Uppvärmning av en e-postadress, domän och IP-adress

 
Uppvärmning
 
Hur lång tid tar det att värma upp en e-postadress?
 
Du får räkna med 4-8 veckor (eller mer) innan en e-postadress kan betraktas som uppvärmd. Men mycket beror förstås på hur stor din utskickslista är och vilken kvalitet e-postadresserna har.

Uppvärmningsplaner
Har du en liten utskickslista kan du ha en kortare uppvärmningsperiod och har du en stor utskickslista kan du behöva mer tid för uppvärmningen men en rekommendation är att inte ha en kortare period än 4 veckor. Här nedan ser du exempel på uppvärmningsplaner från Microsoft och Litmus:
 
Uppvärmningsplan: Microsoft
I tabellen nedan ser du en uppvärmningsplan från Microsoft:
 
Vecka Åtgärd
1-2 Skicka till dina mest aktiva kunder, de som har öppnat dina mejl under de senaste 30 dagarna.
3-4 Utöka med nyhetsbrevsprenumeranter som har öppnat dina mejl under de senaste 60 dagarna.

Under de första 6 veckorna ska du INTE skicka till kontakter som inte har öppnat dina mejl under de senaste 90 dagarna.
 
LitmusUppvärmningsplan: Litmus
Nedanstående uppvärmningsplan är hämtad från Litmus. I tabellen ser du hur du kan göra dina uppvärmningsutskick där du börjar med att skicka ut uppvärmningsmejl med det mest intressanta innehållet för dina kunder till 1% av de e-postadresser som har högst kvalitet och vecka 2 fördubblar du antalet mottagare till 2% osv, så att 100% av dina bästa nyhetsbrevsläsare fått uppvärmningsmejlen vecka 8.
 
Vecka Procent
1 1%
2 2%
3 4%
4 8%
5 16%
6 32%
7 64%
8 100%

Om allt går bra kan du sedan succesivt utöka din utskickslista med resterande e-postadresser, en rekommendation är 15% åt gången.
 
Maximal leveransbarhet
Att uppnå maximal leveransbarhet, dvs att dina mejl hamnar i mottagarnas inkorgar tar vanligtvis 4 till 8 veckor, beroende på rykte, utskicksvolym och mottagarnas respons. Bra respons innebär att du har en hög öppnings- eller klickfrekvens på dina utskick, eller att mottagarna besvarar mejlen.

Skicka bara mejl till de som vill ha dem
Uppvärmningen kan ta längre tid om e-postleverantörerna inte uppfattar att e-post från den nya IP-adressen/domänen är "önskad" av mottagarna. Tecken på detta är låg öppnings- och klickfrekvens, hög studsfrekvens, många avregistreringar och många spamanmälningar.

Stressa inte
S
tressa inte fram uppvärmningen utan låt det ta den tid det tar. Eventuellt kan du behöva använda din gamla avsändare parallellt med den nya under tiden.
Klocka
Skicka vid rätt tidpunkt på dagen
Om du har många företagskontakter i dina mejlinglist
or så rekommenderar vi att skicka mejlen på förmiddagen. Fler läser då mejlen. Däremot om du har många privatpersoner i dina mejlinglistor kan det vara bättre att skicka mejlen under kvällen istället.

Vitlista din IP-adress/avsändardomän
Många kommuner och myndigheter som får många mejl har dessutom en policy där du behöver kontakta dem för att vitlista din IP-adress/avsändardomän för att mejlen inte ska betraktas som oönskad mejl eller skräppost. Att dina mejl betraktas som "oönskad" kan innebära att du får en studs, dvs mejlen når inte mottagaren trots att e-postadressen fungerar och en hög studsfrekvens ger din avsändare dåligt rykte.
 
Vilka faktorer påverkar avsändardomänens rykte?
 
Som framgår av den här artikeln så är det ganska mycket arbete som krävs för att bygga upp ett bra rykte för en ny avsändare. För att bibehålla ett bra rykte behöver du alltid ta hänsyn till nedanstående faktorer:

Faktorer som ger positivt domänrykte
För att påverka avsändardomänens rykte positivt är det viktigt med:
 
 • Hög öppningsfrekvens på dina e-postutskick. Här är det viktigt med en bra ämnesrad som lockar till öppningar.
 • Många klick. Detta kan du uppnå genom att länka till intressant information som lockar till klick.
 • Mejlsvar. Kan uppnås genom att skicka korta personliga mejl med frågor som mottagaren svarar på direkt.
 • Hantera mejl i skräppostmappen. Om dina mejl hamnar i skräppostmappen så ska du informera mottagarna om hur de gör för att markera att mejlet inte är skräppost; detta förbättrar också ryktet.
 • Rätta inställningar för SPF, DKIM och DMARC. Att ha dessa inställningar rätt är ett "måste" idag och de behöver vara korrekta innan en uppvärmning kan påbörjas. Mer info finns i blogginlägget FAQ om SPF, DKIM och DMARC.

Faktorer som ger negativt domänrykte
För att undvika att avsändardomänen får dåligt rykte är det viktigt att:
 
 • Ha få mottagare som rapporterar dina mejl som spam.
 • Skicka relevant information till selekterade mottagargrupper så att få avregistrerar sig från dina utskick.
 • Ha bra kvalitet på utskickslistorna, dvs få e-poststudsar. En studsfrekvens på max 5% rekommenderas.
 • Öppnings- och klickfrekvensen inte är för låg.
 • Domänens IP-adress inte finns med i någon databas för svartlistning.
 • Din utskickslista inte innehåller e-postadresser som används av e-postfällor.
 • Inte skicka många mejl på kort tid till samma mottagardomän.
 • Inte sakna eller ha fel domänautentisering (SPF, DKIM, DMARC). Läs gärna mer i nr 2/2021 av vårt nyhetsbrev.


Annat att tänka på
 
Nedan finns lite andra saker som är bra på att tänka på. Klicka på + nedan för att visa texten:


Håll koll på mottagardomänerna
Om din utskickslista innehåller en hög förekomst av vissa domännamn så är det extra viktigt att du håller koll på resultatet för dem. Det gäller speciellt om du har många privatpersoner i din utskickslista, som ofta har Gmail-, Outlook-, Hotmail- och Telia-adresser, eller om du gör utskick till kommuner eller stora företag som har samma domännamn för många e-postadresser.
 
Spärra en domän temporärt vid behov
Upptäcker du att det verkar vara något problem med mejl som skickas till en specifik domän i en uppvärmningslista så bör du spärra den domänen temporärt och sedan göra separata små utskick till de adresserna, där du börjar med de som har bästa klick- och öppningsfrekvensen, och när resultatet är som förväntat kan du ta bort den temporära spärrningen.
 
Enstaka avanmälningar skadar inte uppvärmningen
Även om du får några avregistreringar i samband med att du gör uppvärmningen av din nya avsändaradress så är det ingen fara så länge du har en hög öppnings- och klickfrekvens. Är det avanmälningar som görs av e-postadresser som tillhör viktiga kunder så kan det vara ett bra tillfälle att kontakta dem för att se varför de gör en avanmälning. En avanmälan betyder inte alltid att de är ointresserade av att få information om dina produkter/tjänster. Det kan vara så enkelt att mottagaren vill få dina mejl till en annan e-postadress eller att personen fått andra arbetsuppgifter så att dina mej borde skickas till en annan person på företaget.
 
Övervaka utskicksresultaten kontinuerligt
Även om det första året är speciellt viktigt när det gäller att bygga upp rykte och framkomlighet för en ny avsändare så behöver man löpande hålla koll på utskicksresultaten. Tyvärr så tar det lång tid att bygga upp ett bra rykte men kort tid att förstöra det.
  

Mer information
 
Mer information om uppvärmning finns att läsa på nedanstående webbsidor:
 
Värma upp IP eller domän (Microsoft)
New IP or Domain? Here's How To Do an Email Warm Up (Litmus)
Gmail deliverability best practices (Validity)
 
Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
Relaterad produktinformation:
SamLogic MultiMailer  -  kan användas för att värma upp e-postadresser
 
 
  2 (2)
 
< Tillbaka
 

 
SamLogic
Skriven av: Anders Persson