DKIM - Så lägger du in detta för din domän


 
DKIM - Abstrakt

DKIM är en förkortning av DomainKeys Identified Mail och är en autentiseringsmetod som använder digital signering och checksummor för att säkerställa att ett e-postmeddelande verkligen kommer från angiven avsändare och att e-postmeddelandet inte har förändrats under transport. En krypterad digital signatur läggs till e-postmeddelandets huvud och med hjälp av den kan mottagarens e-postserver och e-postprogram säkerställa att det mejl som tas mot är samma mejl som skickades och att det kommer från en äkta avsändare.
DKIM
Om du har möjlighet så bör du ordna DKIM för din domän eftersom det kommer att öka framkomligheten för dina mejl. Detta eftersom mottagarnas servrar och e-postprogram då litar på att mejlen som anländer verkligen är seriösa och inga spam- eller bluffmejl.
 
Så lägger du in DKIM
Du lägger in DKIM som en eller flera DNS-poster via kontrollpanelen på ditt webbhotell. Oftast en till tre DNS-poster. Information om vilka DNS-poster som ska läggas in och dess innehåll får du via dokumentationen och kontrollpanelen för den e-postserver som du använder, eller tänker använda, för dina utskick. Exempelvis, ska du använda e-postservern / molntjänsten Amazon SES för dina kommande e-postutskick, så kan du läsa här vad DNS-posterna ska innehålla:
 
Amazon SES - Setting Up Easy DKIM for a Domain
 
Lite mer information om DNS-posten som ska adderas
Namnet på DNS-posten (eller DNS-posterna) som ska läggas in är uppbyggd efter denna princip:
 
<selector>._domainkey.<domain>
 
Innehållet för <selector> är unik för e-postservern och du får den från antingen e-postserverns dokumentation eller från kontrollpanelen för e-postservern. Mer information om vad en "selector" är finns på denna sida samt vid vissa av länkarna i informationsrutan längst ned på denna sida.
 
Innehållet för <domain> är ditt domännamn utan inledande "www" (exempel: samlogic.com). När det gäller den data som ska läggas in (tillsammans med namnet på DNS-posten) så genereras den och erhålls via e-postserverns kontrollpanel. Du kan använda urklipp för att kopiera över denna data till ditt webbhotells kontrollpanel.
 
CNAME eller TXT
Den DNS-post som ska läggas in är antingen av typ CNAME eller TXT. I dokumentationen för e-postservern ser du vilken typ som gäller för just den e-postservern. Exempelvis för Amazon SES används DNS-poster av typen CNAME. Varför typen ibland är CNAME och ibland TXT förklarar vi närmare på denna sida.
 
 
PusselDKIM är ett bra komplement till SPF
DKIM är ett bra komplement till SPF (Sender Policy Framework) och vi rekommenderar er att skaffa bägge. De bägge metoderna tillsammans skyddar ert domännamn mot missbruk plus att framkomligheten för era mejl och nyhetsbrev blir bättre.
 
Verktyg
Nedan finns några verktyg som du kan använda för att testa att din domän har rätt DKIM-inställningar:

Mimecast Dmarc Analyzer - DKIM Record Check
MX Toolbox - DKIM Record Check
DMarcian - DKIM Record Checker
Mail Tester - Check DKIM
  
  
Mer information
Du hittar mer detaljerad information om DKIM på dessa webbsidor:

Svenska sidor:
SPF, DKIM och DMARC - som att borsta tänderna... Del 2 av 4
 
Engelska sidor:
Email Security - Part 4: DKIM (DomainKeys Identified Mail)
Everything you need to know about DKIM
What is DKIM?
What is a DKIM record?
 
Wikipedia:
Svensk Wikipedia - DKIM - DomainKeys Identified Mail
Engelsk Wikipedia - DKIM - DomainKeys Identified Mail
 
  
   
Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
 
Relaterad produktinformation:
SamLogic MultiMailer  -  ger hög leveransbarhet för dina nyhetsbrev
   
Tips! Se även våra artiklar om SPF och DMARC.
SamLogic
Skriven av: Mika Larramo English