Så infogar du en knapp i ett nyhetsbrev

 
Som ett alternativ till en klickbar länk så kan du i MultiMailer även infoga en klickbar knapp i ditt nyhetsbrev. En knapp syns bättre än en länk och kan även bli snyggare designmässigt, om den används på rätt sätt.

Du kan ange teckensnitt, teckenstorlek, textfärg och bakgrundsfärg för en knapp. Knappens bredd och höjd anpassar sig automatiskt efter textens storlek, så att det alltid ser bra ut oavsett textstorlek. En knapp fungerar bra i både en dator och i en telefon/surfplatta.

I tipset nedan visar vi hur du infogar en knapp i ett nyhetsbrev / e-postdokument.
 
 
Så infogar du en knapp i ett nyhetsbrev:
 
1. Starta MultiMailer och öppna fliken Nyhetsbrev.
 
2. Placera markören där i nyhetsbrevet / e-postdokumentet som du vill infoga knappen.
 
3. Välj menyalternativet Infoga - Knapp.
 
4. Följande dialogruta ska visas nu:
 
Dialogrutan 'Infoga knapp' (1)

5. Skriv in en text för knappen vid Text (knapp). T.ex "Läs mer".
 
6. Ange en webbadress vid Webbadress (exempel: https://www.multimailer.se).
 
7. Välj ett teckensnitt och teckenstorlek vid Teckensnitt.
 
8. Välj en textfärg vid Textfärg.
 
9. Välj en bakgrundsfärg vid Bakgrundsfärg.
 
10. Granska knappens utseende vid Förhandsgranskning. Justera vid behov (enligt punkterna 7-9 ovan). Bilden nedan visar ett exempel på hur det kan se ut:

Dialogrutan 'Infoga knapp' (2)
 
11. Klicka på knappen Infoga för att infoga knappen i nyhetsbrevet / e-postdokumentet.

12. Nedan visas hur en infogad knapp kan se ut i dokumentet:
  
  Knapp
 
När användaren klickar på knappen så kommer den webbadress som du skrev in vid punkt 6 att användas och webbsidan vid denna adress öppnas (på samma sätt som när man klickar på en textlänk).

MultiMailer kommer ihåg alla inställningar (t.ex färger och teckensnitt) till nästa gång du ska infoga en knapp. På så sätt blir det lätt för dig att ha ett enhetligt utseende på knapparna.
 
 
Vill du se exempel på nyhetsbrev med knappar så kan du titta på följande exempel som vi lagt upp på vår hemsida:

1 - Nyhetsbrev DressMode - Knapp med svart text på rosa botten
2 - Nyhetsbrev Sun Travels - Knapp med vit text på orange bakgrund
3 - Nyhetsbrev Winstons vinklubb - Knapp med vit text på röd bakgrund

Ovanstående exempel följer även med din MultiMailer-installation. Du kan öppna exemplen genom att välja menyalternativet Hjälp - Öppna exempel i MultiMailer.
  
  
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic