Mer information

 
Längst ned i dialogrutan Välj vilka kolumner som ska visas i MultiMailer finns alternativet Spara inställningar i mailing-listan (se bild nedan).
 

 
Om du markerar detta alternativ så kommer de inställningar som du gör i denna dialogruta att sparas med mailinglistan. Det innebär att de kolumner som du valt ska vara synliga och de fältnamn/kolumnrubriker som du angett, sätts automatiskt i MultiMailer när mailinglistan öppnas.

Detta här är användarbart i bl.a dessa sammanhang:

- Du ska öppna mailinglistan i en annan dator och vill att samma kolumner ska visas och samma fältnamn/kolumnrubriker ska användas där.

- Du har olika mailinglistor (på samma dator) där olika kolumner ska visas och/eller olika fältnamn/kolumnrubriker ska användas.

- Du vill skapa en mailinglista till en annan person där du valt ut vilka kolumner som ska visas och vad fälten/kolumnerna ska heta.
 
 
  
  
< Återvänd
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
  
SamLogic