Redigera HTML-kod med SamLogic MultiMailer

Det finns flera olika sätt som kan användas för att skapa nyhetsbrev med e-postverktyget MultiMailer utan att behöva ha kunskaper om HTML. Bl.a på följande sätt:

• Genom att använda den inbyggda ordbehandlingsliknade editorn.
• Genom att använda MultiMailers nyhetsbrevsguide.
• Genom att använda vår molnbaserade nyhetsbrevseditor.
• Genom att använda nyhetsbrev som skapats med en extern HTML-editor, t ex Dreamweaver.
• Genom att använda färdiga nyhetsbrevsmallar, som du sedan anpassar.

Men det finns tillfällen då man kan behöva redigera nyhetsbrevets HTML-skriptkod, t.ex lägga in egen HTML-kod eller ändra på befintlig HTML-kod. Det är möjligt i MultiMailer. Behöver du göra ändringar i ett nyhetsbrevs HTML-kod kan du göra så här:

1. Starta MultiMailer och öppna ditt nyhetsbrev.
2. Välj menyalternativet Format – Visa HTML-Kod.
3. Klicka på knappen Redigera.
4. Gör de redigeringar av HTML-koden som du vill göra.

5. Klicka på knappen Spara för att spara de ändringar du gjort.
  (vill du inte spara några ändringar klickar du på krysset uppe till höger istället)
6. Välj menyalternativet Arkiv – Spara Nyhetsbrev för att spara nyhetsbrevet.

I redigeringsläget stöder skriptredigeraren följande grundläggande tangentbordskommandon:

Ctrl – Z = Ångra
Ctrl – Y = Upprepa
Ctrl – C = Kopiera markering
Ctrl – X = Klipp ut markering
Ctrl – V = Klistra in

Se även
> Så här skapar du ett nyhetsbrev med MultiMailers nyhetsbrevsguide
> Hur du kopplar MultiMailer mot en extern HTML-editor
> Gratis HTML-editor från Microsoft: Expression Web

Lämna ett svar