Hur du exporterar e-postadresser som studsat till Excel-dokument

studsNär du gör ett e-postutskick så är det nästan alltid ett antal nyhetsbrev som inte kommer fram till mottagarna. Orsaken till detta kan vara att mottagarens mejlbox inte används längre, mejlboxen är full eller så är det ett temporärt fel på mottagarens e-postserver. När detta inträffar så kommer det tillbaka ett felmeddelande från e-postservern, en s k ”studs”.

Vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer kan läsa in sådana här e-poststudsar automatiskt och även hantera dem på ett effektivt sätt. När MultiMailer startar så hämtas de senaste e-poststudsarna – från de senaste utskicken – automatiskt och listas upp i fliken E-poststudsar. Om en e-postadress studsar för många gånger, och felorsaken tyder på att e-postadressen inte används längre, så spärras den från fler utskick.

Export av studsande e-postadresser
Även om MultiMailer hanterar studsar på ett effektivt sätt så kanske du vill uppdatera en annan datakälla, t ex ett kundregister, så att kontakterna får korrekta e-postadresser eller alternativt avlägsnas från kundregistret. För att förenkla denna hantering så kan du från MultiMailer gör en export av studsande e-postadresser.

Export till ett Excel-dokument
ExcelExport av studsar kan ske till en textfil eller till ett Excel-dokument. Tipset nedan visar hur du exporterar studsarna till ett Excel-dokument.

Så här gör du:

1. Öppna fliken E-poststudsar i MultiMailer.

2. Välj menyalternativet E-poststudsar – Exportera e-poststudsar.

Menyalternativet Exportera e-poststudsar

3. Välj om även e-postmottagarnas kontaktuppgifter ska exporteras. Tryck på Nästa.

Guide - steg 1

4. Markera alternativet Som ett Microsoft Excel-kalkylblad. Tryck på Nästa.

Guide - steg 2

5. Namnge exportfilen och tryck på Spara.

6. När exporten är klar kan du trycka på Öppna för att öppna Excel-dokumentet med studsarna.

Se även
> 11 tips som minskar antal studsar vid utskick av nyhetsbrev

Lämna ett svar