MultiMailers kampanjhantering effektiviserar dina e-postutskick

I e-postverktyget SamLogic MultiMailer finns det något som kallas för kampanjer. Genom att använda dig av kampanjer så kan du effektivisera hanteringen av dina e-postutskick. En kampanj är en slags projektfil där vissa inställningar och information om ett e-postutskick sparas för att lättare kunna återanvändas vid ett senare tillfälle. En kampanjfil har alltid namntillägget .camp och i en sådan fil lagras bl a följande information:
 
– sökväg till nyhetsbrev
– sökväg till mailing-lista
– sökväg till eventuell temporär spärrlista
– vald avsändarprofil

När du öppnar en tidigare kampanjfil så kommer ovanstående filer och inställningar att laddas in till MultiMailer automatiskt. Och när du sparar en kampanj så sparas innehållet i aktuellt nyhetsbrev och mailing-lista automatiskt.

Jämförelse av utskicksgrupper
Förutom att lättare kunna återanvända tidigare nyhetsbrev, mailing-listor mm så kan kampanjer också användas tillsammans med den avancerade statistiken i MultiMailer för att på ett lätt sätt jämföra olika utskicksgrupper med varandra och t ex se vilken grupp som fått flest öppnade nyhetsbrev.

Lämna ett svar