Tips: Så använder du emojier i MultiMailer

 
Från och med MultiMailer 2020 är det möjligt att använda emojier i nyhetsbrev. Du kan använda emojier i en ämnesrad eller i själva mejltexten.

Emojier är grafiska symboler med olika motiv som är en slags vidarutveckling av smilies, som funnits ett tag i e-postsammanhang. Emojier ingår numera i Unicode-teckensystemet, vilket innebär att de kan infogas i vanliga mejl och visas korrekt hos mottagare av e-post. I stort sett alla enheter, e-postläsare och operativsystem stöder emojier idag. Nedan finns några exempel på emojier:

🍓 🌞 ⚽ 😎

EmojipediaListor med emojier som passar till e-post finns på webben. En bra sådan är webbsajten Emojipedia som delat upp emojierna i kategorier. Man kan även söka efter specifika emojier på webbsajten. För att du snabbt och enkelt ska kunna öppna denna webbsajt från MultiMailer har vi lagt in ett menyval i menyn Hjälp som heter Emojier. Väljer du detta menyalternativ så öppnas webbsajten Emojipedia upp.

Vi kommer att använda oss av Emojipedia till tipsen nedan. Men det finns även andra listor. Längre ned i detta tips listar vi upp några alternativ.
 
 
Så här infogar du en emoji i en ämnesrad:
 
1. Starta MultiMailer och öppna fliken Nyhetsbrev.
 
2. Öppna webbsajten Emojipedia (t.ex genom att välja menyalternativet Hjälp - Emojier i MultiMailer eller genom att klicka på länken tidigare i denna mening).

Hjälp - Emojier
 
3. Klicka på en kategori av emojier vid Categories på webbsidan. Alternativ så söker du efter en emoji via sökrutan som visas på webbsidan.
 
4. Välj och klicka på den emoji som du vill använda dig av.
 
5. Klicka på knappen Copy på webbsidan. Emojien kopieras nu till Urklipp.
 
6. Återgå till MultiMailer.
 
7. I MultiMailer, klistra in emojien vid Ämne i fliken Nyhetsbrev där du vill ha den. Klistra in genom att antingen:
  
- högerklicka och välja Klistra in ur menyn som visas
- trycka ned tangentbordskombinationen Ctrl Shift V eller Shift Insert
  
Emojien kommer att infogas vid markörens position.
  
  
Så här infogar du en emoji i en mejltext:
 
1. Starta MultiMailer och öppna fliken Nyhetsbrev.
 
2. Öppna webbsajten Emojipedia (t.ex genom att välja menyalternativet Hjälp - Emojier i MultiMailer eller genom att klicka på länken tidigare i denna mening).

Hjälp - Emojier
 
3. Klicka på en kategori av emojier vid Categories på webbsidan. Alternativ så söker du efter en emoji via sökrutan som visas på webbsidan.
 
4. Välj och klicka på den emoji som du vill använda dig av.
 
5. Klicka på knappen Copy på webbsidan. Emojien kopieras nu till Urklipp.
 
6. Återgå till MultiMailer.
 
7. Klistra in emojien i den stora huvudrutan i fliken Nyhetsbrev i MultiMailer där du vill ha den. Klistra in genom att trycka ned tangentbordskombinationen Ctrl V eller Shift Insert. Emojien kommer att infogas vid markörens position.
  
  
  
  
  
FAQ om emojier

Fungerar alla emojier hos mottagarna?
Stödet för emojier är utbrett idag, men det kan vara bra att prova den emoji som du valt mot olika e-postklienter eftersom olika emojier har funnits olika länge i Unicode-systemet, och det finns risk att om du väljer en alltför ny emoji att den inte stöds av alla e-postklienter. Men det bästa är helt enkelt att prova. (En lista på de allra nyaste emojierna finns på denna sida.)

Varför blir det ibland en svart fyrkant istället för en emoji i MultiMailer?
I vissa fall är emojien för ny för Windows eller för MultiMailer. Listan med emoijier uppdateras ständigt, och operativsystem och program kan ibland ligga lite efter här. För att vara på den säkra sidan kan du välja en annan emoji.

Spelar det någon roll i vilken Windows-version jag kör MultiMailer?
Vi rekommenderar starkt att du kör MultiMailer i Windows 10 eftersom emojier är en ganska ny funktion och stödet i äldre Windows är dåligt. Det fungerar dock även i Windows 7 och 8, ifall du har teckensnittet "Arial Unicode" installerad i systemet. I Windows 10 krävs inte
"Arial Unicode".

Varför ser emojier olika ut på olika e-postklienter?
Det finns ingen exakt standard på hur en emoji måste se ut, utan olika operativsystem och olika e-postklienter gör en egen tolkning. Men betydelsen/symboliken av en emoji brukar dock vara samma, oavsett mottagare.

Varför ser emojien inte likadan ut i MultiMailer som hos mottagarna?
Av samma skäl som ovan. Olika programvaror ritar upp emojien på lite olika sätt. Innan du definitivt bestämmer dig för att använda en viss emoji, prova att skicka ett mejl med den emojien infogad till olika e-postklienter. Då ser du hur den ser ut hos mottagarna.

Var hittar jag en lista på emojier?
Här finns ett par webbsidor med kompletta listor på de emojier som fungerar med e-post:

Emojipedia
Get Emoji
Emoji Copy
unicode.org

Läs även
Här finns ett par artiklar som förklarar varför och när man ska använda emojier i nyhetsbrev:

Ska man använda emojis i nyhetsbrev?
Using Emoji & Symbols in Your Email Subject Lines
  
  
  
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic