En jämförelse av Outlook.com och Hotmail

Som nämnts i tidigare blogginlägg så har Microsoft ersatt den välkända e-posttjänsten Hotmail med Outlook.com. Användargränssnittet är helt nytt och det finns även vissa skillnader i hur HTML-baserade mejl (t.ex nyhetsbrev) tolkas och visas på skärmen. Bland annat har stödet för vissa taggar tagits bort, t.ex följande:

– Inget stöd för CSS-baserade bakgrundsbilder
– Inget stöd CSS-taggar som hanterar marginaler
– Inget stöd för ALT-taggen (alternativtext till bilder)
– Inget stöd för CSS-taggen float (används för positionering av objekt)

Förändringar i hanteringen av bilder
Flera av förändringarna berör hanteringen av bilder. Som nämndes ovan så har CSS-stödet för bakgrundsbilder tagits bort liksom stödet för ALT-taggen i bilder. Det sistnämnda innebär att ingen alternativ text visas om bildvisningen är avstängd. En positiv förändring är dock att bildblockeringen har ändrats så att nyhetsbrev från en pålitlig avsändare (”Trusted Sender”) får sina bilder visade automatiskt. I annat fall måste användaren klicka på en länk för att få fram bilderna. Ytterligare information om förändringar i bildhanteringen finns i detta blogginlägg.

Läs mer på Litmus blogg
På Litmus blogg finns mer information om skillnaderna mellan Hotmail och Outlook.com. Se bland annat dessa två blogginlägg:

> Outlook.com Breaks into Email Client Top Ten at #7 (se Rendering Quirks in Outlook.com)
> Hotmail and Outlook.com Drop Support for Margin

Testa dina nyhetsbrev
Om du har e-postkontakter som har domänamnet outlook.com eller hotmail.com i e-postadressen så kan det vara en bra idé att provskicka ditt nyhetsbrev till ett sådant konto för att se hur nyhetsbrevet ser ut. Du kan exempelvis skapa ett testkonto endast för detta ändamål, eller om du redan har ett sådant konto så kan du provskicka ditt nyhetsbrev dit.

Lämna ett svar