Spärrlistorna i MultiMailer

MultiMailerEn spärrlista i nyhetsbrevsverktyget MultiMailer är en lista med e-postadresser som ska undantas från e-postutskick. Det kan exempelvis vara e-postadresser från personer som valt att avprenumerera på ett nyhetsbrev eller e-postadresser som börjat studsa eftersom de blivit ogiltiga. Det kan också vara en temporär lista med e-postadresser som inte ska få ett specifikt e-postutskick.

Om en e-postadress finns i en spärrlista så kommer inga mejl att skickas till den e-postadressen även om e-postadressen finns i mailinglistan. Det här är en extra säkerhetsåtgärd för även om du raderar en e-postadress från en mailinglista så finns det alltid en risk att den åker in igen i framtiden i listan från en annan källa utan att du är medveten om detta.

När MultiMailer gör ett utskick och påträffar en e-postadress som finns i en spärrlista så hoppar MultiMailer över den och fortsätter att skicka ut till nästa e-postadress i mailinglistan istället. Spärrade e-postadresser som påträffas under ett utskick markeras också med en speciell symbol (ett cyanfärgat eller rött kryss). På så sätt vet du att den inte har fått något mejl.

Viktigt att använda spärrlistor
Enligt marknadsföringslagen så får man inte skicka ut nyhetsbrev till privatpersoner som avregistrerat sig från ett nyhetsbrev. Genom att lägga in dessa e-postadresser i en spärrlista så säkerställer du att dessa personer inte får ett nyhetsbrev av misstag. Du bör inte heller skicka ut nyhetsbrev till företag som avregistrerat sig, och även här hjälper spärrlistan dig från att misstag sker.

Det är också viktigt att man inte skickar nyhetsbrev till e-postadresser som inte fungerar, för om det genereras för många e-poststudsar (mejl som kommer i retur) så reagerar e-postservrarnas antispamfilter på det och risken ökar då att din avsändaradress eller domän blir svartlistad. Många studsar ses nämligen som ett kännetecken på spam.

Det finns även situationer där man inte vill att en specifik grupp av personer ska få ett speciellt mejl, och även då kan det vara bra att placera e-postadresserna i en spärrlista – då i en temporär spärrlista.

I MultiMailer finns det fyra typer av spärrlistor
För att hantera olika typer av e-postadresser som ska spärras så använder MultiMailer fyra olika spärrlistor:

  • Permanent spärrlista: Innehåller e-postadresser till personer som valt att avregistrera ett nyhetsbrev.
  • Ogiltiga e-postadresser: Innehåller e-postadresser som studsat, dvs som inte längre är giltiga.
  • Temporär spärrlista: Innehåller e-postadresser till personer som inte ska få ett specifikt utskick.
  • Avancerad statistik – undantagslista: Innehåller e-postadresser till personer som inte ska få ett nyhetsbrev som innehåller spårningskod för nyhetsbrevsstatistik.

Du kan öppna dessa fyra spärrlistorna i MultiMailer genom att välja menyalternativet Arkiv – Spärrlistor. Därefter väljer du ett av menyalternativen i undermenyn som visas:

Menyn Arkiv - Spärrlistor
Bilden ovan visar undermenyn 'Arkiv' - 'Spärrlistor' i MultiMailer. Via denna undermeny kan MultiMailers olika spärrlistor, t.ex den permanenta spärrlistan, öppnas.

Nedan beskrivs de fyra spärrlistorna lite närmare:

Permanent spärrlista
Den permanenta spärrlistan innehåller e-postadresser som inte längre ska ta emot några e-postmeddelanden. Bl a kan du lägga in kontakter som uttryckligen begärt att bli undantagna från dina e-postutskick. När MultiMailer startar så uppdateras den här spärrlistan automatiskt med de e-postadresser som ska spärras efter att en kontakt gjort en avregistrering från ditt nyhetsbrev. Det är även möjligt att spärra utskick till hela domäner. Du kan även addera e-postadresser och domäner till denna spärrlista manuellt från flikarna Mailing-lista och Registreringar – Avprenumerationer.

Dialogrutan Permanent spärrlista
Dialogrutan 'Permanent spärrlista'. Innehåller en lista på e-postadresser som har spärrats permanent.

Ogiltiga e-postadresser
Listan fungerar efter samma princip som den permanenta spärrlistan men används för att lagra felaktiga e-postadresser. I regel e-postadresser från återkommande e-poststudsar. När MultiMailer startar så uppdateras den här spärrlistan automatiskt med de e-postadresser som ska spärras efter att de har studsat alltför många gånger. Du kan även manuellt addera e-postadresser till denna spärrlista från flikarna Mailing-lista, Skickade och E-poststudsar.

Dialogrutan Lista med ogiltiga e-postadresser
Dialogrutan 'Lista med ogiltiga e-postadresser'. Innehåller en lista på e-postadresser som inte är giltiga längre.

Temporär spärrlista
En temporär spärrlista kan användas för att se till att en viss grupp av kontakter temporärt undantas från ett eller flera e-postutskick. Om du t.ex gör ett e-postutskick med ett erbjudande på en ny produkt till dina kunder så kan du skapa en temporär spärrlista för de kunder som redan köpt produkten så undviker du att de får ett utskick i onödan.

Dialogrutan Temporär spärrlista
Dialogrutan 'Temporär spärrlista'. Innehåller en lista på e-postadresser som har spärrats temporärt.

Till skillnad från de andra spärrlistorna så måste de temporära spärrlistorna skapas och namnges. De måste också öppnas varje gång de ska användas eftersom de stängs när MultiMailer avslutas.

Avancerad statistik – undantagslista
Om du inte vill att spårningskod för den avancerade statistiken ska läggas in i e-postmeddelanden som skickas till vissa specifika e-postadresser eller domäner så kan du ange dem i den här listan.

Dialogrutan Avancerad statistik - undantagslista
Dialogrutan 'Avancerad statistik - undantagslista'. Innehåller en lista på e-postadresser som inte ska få spårningskod infogad i nyhetsbrevet.

Mer information om dialogrutorna
För att få mer information om knappar med mera i dialogrutorna ovan så kan du trycka på tangenten F1 i respektive dialogruta.

Se även
> Hur du adderar e-postadresser till spärrlistorna i MultiMailer
> Hur du använder temporära spärrlistor i MultiMailer
> Hur du avlägsnar spärrade e-postadresser från en mailing-lista

Lämna ett svar