Hur du laddar upp dokument och skapar internetlänkar till dem

 
När man bifogar filer med ett nyhetsbrev så kan mejlet ibland bli väldigt stort, och utskicket går då långsamt. I MultiMailer finns en funktion som du kan använda istället för att bifoga filer. Med funktionen kan du ladda upp dokument till en webbserver och sedan så skapar du länkar till dokumenten, och när nyhetsbrevsmottagarna klickar på länkarna så öppnas dokumenten.

Förutom att det går fortare att skicka ut nyhetsbreven så minskar även risken att nyhetsbreven fastnar i olika filter som kan reagera negativt på bifogade filer. Du har även en möjlighet att med hjälp av MultiMailers statistikfunktioner se vem som öppnat dokumenten.

Tipset nedan visar hur du laddar upp ett PDF-dokument till en webbserver och hur du skapar en klickbar länk i ditt nyhetsbrev som öppnar dokumentet.
 
 
Så här gör du:
 
1. Starta MultiMailer.

2. Skapa ett nytt nyhetsbrev eller öppna ett befintligt.

3. Placera markören där i nyhetsbrevet som du vill ha en länk till dokumentet. Du kan också markera ett eller ett par ord i nyhetsbrevet, de omvandlas automatiskt till länktext då.

4. Öppna menyn Skapa länk.

5. Välj menyalternativet Länk till dokument.


 
6. Följande dialogruta visas nu:



6. Klicka på knappen Välj i dialogrutan.

7. Bläddra efter och välj ett dokument.

8. Klicka på knappen Ladda upp dokument för att ladda upp dokumentet till en webbserver.

9. Bekräfta att du vill ladda upp dokumentet i informationsrutan som visas.

10. Efter uppladdning ser du dokumentets webbadress vid textfältet URL. Exempel:



11. Klicka på knappen Skapa länk för att skapa en länk till dokumentet i nyhetsbrevet.

12. Länken ska se ut ungefär så här:



En klickbar internetlänk har nu skapats i nyhetsbrevet och när nyhetsbrevsmottagarna klickar på länken kommer det dokument som du valt vid punkterna 6-7 ovan att öppnas.
 
   
Dokumentet laddas upp till en webbserver som tillhandahålls av oss. Vill du länka till ett dokument som finns på en annan webbserver är det också möjligt. Se detta tips för mer information.
 
  
Se även
 
Hur du skapar en klickbar länk till ett PDF-dokument
Hur du skapar en klickbar textlänk av en e-postadress
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic