SamLogic VB Super Library 2022 - ActiveX-komponenter

 
VB Super Library 2022 utökar Visual Basic med 34 nya ActiveX-komponenter. Nedan listas de komponenter som ingår i verktyget. Klicka på understryken textlänk för att få detaljerad information om en enskild komponent.
 
 
Internationellt anpassade komponenter
 
  Namn Beskrivning
AtomicClock  Hämtar aktuell tid från en atomklocka-server. Kan även synkronisera datorklockan med denna tid.
ButtonXP  Skapar tryckknappar enligt Windows XP stil.
CalendX  Internationell månadskalender.
CalendX6Mon  Internationell 6-månaders kalender.
CalendX12Mon  Internationell 12-månaders kalender.
Clock  Analog och digital klocka. Innehåller även alarmfunktion.
ColorBlend  Färgtonar en yta mellan två färger. Skapar snygga bakgrunder.
DigitalDisplay  Visar en digital LED-display på skärmen.
HyperLink  Skapar en klickbar hyperlänk i ett formulär.
SLAlarm  Alarm-kontroll. Aktiverar händelser vid specificerade tidpunkter.
SLCreditCard  Testar att ett kreditkort är giltigt.
SLCrypto  Krypterar och dekryptera filer.
SLFTP  Hanterar FTP-kommunikation mellan klient-dator och FTP-server.
SLHiResTimer  Utför tidmätningar med mycket hög precision.
SLInetInfo  Erhåller Internet-specifik teknisk information från den lokala datorn och från datorer på Internet.
SLLogX  Skapar loggfiler som kan användas i samband med felsökning eller andra sammanhang.
SLOScop  Simulerar ett oscilloskop.
SLPing  Ping-kontroll som kontrollerar att ett IP-nummer/domännamn existerar, samt returnerar svarstid.
SLPOP  Hanterar POP3-servrar. Hämtar ned e-post till den lokala datorn.
SLSMTP  Hanterar SMTP-servrar. Skickar e-post.
SLTwitCtrl  Kommunicerar med Twitter. Kan bl a skicka twittermeddelanden (tweets) till Twitter.
SysInfo  Erhåller systeminformation från datorn och Windows.
TextAutoScroll  Visar horisontell rullande text på skärmen. Rullningen är steglös och farten kan regleras.
TextAutoScrollY  Visar vertikal rullande text på skärmen. Rullningen är steglös och farten kan regleras.
TimeZone  Visar vad klockan är i olika länder i världen.
WhoIs  Returnerar WhoIs-information för ett domännamn.
XComboBox  En utökad kombobox som kan innehålla bitmappar, ikoner och individuella textfärger per rad.
XGauge  En grafisk nivåmätare.
XListBox  En utökad listbox som kan innehålla bitmappar, ikoner och individuella textfärger per rad.
 
 
Svenskanpassade komponenter
 
  Namn Beskrivning
Calend  Svensk månadskalender.
Calend6Mon  Svensk 6-månaders kalender.
Calend12Mon  Svensk 12-månaders kalender.
CalendSw  Visar en månadskalender. Visar helger och viktiga dagar med symboler.
CalendToday  En kalender som visar dagens datum grafiskt.
  
  
SamLogic