Hur du skapar en klickbar textlänk / knapp med ett uppringningsbart telefonnummer

 
I MultiMailer är det möjligt att infoga ett klickbart telefonnummer i ett nyhetsbrev. När mejlmottagaren klickar eller touchar telefonnumret med muspekaren eller med fingret så rings telefonnumret upp.

Klickbara telefonnummer kan infogas i form av textlänkar eller i form av knappar. Vi visar hur man använder bägge metoderna här nedan.
 
 
Telefonnummer - Infoga klickbar textlänk

1. Placera markören där i nyhetsbrevet som du vill ha telefonnumret.

2. Välj menyalternativet Skapa länk - Telefonnummer.

3. Skriv in ett telefonnummer vid inmatningsfältet Text i dialogrutan som visas.

4. Vid inmatningsfältet Telefonnummer kommer samma telefonnummer att fyllas i automatiskt.

Infoga telefonnummer

5. Klicka på knappen Infoga.

6. Nu kommer ett ringbart telefonnummer att infogas vid markörens position i nyhetsbrevet.

Klickbart telefonnummer


Det är också möjligt att använda en text till länktexten istället för ett telefonnummer. För att göra det så gör ni så här vid steg 3 och 4 (övriga steg är likadana):

. . .

3. Skriv in en text vid inmatningsfältet Text.

4. Skriv in ett telefonnummer vid inmatningsfältet Telefonnummer.

Infoga telefonnummer - Med egen länktext

. . .
 
 
Telefonnummer - Infoga klickbar knapp

1. Placera markören där i nyhetsbrevet som du vill ha telefonnumret.

2. Välj menyalternativet Infoga - Knapp.
 
3. Markera telefonsymbolen i dialogrutan, dvs denna symbol: Telefonsymbol
 
4. Fyll i en knapptext vid inmatningsfältet Text (knapp).

5. Fyll i ett telefonnummer vid inmatningsfältet Telefonnummer.

Infoga knapp (telefonnummer)

6. Sätt eventuella andra egenskaper (t.ex teckenstorlek eller färg) för knappen.

7. Klicka på knappen Infoga.

8. Nu kommer en knapp med ett ringbart telefonnummer att infogas vid markörens position i nyhetsbrevet.
  
  

För att testa länken eller knappen med ett ringbart telefonnummer kan du i MultiMailer välja t.ex Arkiv - Skicka ett testmeddelande för att skicka ett testmeddelande.

Ringbara telefonnummer fungerar alltid i telefoner. I en dator beror det på inställningarna och i en surfplatta beror det i regel på om ett telefonnummer är kopplat till surfplattan.
   
     
Se även
 
Så infogar du en knapp i ett nyhetsbrev
   
   
  
  
< Indexsida med fler tips
   
Gå till MultiMailers produktsida MultiMailer-tips
  
Gäller för:
Standard
Professional
Enterprise
Cloud
  
Fler tips
SamLogic