En uppdatering av Visual Installer 2014 finns nu tillgänglig

Det finns nu en uppdatering av SamLogic Visual Installer 2014 tillgänglig. Versionsnumret är 10.0.27 och nedan beskrivs några nyheter och förbättringar i den nya versionen:

• En tysk språkfil följer nu med. Så nu kan du på ett enkelt sätt välja tyska texter till dina installationsdialogrutor, informationstexter och felmeddelanden mm. Sedan innan ingår en svensk och en engelsk språkfil. Läs mer.

• Ett nytt skriptkommando: UNINSTALL_MSIEXEC. Kan köra en MSI-avinstallation i samband med Visual Installers avinstallationsprocess. Läs mer.

• Ett nytt skriptkommando: UNINSTALL_XRUN. Kan köra ett externt program i samband med Visual Installers avinstallationsprocess. Läs mer.

• Förbättrad felhantering i samband med kodsignering av filer.

• Förbättrad felhantering i samband med att du adderar filer till Visual Installers fillista via en DEP-fil (Windows Dependency File).

• Lättare att installera ”side-by-side” systemfiler såsom MFC42.DLL.

Vi har också fixat en del rapporterade buggar och brister. Bland annat följande:

• Ett divisionsstreck (”/”) istället för en backslash (”\”) i huvuddestinationskatalogen gjorde att installationen misslyckades. Visual Installer omvandlar nu automatiskt ”/” till ”\” när ett installationspaket skapas.

• Om källsökvägen var en UNC-filsökväg (dvs började med ”\\”) så misslyckades ibland installationen. Visual Installer kontrollerar nu att källsökvägen inleds med en enhetsbokstav innan ett installationspaket skapas.

• De svenska och engelska språkfilerna har uppdateras och vissa texter har moderniserats.

Så här laddar du ned uppdateringen
Om du har SamLogic Visual Installer 2014 så kan du ladda ner den uppdaterade versionen av Visual Installer 2014 (version 10.0.27) kostnadsfritt från nedanstående nedladdningssida:

> Nedladdningssida för SamLogic Visual Installer 2014

Om du har Visual Installer 2012, eller en äldre version av Visual Installer, så kan du istället uppgradera till den nya versionen till ett förmånligt uppgraderingspris:

> Uppgradera till SamLogic Visual Installer 2014

En tysk språkfil följer nu med Visual Installer

I den senaste uppdateringen av Visual Installer 2014 (version 10.0.27) har vi inkluderat en tysk språkfil. Så du kan nu använda tyska texter i dina installationspaket på ett enkelt sätt.

German text

För att välja en tysk språkfil till ett projekt så måste du först välja menyalternativet Special – Språk i Visual Installers editor. Därefter väljer du språkfilen GERMAN.LNG i listan som visas.

En del projektspecifik text måste skrivas in via fliken Dialogrutor precis som tidigare. Det gäller t.ex text som ska visas i dialogrutan ”Välkommen”. Men all standardtext (t.ex text på knappar och text i standardialogrutor) visas med tysk text om du valt en tysk språkfil.

Uppdaterad Visual Installer 2014 med många nya funktioner

En uppdaterad version av installationsverktyget SamLogic Visual Installer 2014 (version 10.0.20) kan nu laddas ned från vår hemsida. Uppdateringen innehåller många nya funktioner och förbättringar. Nedan beskrivs några av de nya funktioner som vi inkluderat i uppdateringen:

– Du kan nu lägga in versionsinformation (t.ex versionsnummer, produktnamn och företagsnamn) till en självuppackande installationsfil. Informationen syns bland annat i Windows Utforskare. Läs mer.

– Visual Installer can nu registrera en .NET assembly och ge det ett COM-interface så att det kan användas från applikationer som inte är skrivna för .NET Framework. Läs mer.

– Ett nytt skriptkommando som heter MSIEXEC har lagts till. Det kan användas för att starta en MSI-installation från Visual installer. En stor finess med detta kommando är att Visual Installer kan pausa sin egen installation tills MSI-installationen är klar.

– Ett nytt skriptkommando som heter EXIT har lagts till. Det kan användas för att avbryta en installation, t.ex om vissa villkor inte är uppfyllda.

– Två nya villkor har lagts till skriptspråket. Ett villkor kan användas för att undersöka om ett program redan har installerats i datorn. Ett annat villkor kan användas för att undersöka om operativsystemet som installationsprogrammet körs i är 32 bitars eller 64 bitars.

– OpenSSL-biblioteket som används av Twitter-funktionen i Visual Installer har uppdaterats till den senaste versionen av OpenSSL (version 1.0.1g). Denna version innehåller en buggfix för den uppmärksammade Heartbleed-buggen. Om du använder Twitter-funktionen i Visual Installer så rekommenderar vi dig att installera uppdateringen.

Så här laddar du ned uppdateringen
Om du har SamLogic Visual Installer 2014 så kan du ladda ner den uppdaterade versionen av Visual Installer 2014 (version 10.0.20) kostnadsfritt från nedanstående nedladdningssida:

> Nedladdningssida för SamLogic Visual Installer 2014

Om du har Visual Installer 2012, eller en äldre version av Visual Installer, så kan du istället uppgradera till den nya versionen till ett förmånligt uppgraderingspris:

> Uppgradera till SamLogic Visual Installer 2014

Visual Installer: Så lägger du in din egen versionsinformation till en installationsfil

Från och med Visual Installer 2014 (version 10.0.20) är det möjligt att ange egen versionsinformation till en självuppackande installationsfil. Du kan exempelvis ange ett versionsnummer, produktnamn, företagsnamn och copyright-text. Denna versionsinformation syns sedan bland annat i Utforskaren i Windows.

Var anger man detta?
Du skriver in din versionsinformation i dialogrutan Versionsinformation (öppnas via menyalternativet Special – Versionsinformation). Denna dialogruta ser ut så här:

Dialogrutan 'Versionsinformation' i Visual Installer

Dialogrutan Versionsinformation har funnits i Visual Installer i flera år, men det som är nytt är alternativet Spara versionsinformation även i den självuppackande installationsfilen som finns längst ned i dialogrutan. Detta alternativ infördes i version 10.0.20 av Visual Installer och markerar du detta alternativ så kommer den versionsinformation som du skriver in i dialogrutan även att lagras i den självuppackande installationsfilen. Om alternativet inte är markerat så lagras inget i den självuppackande installationsfilen och det fungerar som vid tidigare versioner av Visual Installer.

Syns i Utforskaren
Om du valt att versionsinformation ska lagras i den självuppackande installationsfilen så syns informationen bland annat i Utforskaren. Exempelvis som tipstext när musmarkören är ovanför installationsfilen, som bilden nedan visar:

Tipstext med versionsinformation

Även fliken Information i dialogrutan Egenskaper (dialogrutan kan öppnas genom att högerklicka över installationsfilen och välja menyalternativet Egenskaper) innehåller denna information. Bilden nedan visar hur denna information visas i fliken Information om de uppgifter som skrivits in vid den första bilden i denna bloggpost används:

Egenskaper - Information

Versionsnummer
Om versionsnummer ska skrivas in i installationsfilen så måste versionsnumret anges med 4 siffror. Exempelvis: 1.2.0.5. Versionsnummer kan anges med antingen komma eller punkt. Så detta versionsnummer godkänns också: 1,2,0,5. Om versionsnumret innehåller färre siffror (eller fler siffror) så lagras det inte i den självuppackande filen. Då används istället versionsnumret för den komponent som används för hanteringen av självuppackande installationsfiler (version 9.0.0.1). Så om du sedan tidigare angett t.ex versionsnumret 1.2 så lagras det inte i den självuppackande installationsfilen. Vill du att detta versionsnummer ska lagras i installationsfilen så kan du skriva in 1.2.0.0 istället.

SamLogics 2014-program anpassade för Windows 8.1

Alla SamLogics produkter är nu anpassade till Microsoft Windows 8.1. Men precis som innan så fungerar de även utmärkt i Windows XP, Windows Vista, Windows 7 och flera andra äldre operativsystem från Microsoft.

Vill du ha mer information om någon av våra 2014-produkter så kan du klicka på respektive länk här nedan:

Program / Enskilda verktyg
> MultiMailer 2014 – E-postverktyg för nyhetsbrevsutskick.
> CD-Menu Creator 2014 – Skapar menyer för CD och USB-minnen.
> USB AutoRun Creator – Ger AutoRun-stöd till USB-minnen.
> Visual Installer 2014 – Verktyg för att skapa installationer.
> RegGuard 2014 – Kopieringsskyddar program och dokument.
> VB Super Library 2014 – Tilläggsverktyg för Visual Basic.

Programpaket
> Media Tools 2014 – Programpaket för marknadsförare.
> Development Tools 2014 – Programpaket för programutvecklare.
> Ultimate Tools 2014 – Ett programpaket där alla program ingår.

Vill du prova ett program så kan du öppna nedanstående webbsida:
> Demonedladdningssidor för SamLogics 2014-program

Kan Visual Installer ersätta Wise Installer?

Wise Installation Studio, Wise Installation Express och Wise Package Studio var tre populära installationsverktyg som utvecklades av det amerikanska företaget Wise Solutions. Många som använder dessa installationsverktyg har nu börjat få kompatibilitetsproblem med sina installationer när de ska köras i Windows 8 och Windows 8.1.

Läs mer om dessa problem på vår engelska blogg. Där finns även en länk till en artikel som tar upp dessa kompatibilitetsproblem. Artikeln berättar också om kompatibilitetsproblemen går att lösa genom att använda installationsverktyget SamLogic Visual Installer istället.

Relaterad information
> Produktsida: SamLogic Visual Installer
> Engelsk artikel: Can I Replace Wise Installer with Visual Installer?

Visual Installer 2014: Så ändrar du användargränssnitt

I föregående blogginlägg informerade vi om Visual Installers nya användargränssnitt och möjligheten att ändra gränssnittet till ett eget. I detta blogginlägg ska vi visa hur du gör för att ändra användargränssnitt i Visual Installer 2014.

För att ändra på användargränssnittet i Visual Installer 2014 gör du på följande sätt:

1. Starta Visual Installer
2. Öppna menyn Special
3. Välj menyalternativet Alternativ
4. Öppna kombinationsrutan Stil för applikationsfönster

Stil för applikationsfönster

5. Välj det användargränssnitt som du vill ha
6. Tryck OK

Här nedan visar vi några exempel på hur gränssnittet ser ut efter ändring:

STIL: Tema Silver 1

STIL: Tema Vit 1

STIL: Tema Blå 1

Visual Installer 2014: Nytt användargränssnitt

I Visual Installer 2014 har det grafiska gränssnittet uppdaterats till ett nytt och modernare utseende. Vi har även utökat möjligheterna till att välja ett eget utseende (tema) till editorn så att du kan arbeta med det användargränssnitt som du trivs bäst med. Här nedan visas tre smakprov utav de teman som finns att välja mellan i nya Visual Installer 2014:

Visual Installer - Användargränssnitt - Tema 1

Visual Installer - Användargränssnitt - Tema 2

Visual Installer - Användargränssnitt - Tema 3

Fler bilder finns på denna sida.

Visual Installer 2014: Köra program med administratörsrättigheter

Ibland är det nödvändigt att låta ett installerat program köras med administratörsrättigheter i Windows. Det ger programmet fler rättigheter, vilket ibland är nödvändigt för att det ska fungera på ett önskvärt sätt. I Visual Installer 2014 kan du nu på ett enkelt sätt ange om ett program ska startas med administratörsrättigheter.

För att ange att ett program ska köras med administratörsrättigheter behöver du bara högerklicka över programfilen i Visual Installers fillista, välja menyraden Kör som administratör och kryssa för alternativet Kör programmet som administratör i dialogrutan som visas.

Från Visual Installer kan du ange om ett program ska köras med administratörsrättigheter
Bra att känna till
När ett program kräver administratörsrättigheter i Windows Vista och Windows 7/8 så kommer Windows alltid att be användaren att bekräfta detta. Om användaren kör med ett standardkonto så kommer Windows att be användaren att logga in med sitt administratörskonto. Om användaren redan kör ett administratörskonto så kommer Windows att be användaren att bekräfta nivåhöjningen. Detta är av säkerhetsskäl, så att ingen obehörig kan starta igång ett program med administratörsrättigheter. Du kan läsa mer om detta i denna artikel på vår sajt.

Visual Installer 2014: Nu kan du posta meddelanden till Twitter

I Visual Installer 2014 är det möjligt att skicka meddelanden (sk tweets) direkt från programmet till Twitter. Det är användbart t.ex i samband med att du laddar upp en uppdatering av din installation till en webbserver, t.ex med hjälp av Visual Installers uppladdningsfunktion. Då kan du på samma gång meddela dina kunder om detta via Twitter, t.ex ange en kort beskrivning, en nedladdningslänk och aktuellt versionsnummer.

Du kan posta meddelanden direkt från Visual Installer till Twitter

Du behöver bara ange dina login-uppgifter en gång i Visual Installer. Därefter kan du snabbt och enkelt posta dina meddelanden när det blir aktuellt.

Du kan läsa mer om Twitter-funktionen i Visual Installer på denna sida.