Hur du använder temporära spärrlistor i MultiMailer

Ibland kan det uppstå situationer där du behöver göra ett e-postutskick till en mottagargrupp där det finns enstaka kunder som inte ska få ett specifikt nyhetsbrev. De har t.ex redan köpt din produkt eller du vet att produkten inte passar dem och det är då viktigt att de inte får just detta nyhetsbrev, men du vill inte ta bort de här kunderna permanent från din utskickslista eftersom de ska fortsätta att få dina kommande nyhetsbrev.

StopI e-postverktyget SamLogic MultiMailer är det möjligt att lösa detta problem genom att använda funktionen Temporär spärrlista.
En temporär spärrlista innehåller de e-postadresser som du inte vill ska få ett specifikt e-postutskick. När MultiMailer gör e-postutskicket så kontrollerar den om mottagarens e-postadress finns i den temporära spärrlistan och om så är fallet så görs inget utskick till den e-postadressen utan den blir markerad som spärrad i mailinglistan.

En temporär spärrlista kan skapas på olika sätt i MultiMailer. Vi visar nedan två olika metoder man kan använda sig av. Metod 1 visar hur man adderar utvalda e-postadresser från MultiMailers mailing-lista till en temporär spärrlista. Metod 2 visar hur man skapar en temporär spärrlista av e-postadresser som kommer från en extern datakälla.

Metod 1 – Via MultiMailers mailinglista:

 1. Starta MultiMailer.
 2. Öppna din mailinglista.
 3. Välj menyalternativet Arkiv – Spärrlistor – Temporär spärrlista.
   
 4. Bilden visar hur du öppnar dialogrutan 'Temporär spärrlista' i MultiMailer
  Bilden ovan visar hur du öppnar dialogrutan 'Temporär spärrlista' i MultiMailer.
 5. Klicka på knappen Ny.
 6. Ange ett namn på den temporära spärrlistan och tryck på Spara.
 7. Tryck på Stäng för att stänga dialogrutan.
 8. Markera i mailinglistan de e-postadresser som du vill addera till den temporära spärrlistan.
 9. Högerklicka över markeringarna.
 10. Välj menyalternativet Lägg till spärrlista i den lokala menyn som visas.
 11. Markera alternativet Lägg till temporär spärrlista i dialogrutan som visas.
   
 12. Dialogrutan Lägg till spärrlista
  Här ovan ser du dialogrutan 'Lägg till spärrlista' med alternativet 'Lägg till temporär spärrlista' markerat.
 13. Tryck på knappen Lägg till spärrlista.
 14. Klicka på Ja i informationsrutan som visas.

Nu har de markerade e-postadresserna i mailinglistan adderats till den temporära spärrlistan.

Metod 2 – Via Windows Urklipp:

 1. Starta MultiMailer.
 2. Öppna din mailinglista.
 3. Kopiera de e-postadresser som inte ska få det aktuella utskicket till Windows Urklipp.
 4. Välj menyalternativet Arkiv – Spärrlistor – Temporär spärrlista.
 5. Klicka på knappen Ny.
 6. Ange ett namn på den temporära spärrlistan och tryck på Spara.
 7. Kopiera in e-postadresserna till den temporära spärrlistan genom att först klicka i den tomma listan så att den blir aktiv och sedan trycka tangentbordskommandot CTRL-V.
 8. Bekräfta inklistringen genom att trycka på Ja.
 9. Nu visas de e-postadresser som kommer att klistras in i den temporära spärrlistan. Tryck på knappen Lägg till spärrlista i dialogrutan som visas.
   
 10. Dialogrutan E-postadresser i Urklipp
  Bilden ovan visar dialogrutan 'E-postadresser i Urklipp'. Där ser du alla e-postadresser som just nu finns i Windows Urklipp.
 11. Tryck på Stäng.

Viktigt att veta
En viktig sak att tänka på när det gäller temporära spärrlistor är att en temporär spärrlista stängs igen och används inte mer när MultiMailer stängs. Detta till skillnad från den permanenta spärrlistan och spärrlistan med ogiltiga e-postadresser, som alltid är öppna och aktiva när MultiMailer körs. Så vill man använda en temporär spärrlista på nytt vid ett senare tillfälle så måste man öppna den via Arkiv – Spärrlistor – Temporär spärrlista och knappen Öppna.

Se även
> Spärrlistorna i MultiMailer
> Hur du adderar e-postadresser till spärrlistorna i MultiMailer

Lämna ett svar