SamLogic VB Super Library 2020 - Internet-funktioner

 
På denna sida hittar du alla Internet-relaterade funktioner i VB Super Library 2020. Övriga funktioner hittar du på denna sida. För en detaljerad beskrivning av en funktion eller subrutin, klicka på det understrukna namnet.
  


Generella funktioner

Generella Internet-relaterade funktioner i VB Super Library.  

CreateInternetShortcut -- Skapar en genväg till en Internet-sida.
DownloadFileFromURL -- Laddar hem en fil på Internet från specificerad URL-address till din hårddisk.
GetInternetConnectionType -- Returnerar typ av Internetuppkoppling.
GetStandardHtmlEditor -- Erhåller filsökväg till standard HTML-editorn i systemet.
IsInternetConnection -- Testar om vi är uppkopplade mot Internet.
OpenInternetConnection -- Öppnar en förbindelse till Internet.
URLAddressValid -- Testar att en URL-adress (Internet-adress) är giltig.
ValidIPv4Number -- Testar att en sträng innehåller ett giltigt IP-nummer.


Webbläsare

Funktioner som hanterar webbläsare.

GetIEVersionNumber -- Funktionen returnerar versionsnummer för installerad Internet Explorer.
IsInternetExplorer4Installed -- Testar om Internet Explorer version 4 eller senare är installerad i datorn.
IsInternetExplorer5Installed -- Testar om Internet Explorer version 5 eller senare är installerad i datorn.
IsInternetExplorer6Installed -- Testar om Internet Explorer version 6 eller senare är installerad i datorn.
IsInternetExplorer7Installed -- Testar om Internet Explorer version 7 eller senare är installerad i datorn.
IsInternetExplorer8Installed -- Testar om Internet Explorer version 8 eller senare är installerad i datorn.
IsInternetExplorer9Installed -- Testar om Internet Explorer version 9 eller senare är installerad i datorn.
IsInternetExplorer10Installed -- Testar om Internet Explorer version 10 eller senare är installerad i datorn.
IsInternetExplorer11Installed -- Testar om Internet Explorer version 11 eller senare är installerad i datorn.
OpenInternetURL -- Startar webbläsaren med en specificerad webbsida öppen.
WebBrowserIsChrome -- Testar om systemets standardwebbläsare är Google Chrome.
WebBrowserIsFirefox -- Testar om systemets standardwebbläsare är Firefox.
WebBrowserIsInternetExplorer -- Testar om systemets standardwebbläsare är Internet Explorer.
WebBrowserIsEdge -- Testar om systemets standardwebbläsare är Microsoft Edge.


E-post

Funktioner som hanterar e-post.

DefaultMailClientIsOutlook -- Testar om Microsoft Outlook är standard e-postprogram i systemet.
DefaultMailClientIsOutlookExpress -- Testar om Outlook Express är standard e-postprogram i systemet.
EmailAddressValid -- Testar att en e-postadress är giltig.
ExctractDomainNameFromEmailAddress -- Returnerar domännamn för en e-postadress.
GetPathToDefaultMailClient -- Returnerar sökväg till standard e-postprogram i systemet.
OEGetActivePOP3Port -- Hämtar standardkontots POP3-portnummer från Outlook Express.
OEGetActivePOP3Server -- Hämtar standardkontots POP3-server från Outlook Express.
OEGetActiveSMTPDisplayName -- Hämtar användarens namn från Outlook Express.
OEGetActiveSMTPEmailAddress -- Hämtar e-postaddress från Outlook Express.
OEGetActiveSMTPPort -- Hämtar standardkontots SMTP-portnummer från Outlook Express.
OEGetActiveSMTPReplyAddress -- Hämta svarsadress från Outlook Express.
OEGetActiveSMTPServer -- Hämtar standardkontots SMTP-server från Outlook Express.
OpenEMail -- Öppnar ett e-postprogram med diverse fördefinierad data.


Skicka e-post

Funktioner för att skicka e-post. Protokollet SMTP används.

MailClose -- Avslutar användning av mail-funktionerna i XINET.DLL.
MailConfig -- Sätter vissa konfigurationsinställningar för mail-funktionerna.
MailGetLastReplyCode -- Returnerar sista svarskoden från SMTP-servern.
MailGetLastReplyMsg -- Returnerar sista svarsmeddelandet från SMTP-servern i form av en sträng.
MailOpen -- Öppnar mail-funktionerna i XINET.DLL för användning.
MailSend -- Skickar ett e-mail.


FTP

Följande funktioner i VB Super Library används för FTP-hantering.

FTPCloseConnection -- Stänger förbindelsen till en FTP-server.
FTPCreateDir -- Skapar en katalog på en FTP-server.
FTPDelFile -- Radererar en fil på en FTP-server.
FTPDownLoadFile -- Laddar hem en fil från FTP-servern till den lokala datorn.
FTPDownLoadFileNC -- Laddar hem en fil från FTP-servern till den lokala datorn. Ignorerar eventuell cache-kopia.
FTPFileExists -- Testar om en fil existerar på en FTP-server.
FTPGetCurDir -- Erhåller aktiv katalog på en FTP-server.
FTPGetExtendedErrorMsg -- Returnerar ett utökat felmeddelande.
FTPGetFileDateTime -- Returnerar datum och klockslag för en fil på en FTP-server.
FTPGetFileSize -- Returnerar filstorleken för en fil på en FTP-server.
FTPListDir -- Listar innehållet i en katalog på en FTP-server.
FTPListDirectoriesInDir -- Listar upp alla kataloger i en katalog på en FTP-server.
FTPOpenConnection -- Öppnar en förbindelse till en FTP-server.
FTPOpenConnection_Passive -- Öppnar en förbindelse till en FTP-server. Passivt läge.
FTPOpenSyncConnectionX -- Öppnar en förbindelse till en FTP-server. Avancerade inställningar.
FTPOpenSyncConnectionX_Passive -- Öppnar en förbindelse till en FTP-server. Passivt läge. Avancerade inställningar.
FTPRemoveDir -- Raderar en katalog på en FTP-server.
FTPSetCurDir -- Sätter ny aktiv katalog på en FTP-server.
FTPStoreFile -- Laddar upp en fil till FTP-servern från den lokala datorn.


Windows Socket

Följande funktioner hanterar Windows Socket.

WSGetLocalIPAddress  -- Returnerar IP-adress för den lokala datorn.
WSGetRemoteIPAddress
-- Returnerar IP-adress för ett domän-namn.
WSGetStandardHostName -- Returnerar Windows Socket standard " host" namn.


Diverse

Funktioner för att erhålla felkod och versionsnummer.

XINETGetLastError  -- Returnerar senast inträffade felet i modulen XINET.DLL.
XINETGetVersion
-- Returnerar versionsnummer för modulen XINET.DLL.
  
  

 

SamLogic