Att skicka nyhetsbrev / e-post till Outlook.com, Gmail & Yahoo!


 
Idag använder många webbaserade e-postklienter som Outlook.com (tidigare Hotmail), Gmail och Yahoo! för att läsa sin e-post. Detta är vanligt även om dessa personer har andra "riktiga" e-postadresser, exempelvis företagsadresser eller privata e-postadresser som är kopplade till personernas Internetabonnemang. Många använder e-postadresser hos Outlook.com, Gmail eller Yahoo! första gången som de tar kontakt med ett företag, men senare så kan de byta till att använda sin ”riktiga” e-postadress, t ex i samband med en beställning. Så man bör inte betrakta mottagare som har e-postadresser hos Outlook.com, Gmail eller Yahoo! som mindre seriösa eftersom bakom dessa e-postadresser kan det finnas potentiella kunder som inte velat lämna ut sin riktiga e-postadress ännu. Däremot får man räkna med att en större procent av dessa e-postadresser inte bevakas jämfört med ”riktiga” e-postadresser, så man kan inte räkna med - rent generellt - att man får samma läsfrekvens hos sådana e-postmottagare.
 

 
I dina e-postlistor har du förmodligen kontakter som har e-postadresser från Outlook.com / Hotmail, Gmail eller Yahoo!. Vi ska i denna artikel ge några tips om hur du ska utforma nyhetsbrev, och annan e-post, så att de kommer att se bra ut i Outlook.com, Gmail och Yahoo! (och liknande e-posttjänster) och att de även kommer fram - ända till inkorgen.
 
Webbaserade e-postsystem som Outlook.com, Gmail och Yahoo! brukar ofta ha tuffa antispamfilter så det är en del saker som du bör ta hänsyn till för att minska risken för att dina nyhetsbrev fastnar i filtren av misstag.
Outlook.com hette förut Hotmail. Så du kommer sannolikt att ha e-postadresser hos både Outlook.com och Hotmail i dina e-postlistor. Läs mer här.
 
 
1. Nyhetsbrevets bakgrundsfärg
 
Använd i första hand en vit eller ljus bakgrund till nyhetsbrevet. Använder du mörk eller svart bakgrund så kan färgen utanför brevets ytterramar ändå bli vit och det ser ofta inte bra ut. Men om du verkligen vill använda mörk eller svart bakgrund så finns det vissa trick man kan göra för att det ska se bra ut ändå. Läs mer om detta på denna sida.
 
 
2. Använd inte alltför avancerad design på dina nyhetsbrev
 
Använd inte alltför avancerad design i dina nyhetsbrev. Om du använder stilmallar (style sheets) så använd enbart enklare sådana. Speciellt Gmail kan ibland ha svårt att visa nyhetsbrev rätt om brevet är för komplext uppbyggt med stilmallar. Speciellt positionering av objekt brukar ge Gmail, och även andra webbaserade e-postklienter, problem.
 
 
3. Det ska vara lätt för dina mottagare att avregistrera sig
 
Om du skickar ut nyhetsbrev så ska du alltid ha med instruktioner som talar om för mottagarna hur de kan avregistrera sig om de inte längre vill ta emot nyhetsbrev från dig. Informationen ska också vara lättillgänglig eftersom det annars finns risk att mottagaren väljer den lättaste vägen i Outlook.com, Gmail eller Yahoo! och klassar mejlet som spam (skräppost). I regel med att trycka på en knapp eller länk för att göra en sådan klassificering. Då kommer mejlet att flyttas automatiskt till skräppostmappen, och kommande nyhetsbrev kommer troligen också att hamna där. Detta är bekvämt för mottagaren, men inte så bra för dig eftersom varje sådan här åtgärd registreras av e-postsystemet. Blir det för många sådana klassificeringar så kommer det att påverka leveransen till även de som vill ha dina nyhetsbrev i Outlook.com, Gmail eller Yahoo!. Så vill mottagaren avsluta en prenumeration så måste han/hon snabbt hitta i brevet hur man gör.
 
 
4. Använd List-Unsubscribe i e-posthuvudet
 
Om ditt e-postverktyg stöder det så bör du se till att fältet List-Unsubscribe adderas till mejlets e-posthuvud. Om detta fält är infogat i e-posthuvudet, tillsammans med en webbadress till ett avregistreringsformulär eller en e-postadress avsedd för avregistreringar, så kan en mottagare avsluta en prenumeration direkt i e-postklienten genom att trycka på en länk som visas ovanför eller nedanför nyhetsbrevet. Denna länk har ofta en beskrivande text, t ex Avbryt prenumeration, vilket gör att många ser den och nyhetsbrevsmottagarna har en enkel möjlighet att avbryta en nyhetsbrevsprenumeration. Det minskar risken att mottagaren rapporterar ditt nyhetsbrev som skräppost (se punkt 3 ovan).
 
www.multimailer.se Informationsfilm om MultiMailer. Klicka för att starta filmen.
 
5. Ta hand om e-postadresser som studsar
 
Får du studsar från e-postadresser som ligger hos Outlook.com, Gmail eller Yahoo! bör du relativt snabbt avlägsna dessa e-postadresser från utskickslistorna. Detta eftersom de antispamfilter som dessa e-postsystem använder räknar studsarna och blir de för många, i förhållande till antal nyhetsbrev som skickats ut, så kommer de att klassa dig som en skräppostleverantör och din e-post hamnar i fortsättningen i skräppostmappen. Eller, om det vill sig riktigt illa, de kommer inte fram överhuvudtaget utan raderas automatiskt.
 
Det är inte nödvändigt att avlägsna en e-postadress efter enbart en studs, men de får inte bli för många. Sedan är det viktigt att man skiljer på hårda och mjuka studsar. Toleransen för mjuka studsar är i regel högre. E-postadresser som ger hårda studsar bör avlägsnas ganska fort, i regel efter 3 stycken studsar. Vill du ha mer information om studsar och vill veta skillnaden mellan hårda och mjuka studsar så kan du läsa denna artikel.
 
Orsaken till varför det är viktigt att hålla ned antal studsar är att oseriösa leverantörer av spam sällan tar hand om de studsar som de alstrar utan de bara öser på nya mejl till studsande e-postadresser, vilket innebär att de ofta har en hög studsfrekvens. Detta märker e-postsystemen hos Outlook.com, Gmail och Yahoo!, och är studsfrekvensen för hög så vidtar systemen motåtgärder.
 
 
6. Använd alltid samma e-postadress som avsändare
 
Använd alltid samma e-postadress som avsändare. Detta eftersom Outlook.com, Gmail och Yahoo! minns dina tidigare e-postutskick och ju bättre historik denna e-postadress har desto lättare kommer dina nyhetsbrev fram i framtiden.
 
 
7. Försök använda samma IP-nummer om möjligt
 
Att använda samma IP-nummer (IP-adress) för sina utskick ger också fördelar. Förutom att komma ihåg din e-postadress så kommer Outlook.com, Gmail och Yahoo! också ihåg ditt IP-nummer. Om utskicken sker från olika IP-nummer varje gång så kan det uppfattas som skumt. Samma IP-nummer ger ett seriöst intryck.
 
 
8. Skickar du olika typer av e-post kan du använda en annan e-postadress som avsändare
 
Det finns sammanhang då det kan vara en fördel att använda olika e-postadresser som avsändare. Om du exempelvis skickar ut både nyhetsbrev och viktiga e-mail till dina kontakter så kan det vara bra att använda olika e-postadresser i avsändaren för detta. Om du skulle få många avregistreringar eller skräppostanmälningar på ditt nyhetsbrev, t ex av en tillfällighet, så kommer inte leveransen av de viktiga mejlen att påverkas. Om möjligt så bör du även använda ett annat IP-nummer för de viktiga mejlen. Om mailen genereras automatiskt, t ex via ett support- eller betalsystem på Internet, så får mejlen i regel alltid ett annat IP-nummer.
 
 
9. Försök få mottagarna att addera din e-postadress till e-postklientens "white list"
 
Om mottagaren adderar din avsändaradress till e-postklientens ”white list”, t ex listan med kontakter, så kommer dina nyhetsbrev i regel alltid att komma fram. Ytterligare en fördel som du får är att eventuella bilder i nyhetsbrevet visas direkt och eventuella länkar i nyhetsbrevet är klickbara direkt. Så har du en god relation med dina kontakter så kan du be dem att addera din e-postadress till deras kontaktlista (eller liknande).
 
 
10. Testa ditt nyhetsbrev i Outlook.com, Gmail och Yahoo!
 
Om du har många kontakter som har e-postadresser hos Outlook.com, Gmail och Yahoo! så bör du skapa sådana konton själv och se hur nyhetsbrevet ser ut i dem. Du bör även testa med olika webbläsare eftersom resultatet även kan påverkas av den webbläsare man använder. Testa i första hand med Internet Explorer, Firefox och Chrome.
 
Om ditt nyhetsbrev hamnar i skräppostmappen så kan du prova att ändra lite i innehållet och se om det går bättre. Du kan läsa mer om vilka åtgärder man kan vidta i artikeln 15 tips om hur du ger dina nyhetsbrev lägre spam-poäng. Om din e-postadress och IP-nummer är helt ny i sammanhanget så får du dock räkna med att systemen bedömer ditt brev mer strikt och att det lättare hamnar i skräppostmappen. Men med tiden, om du bygger upp ett gott rykte hos e-postsystemen, så kommer mejlen att komma fram i allt högre utsträckning.
 
 
11. Ha alltid en länk överst till en webbversion av nyhetsbrevet
 
Det kan vara bra att placera en länk överst i nyhetsbrevet till en webbversion av brevet som folk kan klicka på ifall det skulle uppstå problem. Om folk öppnar ett nyhetsbrev som ser förvrängt ut, och de verkligen vill läsa det, så klickar de på länken. Saknas en länk, och brevet ser ”konstigt” ut, då är risken stor att de inte alls läser brevet.
   
 
Mer information
 
Här finns länkar till mer information om Outlook.com och Gmail:
Microsoft - Outlook.com Postmaster
Google - Gmail - Riktlinjer för avsändare av massmejl
 
När Hotmail ersattes av Outlook.com så skedde vissa förändringar som berör HTML-nyhetsbrev. Läs mer här:
En jämförelse av Outlook.com och Hotmail
  
 
   
Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
 
Relaterad produktinformation:
SamLogic MultiMailer  -  skapar nyhetsbrev anpassade för webbaserade e-postklienter
 
 
SamLogic
Skriven av: Mika Larramo English