En tysk språkfil följer nu med Visual Installer

I den senaste uppdateringen av Visual Installer 2014 (version 10.0.27) har vi inkluderat en tysk språkfil. Så du kan nu använda tyska texter i dina installationspaket på ett enkelt sätt.

German text

För att välja en tysk språkfil till ett projekt så måste du först välja menyalternativet Special – Språk i Visual Installers editor. Därefter väljer du språkfilen GERMAN.LNG i listan som visas.

En del projektspecifik text måste skrivas in via fliken Dialogrutor precis som tidigare. Det gäller t.ex text som ska visas i dialogrutan ”Välkommen”. Men all standardtext (t.ex text på knappar och text i standardialogrutor) visas med tysk text om du valt en tysk språkfil.

Lämna ett svar