Så ser du vilken studsfrekvens du har i MultiMailer

När du skickar ut nyhetsbrev eller andra typer av mejl så kommer i regel alltid ett antal mejl i retur – det uppstår sk studsar. I MultiMailer kan du se hur stor andel av nyhetsbreven / mejlen som alstrar studsar på flera olika sätt:

När utskicket är klart
När ditt e-postutskick via MultiMailer är klart så visas en informationsruta som sammanfattar utskicket. Om du har skickat ditt nyhetsbrev till minst 100 mottagare så kan du där se en uppskattning av studsfrekvensen (se röd pil i bilden nedan):

 Dialogrutan 'Utsicket är färdigt'

Via informationsmejl
Du kan även få information om studsfrekvens och annan utskicksstatistik via mejl (till valfri e-postadress) genom att aktivera funktionen Meddela mig via e-post när utskicket är klart i MultiMailer. Då får du en mejlrapport enligt bilden nedan. Den röda pilen i bilden nedan visar var du ser e-postutskickets studsfrekvens.

 Mejlrapport 'E-postutskicket är klart'

I startfönstret
När du startar MultiMailer så öppnas först ett startfönster och klickar du på fliken Statistik där så kan du se studsfrekvensen för det senast gjorda utskicket.

I Statistikfliken
I fliken Statistik finns omfattande statistik för alla utskick du gjort med MultiMailer. I en kolumn redovisas studsfrekvensen för varje enskilt utskick.

I rapporter
I MultiMailer går det att skapa många olika rapporter för att få statistik för e-postutskicken, t ex så kan studsfrekvensen och annan utskicksstatistik redovisas i en översiktsrapport.

I diagrammen
Studsfrekvensen för varje enskilt utskick kan även visas på ett överskådligt sätt i MultiMailers olika diagram.

Alla studsar analyseras under natten
Alla e-poststudsar analyseras på vår server under natten. Då har i princip alla studsar från det aktuella utskicket kommit in och en redovisning med detaljerad information om e-poststudsarna kan göras morgonen efter utskicket. Det sker antingen automatiskt när du startar MultiMailer eller när du trycker på knappen Uppdatera i fliken E-poststudsar. Detaljerad information om studsarna finns alltid i fliken E-poststudsar.

Ladda ner den senaste versionen av MultiMailer
Studshanteringen i MultiMailer uppdateras hela tiden löpande så det är därför viktigt att du alltid har den senaste versionen av MultiMailer installerad. Hur du ser vilken version av MultiMailer som du har installerad finns beskrivet här. Du kan ladda ner den senaste versionen av MultiMailer via nedanstående webbsidor:

> Nedladdningssida – SamLogic MultiMailer / Professional
> Nedladdningssida – SamLogic MultiMailer / Enterprise

Skillnaderna mellan Professional och Enterprise finns beskrivna på den här webbsidan.

Se även
> Hur du validerar e-postadresser innan utskick
> Så ändrar du inställningar för hantering av mjuka och hårda studsar i MultiMailer

Lämna ett svar