Hur du anger egna namn till de generella datafälten i MultiMailer

 
I MultiMailer finns det ett antal generella datafält som du kan namnge helt fritt. I Professional-versionen av MultiMailer finns 10 sådana fält och i Enterprise-versionen finns 20 sådana fält. Dessa fält kan du ge egna beskrivande namn som t.ex [$Produktnamn] och [$Rabatt]. Dessa fält kan bl.a användas för att göra nyhetsbreven mer personliga eftersom du kan anpassa textinnehållet efter varje mottagare.

Fältnamnen visas även som kolumnrubriker i mailinglistan i fliken Mailing-lista. T.ex så kommer fältnamnen [$Produktnamn] och [$Rabatt] att visas som kolumnrubrikerna ”Produktnamn” och ”Rabatt”. Gör du en export av innehållet i mailinglistan så kommer namnen att följa med även här.

I tipset nedan visar vi hur du gör för att namnge två av MultiMailers generella datafält:
 
 
Så här gör du för att namnge de generella datafälten i MultiMailer:
 
1. Starta MultiMailer (och stäng startfönstret).

2. Öppna fliken Mailing-lista.

3. Klicka på knappen Välj kolumner i MultiMailers knapprad (se röd pil i bilden nedan):(Alternativt kan du trycka ned tangenterna Ctrl + K.)

4. Nu visas dialogrutan Välj vilka kolumner som ska visas.

5. I denna dialogruta klickar du på knappen Fältnamn (se röd pil i bilden nedan):6. Nu öppnas en ny dialogruta med titeln Inställningar för fält.

7. I denna dialogruta skriver du in de önskvärda namnen för de generella datafälten. T.ex ”Produktnamn” vid inmatningsfältet Namn för Eget fält 1 och ”Rabatt” vid inmatningsfältet Namn för Eget fält 2 (se bild nedan):8. Klicka OK för att stänga dialogrutan.

9. Dialogrutan som du öppnade vid punkt 3 visas igen. I listan Egna namn ser du de fältnamn som du skrev in vid punkt 7 ovan.10. Markera dessa alternativ i listan Egna namn (enligt bild nedan). Då kommer kolumnerna att vara synliga i mailinglistan.11. Om du vill att dina inställningar ska sparas med aktuell mailinglista så kan du markera alternativet Spara inställningar i mailing-listan längst ned i dialogrutan. (Mer info)

12. Tryck OK för att stänga dialogrutan.

13. De namngivna fälten ska nu visas i mailinglistan med kolumntitlar med samma namn:Du hittar de nya fälten/kolumnrubrikerna till höger i mailinglistan.
 
 
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic