorg. Därför är det viktigt att du har ställt in SPF. Vi förklarar mer i detalj hur SPF fungerar och hur du ställer in SPF i denna artikel på vår hemsida:
 
Varför SPF är viktigt & hur du uppdaterar SPF på ditt webbhotell

Verktyg för att testa SPF
Nedan finns några verktyg som du kan använda för att testa att din domän har rätt SPF-inställningar:
 
Mimecast Dmarc Analyzer - SPF Record Checker
MX Toolbox - SPF Record Check
Kitterman - SPF Record Testing
   
DKIM
 
DKIMDKIM är en förkortning av DomainKeys Identified Mail och är en autentiseringsmetod som använder digital signering för att säkerställa att ett e-postmeddelande verkligen kommer från angiven avsändare och att e-postmeddelandet inte har förändrats under transport. En krypterad signatur läggs till e-postmeddelandets huvud och med hjälp av den kan mottagarens e-postserver och e-postprogram se att det mejl som tas mot är samma mejl som skickades.
 
Om du har möjlighet så bör du ordna DKIM för din domän eftersom det kommer att öka framkomligheten för dina mejl. Detta eftersom mottagarnas servrar och e-postprogram litar på att mejlen som anländer verkligen är seriösa och inga spam- eller nätfiske-/bluffmejl. Läs mer här:
 
DKIM - Så lägger du in detta för din domän

Verktyg för att testa DKIM
Nedan finns några verktyg som du kan använda för att testa att din domän har rätt DKIM-inställningar:
 
Mimecast Dmarc Analyzer - DKIM Record Check
MX Toolbox - DKIM Record Check
DMarcian - DKIM Record Checker
   
DMARC
 
DMARCDMARC är en förkortning av Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance och är ett autentiserings- och rapportsystem som bygger på och samverkar med SPF och DKIM. DMARC övervakar autentiseringsmetoderna SPF och DKIM och informerar avsändarna hur det går genom att regelbundet skicka tillbaks rapporter. DMARC används också för att informera mottagarna hur de ska hantera mejl som inte klarar en kontroll mot SPF och DKIM. Läs mer om DMARC här:
 
DMARC - Så lägger du in detta för din domän

Verktyg för att testa DMARC
Nedan finns några verktyg som du kan använda för att testa att din domän har rätt DMARC-inställningar:
 
Mimecast Dmarc Analyzer - DMARC Record Check
MX Toolbox - DMARC Record Check
DMarcian - DMARC Record Checker
   
rDNS
 
reverse DNS (rDNS)Bokstäverna rDNS är en förkortning av reverse DNS eller reverse Domain Name System (på svenska omvänd DNS). rDNS är ingen autentiseringsmetod utan är en teknik som används för att erhålla ett domännamn ur en IP-adress. Det vanliga är att erhålla en IP-adress ur ett domännamn, men rDNS gör alltså tvärtom.
 
rDNS används ofta av e-postservrar för att kontrollera att en IP-adress och ett domännamn matchar. Om de inte gör det kan e-postservern betrakta e-postmeddelandet som spam. Samma sak kan ske om din domän inte har rätt konfigurering för rDNS. Exempelvis Gmail spamklassar ofta sådana mejl. Så här skriver Google på sin hemsida:

"To reduce the chances that messages from your domain are sent to spam or blocked by Gmail, follow the general best practices in this section. Set up valid reverse DNS records of your IP addresses that point to your domain." (källa)

Verktyg för att testa rDNS
Nedan finns ett verktyg som du kan använda för att testa att din domän har rätt rDNS-inställningar:
 
Debouncer - Reverse DNS Check
  
Och om du redan har dessa inställningar - kontrollera att de är korrekta
 
Om det är så att du redan har dessa inställningar, t.ex enligt internetverktygen ovan, så kan du dubbelkolla att de är korrekta. Det är lätt att göra fel eller så kan inställningarna ha blivit inaktuella. Byter du utskicksserver / e-postserver så måste i regel även inställningarna för SPF och DKIM uppdateras. I vissa fall även inställningarna för DMARC.
  
Så lägger du till eller uppdaterar inställningarna
 
Om du har ett webbhotell så lägger du till eller uppdaterar de här inställningarna via ditt webbhotells kontrollpanel. Exakt hur man bär sig åt varierar från webbhotell till webbhotell, men vanligtvis så brukar de ha bra instruktioner på sin hemsida som informerar hur man gör.
  

  
Ytterligare saker att tänka på
 
Förutom det som nämnts ovan bör du även titta på följande eftersom det också påverkar framkomligheten för dina nyhetsbrev (en av punkterna nedan krävs dessutom enligt lag): 
 
- Kontrollera att ditt nyhetsbrev har en avregistreringslänk. Ger färre spam-anmälningar och krävs enligt GDPR.
- Kontrollera att du har aktiverat funktionen List-Unsubscribe. Ger färre spam-anmälningar. Läs mer.
- Ha inte för hög utskickshastighet när du skickar till samma domännamn eller till kommuner mm. Läs mer.
 
ChecklistaChecklista
   
Det är mycket att tänka på. Vi har därför tagit fram en checklista som du kan titta på innan du gör ditt första / nästa nyhetsbrevsutskick. Du kan pricka av punkt för punkt på listan, och försöka uppfylla så många punkter som möjligt där. Klicka på länken nedan för att öppna checklistan:
  
Checklista - att kontrollera och eventuellt åtgärda innan första/nästa nyhetsbrevsutskick
 
 
Mer information om SPF, DKIM, DMARC och rDNS samt fler verktyg
 
Information på svenska
Vad är SPF, DKIM och DMARC?
Så skyddar du din e-post från missbruk

Information på Wikipedia:
SPF - Sender Policy Framework
DKIM - DomainKeys Identified Mail
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance
rDNS - reverse Domain Name System
 
Nedan finns ytterligare några verktyg som kontrollerar inställningar för din domän och e-postserver:
intoDNS - Checks DNS server and mail server health
MX Toolbox - DNS Check
  
 
   
Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
 
Relaterad produktinformation:
SamLogic MultiMailer  -  ger hög leveransbarhet för dina nyhetsbrev
 
 
SamLogic
Skriven av: Mika Larramo