Beställning av MultiMailer Premium Server

Premium ServerNedan kan du beställa MultiMailer Premium Server. Du kan antingen beställa ett nytt avtal eller förlänga ett befintligt avtal.

Beställning


MultiMailer Premium Server – Nytt avtal – 1 år

Vi mejlar dig mer detaljerad information om nedanstående punkter när vi mottagit din beställning. För eventuella frågor skicka ett mejl till info@samlogic.com eller ring 070-397 14 91.

Avtalet innefattar följande:
1. Ett års tillgång till vår Premium-server
2. Den senaste versionen av MultiMailer / Enterprise
3. Kontroll av din e-postavsändares rykte
4. Kontroll att domäninställningarna (SPF/DKIM/DMARC) för din avsändardomän är rätt
5. Kontroll så studsfrekvensen för dina utskick understiger 5%
6. Test av ditt nyhetsbrev mot de vanligaste e-postklienterna och enheterna
7. Test av ditt nyhetsbrev mot de vanligast anti-skräpostfiltren
8. Konfigurering av den tekniska avsändaren så den blir din avsändardomän
9. Information för uppvärmning av din e-postavsändare

När vi är färdiga så mejlar vi dig en sammanfattning om vilka inställningar vi lagt in och resultaten för testerna. Vid eventuella fel i samband med testerna får du förslag på åtgärder för att lösa problemen. Observera att punkt 4 förutsätter att MultiMailer Konfigureringstjänst beställts tidigare.

Pris: 2990 kr (exkl. moms)

> Beställ nytt avtal av MultiMailer Premium Server
   


MultiMailer Premium Server – Förlängning av avtal – 1 år

Eftersom mycket förändras under 1 år behöver alla tester som görs vid ett nytt avtal även göras vid en förlängning.

Avtalet innefattar följande:
1. Ett års tillgång till vår Premium-server
2. Den senaste versionen av MultiMailer / Enterprise
3. Kontroll av din e-postavsändares rykte
4. Kontroll att domäninställningarna (SPF/DKIM/DMARC) för din avsändardomän är rätt
5. Kontroll så studsfrekvensen för dina utskick understiger 5%
6. Test av ditt nyhetsbrev mot de vanligaste e-postklienterna och enheterna
7. Test av ditt nyhetsbrev mot de vanligast anti-skräpostfiltren

När vi är färdiga med testerna så mejlar vi dig en sammanfattning av testresultaten. Vid eventuella fel får du förslag på åtgärder för att lösa problemen.

Pris: 1990 kr (exkl. moms)

> Beställ förlängning av MultiMailer Premium Server
   

Observera att om du byter webbhotell för avsändardomänen så behövs ett helt nytt avtal för MultiMailer Premium Server. Även de konfigureringar som ingår i MultiMailer Konfigureringstjänst behöver utföras på nytt.
  
Relaterad information
> Frågor och svar om MultiMailer Premium Server
> Frågor och svar om MultiMailer Konfigureringstjänst
> Frågor och svar om SPF, DKIM och DMARC