Tips & tricks för SamLogic MultiMailer (1)

 
På denna sida hittar du länkar till tips & tricks för SamLogic MultiMailer. Tipsen visar hur du kan använda programmet i olika sammanhang samt beskriver tekniska detaljer. Alla tips är utformade i steg-för-steg-form så de är mycket lätta att följa och de flesta är dessutom illustrerade med bilder.
 
Fler tips för MultiMailer finns på denna sida. Programtips för övriga program hittar du här.
 
Design
 
Komma igång
 
MultiMailers nyhetsbrevsguide

I MultiMailer finns en inbyggd guide som du kan använda för att steg för steg skapa en grundmall för nyhetsbrev och e-vykort. I följande två tips visar vi hur du skapar ett nyhetsbrev och ett e-julkort:
 
Så här skapar du ett nyhetsbrev med MultiMailers nyhetsbrevsguide
Så här skapar du ett e-julkort med MultiMailer e-vykortsguide
 
Bilder
 
Skapa flödande text runt en bild

När man infogar en bild i text i ett nyhetsbrev vill man ofta att texten ska flöda runt bilden. I detta tips visar vi hur åstadkommer detta i MultiMailer:
 
Hur du får texten att flöda runt en bild

Anpassa bilder för nyhetsbrev

Det här tipset på vår blogg beskriver hur du med hjälp av bildverktyget SamLogic Image Resizer kan anpassa bilder så att de används optimalt i nyhetsbrev:
 
Hur du optimerar bilder för nyhetsbrev med Image Resizer
 
Produktgalleri
 
Produktgallerier i ett nyhetsbrev

Det är vanligt att man vill presentera flera olika artiklar (produkter) i ett nyhetsbrev. Med MultiMailers Produktgalleri-funktion kan du hantera detta på ett smidigt sätt:
 
Så här infogar du ett produktgalleri i ett nyhetsbrev
 
HTML
 
Extern HTML-editor
Om du använder en extern HTML-editor, t.ex Dreamweaver, så kan du koppla den mot MultiMailer:
 
Hur du kopplar MultiMailer mot en extern HTML-editor

Redigera HTML-kod

Det är möjligt att redigera ett nyhetsbrevs HTML-skriptkod direkt i MultiMailer. Du kan exempelvis redigera befintlig skriptkod eller lägga till egen skriptkod. Detta tips visar hur du gör:
 
Hur du redigerar HTML-kod i MultiMailer
 
Övrigt
 

Omvandla en internetsida till ett e-brev

I detta tips visar vi hur du snabbt kan skapa ett e-brev utav en internetsida:
 
Hur du skapar ett MultiMailer-brev av en internetsida
 
Länkar

Textlänkar för e-postadresser
I det här tipset visar vi hur du gör för att skapa textlänkar för e-postadresser till dina nyhetsbrev:
 
Hur du skapar textlänkar för e-postadresser

Länka till PDF-dokument på Internet
I MultiMailer kan du infoga klickbara internetlänkar till exempelvis internetsidor, dokument, bilder och ljud. I det här tipset visar vi hur du kan lägga in en länk till ett PDF-dokument på Internet:
 
Hur du skapar en klickbar internetlänk till ett PDF-dokument

Ladda upp dokument till vår server och länka till dem
Om du saknar möjlighet att ladda upp ett dokument till egen server så kan du använda vår server för detta ändamål. Detta tips visar hur du gör och hur du skapar en länk till uppladdat dokument:
 
Hur du laddar upp dokument och skapar internetlänkar till dem

Skapa personliga internetlänkar
I MultiMailer kan du skapa mottagaranpassade internetlänkar. I det här tipset visar vi hur du gör för att skapa länkar till olika produktsidor på Internet beroende på kontaktperson i e-postlistan:
 
Hur du skapar mottagaranpassade internetlänkar

Så gör du en bild klickbar
Förutom textlänkar så är det även möjligt att lägga in länkar i bilder. Det innebär att när en användare klickar på bilden så öppnas en sida på Internet upp. Detta tips visar hur du gör:
 
Hur du gör en bild klickbar
 
Ikoner och symboler för länkar
Det är möjligt att infoga en grafisk symbol eller ikon framför en textlänk. Detta tips visar hur du gör:
 
Hur du infogar ikoner och symboler för länkar
 
Utskick
 
Selektering
   
Skicka nyhetsbrev till utvald kategori

Visar hur du gör ett selekterat e-postutskick där endast en utvald kategori får ditt nyhetsbrev:
 
Hur du skickar dina nyhetsbrev till en utvald kategori av kontakter
 
Selekterade e-postutskick

Visar hur du gör i MultiMailer för att selektera ut alla kontakter som har en hotmail-adress:
 
Hur du gör ett e-postutskick till alla hotmail-adresser
 
Mejla alla på samma företag
I MultiMailer är det möjligt att göra riktade e-postutskick till alla som arbetar på samma företag. I detta tips visar vi hur diu gör:
 
Hur du gör ett e-postutskick till alla på samma företag
 
Bifogade filer
  
 
Bifoga flera filer
Visar hur du bifogar flera filer med ett e-postmeddelande i MultiMailer:
 
Hur du bifogar flera filer med ett e-postmeddelande
 
Utskickshastighet
 

Reglering av utskickshastighet

Om utskickshastigheten är för hög så kan det i vissa sammanhang innebära problem och nackdelar. I detta tips berättar vi vilka de kan vara och hur du kan påverka utskickshastigheten:
 
Hur du påverkar utskickshastigheten - MultiMailers paushantering
    
Testutskick
  
  
Skicka till en testlista
Visar hur du kan skapa en testlista som du skickar nyhetsbrev till innan ordinarie utskick:
 
Hur du skapar och skickar nyhetsbrev till en testlista
    
Övrigt
  
Återsändningsfunktion
I MultiMailer finns en återsändningsfunktion som kan användas för att göra ett nytt försök att skicka ut ett nyhetsbrev till e-postadresser som har temporära fel eller som gav timeout vid senaste utskicket:
 
Hur du gör en återsändning till e-postadresser med temporära fel

 
Kampanjer

E-postkampanjer
I MultiMailer kan man ge e-postutskicken beskrivande namn genom att skapa kampanjer. Det gör det enklare att jämföra olika utskick med varandra och förenklar även om nyhetsbrevet ska skickas ut på nytt. Följande tips visar hur man aktiverar och hanterar kampanjer i MultiMailer:
 
Hur du aktiverar MultiMailers kampanjhantering och skapar e-postkampanjer
Hur du namnger dina e-postutskick i utskicksguiden
 
Datafält

Skapa personliga nyhetsbrev
Det här tipset beskriver hur du enkelt kan modifiera ett av de medföljande nyhetsbrevsexemplen så att det blir mer personligt:
 
Hur du skapar ett personligt nyhetsbrev
 
Namngivning av datafält

Detta tips beskriver hur du kan ge namnge dina egna datafält och ge dem mer beskrivande namn:
 
Hur du namnger dina egna datafält
 
Hur du väljer vilka kolumner som ska visas i mailing-listan
Detta tips beskriver hur du väljer vilka kolumner som ska visas i mailing-listan:
 
Hur du väljer vilka kolumner som ska visas i mailing-listan
 
Import & Export
 
Text
 

Import av kontaktuppgifter från en textfil
Beskriver hur du importerar data från en textfil till MultiMailers mailing-lista:
 
Hur du importerar kontaktuppgifter från en textfil
 
Excel
  

Export av kontaktuppgifter från Microsoft Excel till en textfil
Beskriver hur du exporterar data från Excel till en textfil som sedan kan importeras till MultiMailer:
 
Hur du exporterar kontaktuppgifter från Excel till en textfil

Direktimport av kontaktuppgifter från Microsoft Excel
Beskriver hur du kan importera data direkt från ett Microsoft Excel-kalkylark till SamLogic MultiMailer:
 
Hur du importerar kontaktuppgifter direkt från Microsoft Excel

Kopiera kontaktuppgifter från Microsoft Excel via Urklipp
Beskriver hur du via Urklipp kopierar kontaktuppgifter från Microsoft Excel till MultiMailer:
 
Hur du kopierar kontaktuppgifter från Excel till MultiMailer via Urklipp
 
Outlook
  
Import av kontaktuppgifter från Outlooks Kontakt-mapp
Visar hur du gör en direktimport av data från mappen "Kontakter" i Outlook till MultiMailers mailing-lista:
 
Hur du importerar kontaktuppgifter från Outlooks Kontakt-mapp

   

  
Fler MultiMailer-tips >
SamLogic