Åtgärder för att undvika piratkopiering av mjukvara

Många företag och privatpersoner som använder mjukvara som inte är licenserad är inte medvetna om att de begår ett brott utan tror till exempel att om man köper en licens av ett dataprogram så är det lagligt att installera det på flera datorer. Andra är medvetna om att detta är ett lagbrott men de har inte full koll på antal licenser som de köpt in eller så tycker de att det är för omständigt att köpa in nya licenser så de installerar helt enkelt programmet på så många datorer som de behöver använda den i.

Genom att ha bättre information om licensvillkoren och erbjuda flexibla licenslösningar, samtidigt som man kopieringsskyddar mjukvaran, så kan man effektivt minska piratkopieringen av sin mjukvara och därmed på ett enkelt sätt öka sina intäkter genom att sälja fler programlicenser. I den här artikeln, som finns på vår hemsida, beskriver vi några åtgärder som du kan vidta för att färre personer ska piratkopiera din mjukvara:

> Så minskar du piratkopiering av din mjukvara

Se även detta blogginlägg:
> Kopieringsskydd för program och dokument

Lämna ett svar