SamLogic
VB Super Library 2022

VB Super Library 2022 är ett kraftfullt verktyg som utökar Visual Basic med mängder av nya ActiveX-komponenter och funktioner. Verktyget fungerar med VB 6.0, VB.NET, VBA och ASP.

 
Utökar Visual Basic
VB Super Library 2022 är ett kraftfullt paket med mängder av extra funktioner och ActiveX-komponenter för dig som utvecklar applikationer med Visual Basic 6, Visual Basic .NET (2002-2019) eller Visual Basic for Applications. Med detta verktyg spar du in mängder med utvecklingstid och blir mer produktiv i ditt dagliga arbete. Verktyget kan bl a användas till Microsoft Visual Basic, Microsoft Access, Microsoft Excel och andra verktyg som stödjer VB & VBA. Verktyget kan också användas tillsammans med ASP- och ASP.NET-sidor.

34 nya ActiveX-komponenter
VB Super Library utökar Visual Basic med 34 nya ActiveX-komponenter. Bl a ingår flera visuella bläddringsbara kalendrar, komponenter för hantering av e-post (SMTP/POP3), FTP, kryptering, klocka, avläsning av atomklockor via Internet, alarm, digital LED-display, grafiska mätare, kreditkort, tidszoner, rullande text,
oscilloskop, logg-hantering, utökad list- och kombobox, systeminformation mm. En komplett lista på alla ActiveX-komponenter i verktyget hittar du här.

400 nya funktioner
VB Super Library utökar Visual Basic med ca 400 nya funktioner. Bl a finns funktioner för: Internet, e-post, FTP, grafik, strängar, disk, fil, system, mus, datum, kalender, tid, kryptering, lösenord, kreditkort, kontrollnummer (personnummer, postgiro, kreditkort etc), postnummerdatabas, formelevaluering, specialdialogrutor mm. Nästan all programkod är skriven i C++ för att få optimal prestanda. Färdiga gränssnitt för Visual Basic medföljer.

Internet
I VB Super Library finns ett stort antal funktioner och komponenter för Internet. Tex ingår funktioner/komponenter för e-post (SMTP/POP3), FTP, tidsservrar, atomklockor, WhoIs-förfrågningar, Ping-tester, Windows Socket, hyperlänkar osv. Funktioner för kontroll av att e-postadresser, Internet-adresser och IP-nummer mm är giltiga ingår också.

Svenskanpassade funktioner och komponenter ingår
Flera av funktionerna och komponenterna i verktyget är anpassade efter svenska förhållanden. Men internationella motsvarigheter finns också i många fall. Den medföljande dokumentationen är på svenska.

Svenska och internationella kalendrar
I VB Super Library ingår en mängd ActiveX-komponenter för hantering av både svenska och internationella kalendrar. Det finns olika typer av kalendrar (tex 1 månad, 6 månader, 12 månader osv) och de kan alla hantera veckonummer och helgdagar (både svenska och internationella). Mer information om kalendrarna finns här.

Datum- och kalenderfunktioner
I VB Super Library ingår ett stort antal svenskanpassade och internationella funktioner för hantering av datum och kalender. Bl a ingår funktioner för hantering av veckonummer, helgdagar, julianska dagtal, skottår, tidszoner, sommartid mm.

Svensk postnummerdatabas
I VB Super Library ingår en svensk postnummerdatabas med funktioner som kan användas till databaser som ska innehålla postnummer och ortnamn, t ex ett kundregister. Postnummerdatabasen är mycket användbar i samband med registrering av data. När en användare skrivit in ett postnummer i ett postnummerfält kan ortnamnet erhållas automatiskt i ortnamnsfältet. Detta snabbar upp vid registrering av data samtidigt som risken för felstavningar av ortnamn nästan helt försvinner. En önskedröm för en registrerare! Denna funktionalitet är också användbar när postnummer och postort ska skrivas in i inmatningsfält på Internetformulär då risken för att få felstavade ortnamn minskar kraftigt.

Hanterar svenska personnummer, organisationsnummer mm
I verktyget ingår också en mängd funktioner för hantering av svenska personnummer, organisationsnummer, postgironummer, bankgironummer mm. Bl a finns funktioner för att validera att sådana nummer är korrekta.

Från Windows 98 till Windows 11
VB Super Library 2022 fungerar i alla Windows-versioner fr o m Windows 98 fram till Windows 11.
 
 

 
VB Super Library 2022 - ActiveX-komponenter
  
VB Super Library 2022 - funktioner
  
VB Super Library 2022 - Internet-funktioner
 
 
Nyheter i denna version
  
Systemkrav
  
Priser & beställning
 
 


 
Beställ

 

SamLogic