Checklista


 
ChecklistaInnan du gör ditt första/nästa nyhetsbrevsutskick kan det vara bra att kontrollera följande, så att inte dina nyhetsbrev fastnar i olika typer av filter i onödan.

Med "din domän" nedan syftas på det domännamn som används till avsändarens e-postadress. Är avsändarens e-postadressen t.ex newsletter@samlogic.com så är "din domän" samlogic.com.
 
 
Domän och e-postserver
  
1. rDNS Kontrollera att reverse DNS (omvänd DNS) fungerar för din domän. Detta verktyg kan användas för ett sådant test. Korrekt och fungerande rDNS är viktigt så hittar du ett fel här bör det åtgärdas innan du går vidare med punkterna nedan.
       
2. SPF Kontrollera att din domän har rätt SPF-inställningar. Kontrollera att SPF-inställningarna matchar den e-postserver som används till utskick. Se denna artikel för mer information om SPF och för en lista på verktyg för kontroll av SPF-inställningar.
       
3. DKIM Kontrollera att du har DKIM-poster inlagda för din domän. Kontrollera att DKIM-inställningarna matchar den e-postserver som används till utskick. Se denna artikel för mer information om DKIM + en lista på verktyg för kontroll av DKIM-inställningar. 
       
4. DMARC Om SPF och DKIM är i ordning så är det bra att lägga in DMARC också. Det är en relativt enkel operation samtidigt som nyttan är stor. DMARC samverkar med SPF och DKIM. Se denna artikel för mer information + en lista på kontrollverktyg för DMARC.
 
Nyhetsbrev
 
5. Avregistreringslänk Kontrollera att ditt nyhetsbrev har en avregistreringslänk. Ger färre spam-anmälningar och krävs enligt GDPR.
       
6. List-Unsubscribe Kontrollera att ditt e-postverktyg stöder List-Unsubscribe och att du har aktiverat funktionen. Ger färre spam-anmälningar. Läs mer.
 
  
Utskickslista
 
7. E-postadresser Om du skickar för första gången till en lista med e-postadresser kan det vara bra att kontrollera kvaliteten på listan innan utskick. För många studsande mejl försämrar framkomligheten för samtliga mejl i listan. En kontroll kan göras med ett valideringsverktyg. Ett verktyg som vi rekommenderar är MillionVerifier.
       
8. Utskickshastighet Kontrollera att du har ställt in en utskickshastighet som passar för ändamålet. Om du skickar mycket till samma domännamn (t.ex till gmail.com) eller till kommuner och skolor bör du välja en lägre utskickshastighet. Det finns annars en stor risk att mottagarnas servrar börjar avvisa mejlen. Läs mer här.
  
    
< Återvänd
 

   
 
SamLogic