Portabla applikationer och USB AutoRun Creator

Portabla applikationer är program (ofta små nyttoprogram) som inte behöver en installation för att fungera utan kan köras direkt från exempelvis ett USB-minne. Om du använder vårt nya verktyg USB AutoRun Creator tillsammans med menydesignverktyget SamLogic CD-Menu Creator så kan du skapa ett menygränssnitt för ett USB-minne som visas automatiskt när USB-minnet stoppas in i en dators USB-port; dvs en sk AutoRun-meny. Via detta menygränssnitt kan du snabbt och enkelt starta en portabel applikation med endast ett musklick. Du kan läsa mer om detta på denna Internetsida:

> Using Portable Applications with USB AutoRun Creator

Lämna ett svar