Fördelar med dokumentlänkar istället för bifogade filer (MultiMailer)

I ett tidigare blogginlägg så beskrev vi en funktion i nyhetsbrevsverktyget MultiMailer som gör det möjligt för dig att ladda upp dokument till en webbserver och sedan infoga länkar i nyhetsbreven som kan öppna dokumenten. Detta är en alternativ metod för att skicka dokument till mottagarna och kan användas istället för att bifoga dokumenten på traditionellt vis. Detta ger dig många fördelar, bland annat dessa:

utskicken går fortare eftersom nyhetsbreven blir mindre då inga dokument behöver bifogas
mindre risk att nyhetsbreven fastnar i antivirus- och skräppostfilter
mottagarna väljer själva om och när dokumenten ska laddas ned
gör det enklare för mottagarna att få tillgång till flera dokument på ett överskådligt sätt
dokumenten och deras innehåll kan beskrivas utförligt
du kan i MultiMailer se vem och hur många som öppnar dokumenten

Dokumentlänkarna kan kompletteras med ikoner / grafiska symboler
Som vi tog upp i detta blogginlägg så kan du infoga ikoner och grafiska symboler till klickbara länkar i MultiMailer. Ikonerna kan exempelvis användas för att förstärka att det är en länk eller informera nyhetsbrevsmottagarna om vilken typ av dokument som öppnas om de klickar på länken. T.ex så kan du addera en PDF-ikon till en länk som öppnar ett PDF-dokument, en Excel-ikon till en länk som öppnar ett Excel-ark, en Word-ikon till en länk som öppnar ett Word-dokument osv. Exemplet nedan visar en länk med en PDF-ikon:

Så använder du funktionen
Hur du använder funktionen i MultiMailer beskrivs i det här tipset:

> Hur du laddar upp dokument och skapar internetlänkar till dem

Lämna ett svar