SamLogic MultiMailer 2012: Vem klickar på nyhetsbrevets länkar?

I föregående blogginlägg visade vi att du i SamLogic MultiMailer 2012 kan se hur många kontakter som öppnar dina nyhetsbrev och hur många kontakter som klickar på länkarna i dina nyhetsbrev. I MultiMailer 2012 kan du även se vem som öppnar nyhetsbreven och vem som klickar på länkarna i nyhetsbreven. Du kan även se vilka länkar i nyhetsbrevet som varje kontakt klickar på.

Länkrapport
Denna information kan hämtas fram på olika sätt. Bland annat finns det ett nytt menyalternativ i menyn Statistik som heter Visa länkrapport (se punkt 3 i detta blogginlägg). Väljer du detta menyalternativ så visas en lista på alla länkar som fått minst ett klick i nyhetsbrevet. Antal klick per länk redovisas också.

Markerar du en länk i listan och klickar på knappen Vem? så visas en lista på alla kontakter som klickat på den markerade länken. Vill du se bilden ovan i full storlek kan du klicka här.

Visa i mailing-listan vilka kontakter som klickat på en länk
För att få fram lite mer detaljerad information om varje kontakt som klickat på en länk så kan denna information visas i MultiMailers mailing-lista istället. Väljer du menyalternativet Visa kontakter som öppnat detta nyhetsbrev i menyn Statistik (se punkt 5 i detta blogginlägg) så kommer varje kontakt som öppnat nyhetsbrevet / klickat på en länk i nyhetsbrevet att markeras med en speciell symbol i mailing-listan (se bild till höger).

Symbolen indikerar att denna kontakt har öppnat nyhetsbrevet. Symbolen indikerar att denna kontakt har klickat på minst en länk i nyhetsbrevet. Om du högerklickar över en kontakt märkt med symbolen och väljer menyalternativet Vilka länkar i nyhetsbrevet har kontakten klickat på? så visas en lista på alla länkar som kontakten klickat på i aktuellt nyhetsbrev.

Export av kontakter som klickat på länkar
Det är även möjligt att göra en export av de kontakter som klickat på länkar i ett nyhetsbrev för ett specifikt e-postutskick. I MultiMailer 2012 finns även en ny rapportgenerator som kan skapa detaljerad information om vilka kontakter som klickat på länkar och vilka länkar de klickat på. Vi ska gå igenom rapportgeneratorn i nästa blogginlägg.

SamLogic MultiMailer 2012: Hur många öppnar och klickar?

I SamLogic MultiMailer 2012 kan du se hur många kontakter som öppnar dina nyhetsbrev i samband med e-postutskick. Du kan även se hur många som klickar på länkar i dina nyhetsbrev. Allt detta kan visas både numeriskt och i form av överskådliga diagram. Här nedan visar vi ett exempel på ett diagram som redovisar både andelen öppnade nyhetsbrev och andelen nyhetsbrev som fått minst ett klick (på någon länk):

Grön färg i cirkeldiagrammet ovan visar andelen öppnade nyhetsbrev, blå färg visar andelen ej öppnade nyhetsbrev och lila färg visar antal nyhetsbrev där mottagarna klickat på minst en länk.

I MultiMailer 2012 kan du även se vem som öppnar dina nyhetsbrev och vem som klickar på vilken länk. Vi ska beskriva detta mer i detalj i nästa blogginlägg.

SamLogic MultiMailer 2012: Så aktiverar du statistikfunktionerna

När du köper SamLogic MultiMailer 2012 från oss så får du ett kontonamn i samband med beställningen. Kontonamnet inleds alltid med tecknen ”sam-” och du ska ange detta kontonamn i följande dialogruta som visas när programmet MultiMailer startar:

Markerar du alternativet Hantera även tilläggstjänster i ovanstående dialogruta så kommer även hantering av e-poststudsar, prenumerationer och avregistreringar att kopplas till kontonamnet och hanteras automatiskt av MultiMailer.

Du kan även ange ovan nämnda kontonamn genom att öppna dialogrutan Inställningar – Alternativ och fliken Statistik. I denna flik markerar du alternativet Använd avancerad statistik och klickar på knappen Konto och anger kontonamnet.

När du angett ett kontonamn kommer den meny och knapprad som beskrivs i detta blogginlägg att visas i huvudfliken Statistik i MultiMailer, och programmet är nu aktiverad för att hantera den avancerade statistiken med vars hjälp du bland annat kan se hur många nyhetsbrev som öppnas och vilka länkar som får klickar vid varje e-postutskick.

SamLogic MultiMailer 2012: Statistikfunktionerna i fliken Statistik

I kommande blogginlägg kommer vi att beskriva de nya avancerade statistikfunktionerna i nya SamLogic MultiMailer 2012. I detta inlägg ska vi ta en titt på fliken Statistik i programmet och förklara vad de olika statistikrelaterade alternativen i menyn Statistik och knappraden i samma flik gör, från och med SamLogic MultiMailer 2012.

Förklaringar till siffrorna i bilderna

1. Väljer du detta alternativ så kommer statistikinformationen i fliken Statistik att uppdateras. Färsk information hämtas från vår server och visas i listan i fliken Statistik.

2. Markerar du ett e-postutskick i listan i fliken Statistik och väljer detta alternativ så visas statistik över genomfört e-postutskick i form av ett diagram. Klicka här för exempel.

3. Markerar du ett e-postutskick i listan i fliken Statistik och väljer detta alternativ så visas en rapport över klickade länkar i nyhetsbrevet som skickades ut. Du ser hur många klickar som varje länk i nyhetsbrevet fått. Länkar visas med både komplett länkadress samt länktext. Med en knapptryckning kan du även se vilka kontakter som klickat på en specifik länk.

4. Markerar du flera e-postutskick i listan i fliken Statistik och väljer detta alternativ så utförs en jämförelse mellan de markerade utskicken. Bland annat kan du se om antal öppnade nyhetsbrev eller klickade länkar ökat eller minskat mellan utskicken. Mer information finns här.

5. Markerar du ett e-postutskick i listan i fliken Statistik och väljer detta alternativ så öppnas fliken Mailing-lista och där kan du se vilka kontakter som öppnat nyhetsbrevet eller klickat på länkar i nyhetsbrevet. En speciell symbol visar om en kontakt öppnat nyhetsbrevet eller klickat på länkar i nyhetsbrevet (se bild till höger). Högerklickar du över en kontakt som klickat på en länk i nyhetsbrevet så kan du i den lokala meny som visas välja ett menyalternativ som visar vilka länkar som kontakten klickat på.

6. Exporterar alla kontakter som öppnat nyhetsbrevet eller klicka på länkar i nyhetsbrevet för markerat e-postutskick. Exportfilen kan sparas som en textfil eller en Excel-fil.

7. Skapar en översiktsrapport över genomfört e-postutskick. Innehåller bland annat detaljerad information om vilka länkar i nyhetsbrevet som fått klick och vilka personer som klickat på dessa länkar. Mer information finns här.

8. Visar eller döljer alla kolumner relaterade till den avancerade statistiken i listan i fliken Statistik.

Hur Visual Installer hanterar mappar i 64-bitars Windows

I en 64-bitars dator där en 64-bitars Windows är installerad så finns det två Program-mappar och två System-mappar. Anledningen till att det finns två olika mappar är att den ena mappen är avsedd för 32-bitars filer och den andra mappen är avsedd för 64-bitars filer. När du distribuerar och installerar dina filer i en 64-bitars dator är det viktigt att du installerar dina filer i rätt mappar. 64-bitars filer ska alltid installeras till 64-bitars mappar och 32-bitars filer ska alltid installeras till 32-bitars mappar. (Med filer syftas här på exekverbara filer, inte datafiler mm.)

Vårt installationsverktyg Visual Installer hanterar detta automatiskt om du anger vilken bitstorlek dina filer är avsedda för i fliken 32/64-bit i dialogrutan Inställningar för installationsprogram, samt använder dig av variablerna %PROGRAMFILES och %SYSDIR när du anger destinationsmappar för dina filer.

Variabeln %PROGRAMFILES använder du dig lämpligen av i inmatningsfältet Huvudkatalog i fliken Fillista (finns uppe till höger i fliken):

Och ska en fil installeras till Windows systemmapp (systemkatalog) så väljer du alternativet Systemkatalog (%SYSDIR) i dialogrutan Destinationskatalog:

Följer du ovanstående instruktioner så kommer dina filer alltid att installeras till rätt mapp i en 64-bitars Windows oavsett vilken bitstorlek (32/64 bit) filerna består av.

Mer information om 32- och 64-bitars mappar i Windows finns i denna artikel på vår hemsida:

> 64-bitars Windows: Mapparna ’Program (x86)’ och ’SysWOW64’ förklaras

Statistik och analys av e-postutskick

I tre tidigare blogginlägg har vi beskrivit de nya statistikfunktionerna i e-postverktyget SamLogic MultiMailer samt hur de kan användas för att samla in statistik och analysera e-postutskick. Vi har nu sammanställt denna information i en PDF-artikel, där du dessutom får tips om hur du använder SamLogic MultiMailers statistikfunktioner i praktiken. Du kan öppna PDF:en genom att klicka på länken nedan:

> Statistik och analys av e-postutskick (PDF)

Om du inte har MultiMailer 2011 redan så kan du ladda ned en utvärderingsversion av programmet från denna Internetsida. Statistikfunktionerna finns i MultiMailer 2011 / Professional och de kan användas direkt (inget konto eller aktivering krävs):

> Ladda ned en utvärderingsversion av MultiMailer 2011

Hur jämför jag olika e-postutskick med varandra?

När man genomfört några e-postutskick och skickat ut ett antal nyhetsbrev så kan det vara intressant att se om antal öppnade nyhetsbrev ökar eller minskar med tiden. Det kan också vara intressant att se om nya prenumeranter tillkommer i snabbare takt än antal avregistreringar, eller om det är tvärtom. Något annat som kan vara intressant att veta är hur olika ämnesrader påverkar öppningsfrekvensen. Du kanske har en idé på en riktigt snitsig ämnesrad, men kommer den att leda till att fler öppnar nyhetsbrevet?

Allt detta går att mäta med nyhetsbrevsverktyget MultiMailers statistikfunktioner. I programmet ingår en möjlighet att jämföra olika utskick med varandra och se vad trenden är. Informationen redovisas grafiskt i form av diagram, och du har flera olika diagramtyper att välja mellan. Här nedan visas ett par exempel:


Ovan visas ett ytdiagram där 5 utskick jämförs med varandra.


Ovan visas ett stapeldiagram där 5 utskick jämförs med varandra.

Ytterligare ett diagramexempel hittar du på denna sida.

Det är ganska enkelt att jämföra olika e-postutskick med varandra i MultiMailer. I listan i fliken Statistik så markerar du de utskick som du vill jämföra med varandra och högerklickar sedan med musen och väljer därefter menyalternativet Jämför utskick (visa grafiskt). Då kommer ett fönster innehållande ett diagram att öppnas på skärmen. Diagrammets innehåll baseras på de markerade utskickens innehåll. Vill du byta diagramtyp så kan du välja en ny typ via alternativrutan nere till höger i fönstret.

Detta programtips beskriver mer i detalj hur du jämför e-postutskick med varandra:
> Tips: Hur du jämför olika e-postutskick med varandra

Hur ser jag vilka kontakter som öppnat mitt nyhetsbrev?

Förutom att se hur många kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev (som vi tog upp i det förra blogginlägget) så kan du även med MultiMailers statistikfunktioner se vilka av kontakterna som öppnat nyhetsbrevet. Det gör du genom att i fliken Statistik markera det e-postutskick i listan som du är intresserad av och högerklicka över den med musen och sedan välja menyalternativet Visa vilka som har öppnat nyhetsbrevet. Då kommer fliken Mailing-lista att visas och varje kontakt som har öppnat nyhetsbrevet kommer att markeras med symbolen längst till vänster. Bilden nedan visar hur det kan se ut:

Vill du göra en uppföljning på dessa kontakter så kan du snabbt få dessa kontakter markerade i mailing-listan genom att välja menyalternativet Redigera – Fler markeringsalternativ – Markera kontakter med öppnade nyhetsbrev i MultiMailer. Därefter kan du exempelvis exportera dessa kontakter till ett annat program eller utföra ett nytt utskick till dem.

I detta programtips beskrivs mer detaljerat hur du ser vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev som du skickat ut:
> Tips: Hur du ser vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev

Hur ser jag hur många kontakter som öppnat mitt nyhetsbrev?

Med SamLogic MultiMailer 2011 är det möjligt att se hur många kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev, samt även att se vilka kontakter som öppnat nyhetsbrevet. Fliken Statistik i MultiMailer har utökats med en mängd nya funktioner, varav en används för att se hur många som öppnat ditt nyhetsbrev.

När du genomför ett e-postutskick så lagras fakta om utskicket i listan som visas i fliken Statistik. Om du markerar ett utskick i listan och högerklickar med musen över den och väljer menyalternativet Visa öppnade/ej öppnade nyhetsbrev (visa grafiskt) så öppnas en dialogruta som innehåller fakta om antal kontakter som öppnat ditt nyhetsbrev. Faktan redovisas både i form av siffror och som ett diagram (se bilden nedan):

Informationen om antal öppnade är ungefärlig eftersom systemet förutsätter att folk har bildvisning påslagen, eller att de aktivt visar bilder för ditt nyhetsbrev. Har du ett nyhetsbrev med många bilder så brukar folk i regel se till att bilderna för nyhetsbrevet visas och då kommer MultiMailer att registrera öppnandet. Om ditt nyhetsbrev innehåller enbart text då kommer sannolikt färre att aktivera bildvisning för brevet, och skillnaden mellan de som faktiskt läser nyhetsbrevet och de siffror som redovisas kan bli större. Men i snitt så kan det avvika några procentenheter här, dvs mellan registrerade öppningar och faktiska läsningar av nyhetsbrevet.

I detta programtips visar vi mer konkret hur du gör för att se antal kontakter som öppnat ett specifikt nyhetsbrev:
> Tips: Hur du ser antal kontakter som öppnat ett nyhetsbrev

Mer generell information, och fler tips om de nya statistikfunktionerna i MultiMailer, finns i nr 7 av vårt nyhetsbrev:
> Nyhetsbrev #7/2011 – Prova nya statistikfunktioner för analys av e-postutskick

I nästa blogginlägg ska vi gå igenom hur man ser vilka kontakter som öppnat ett nyhetsbrev.

MultiMailers kampanjhantering effektiviserar dina e-postutskick

I e-postverktyget SamLogic MultiMailer finns det något som kallas för kampanjer. Genom att använda dig av kampanjer så kan du effektivisera hanteringen av dina e-postutskick. En kampanj är en slags projektfil där vissa inställningar och information om ett e-postutskick sparas för att lättare kunna återanvändas vid ett senare tillfälle. En kampanjfil har alltid namntillägget .camp och i en sådan fil lagras bl a följande information:
 
– sökväg till nyhetsbrev
– sökväg till mailing-lista
– sökväg till eventuell temporär spärrlista
– vald avsändarprofil

När du öppnar en tidigare kampanjfil så kommer ovanstående filer och inställningar att laddas in till MultiMailer automatiskt. Och när du sparar en kampanj så sparas innehållet i aktuellt nyhetsbrev och mailing-lista automatiskt.

Jämförelse av utskicksgrupper
Förutom att lättare kunna återanvända tidigare nyhetsbrev, mailing-listor mm så kan kampanjer också användas tillsammans med den avancerade statistiken i MultiMailer för att på ett lätt sätt jämföra olika utskicksgrupper med varandra och t ex se vilken grupp som fått flest öppnade nyhetsbrev.