Visual Installer 2014: Nya variabler och nya skriptkommandon

Vi har lagt in tre nya variabler och två nya skriptkommandon i Visual Installer 2014. Variablerna används vid installation av delade filer och delade inställningar. Skriptkommandona används för att ändra rättigheter för mappar på hårddisken i samband med en installation.

TRE NYA VARIABLER
Visual Installer har utökats med tre nya variabler. Här nedan beskrivs de kortfattat:

%SHAREDDOCUMENTS : Används i samband med installation av delade dokument.
%PUBLICDIR : Används i samband med installation av delade filer (dokument, bilder osv).
%APPDATADIR_ALLUSERS : Används i samband med installation av delade inställningar.

Mer detaljerad fakta om dessa variabler finns på denna sida.

TVÅ NYA SKRIPTKOMMANDON
Visual Installer har även utökats med två nya skriptkommandon. De används för att ändra rättigheter för mappar. Här nedan beskrivs de två skriptkommandona kortfattat:

SETPERM : Ändrar rättigheter för en befintlig mapp på hårddisken.
XCREATEDIR : Skapar en mapp på hårddisken med angivna rättigheter.

Mer detaljerad fakta om dessa skriptkommandon finns på denna sida. Bilden nedan visar hur kommandot SETPERM kan användas för att ge fullständiga rättigheter till en mapp:

SETPERM

Visual Installer 2014: Nya bilder till installationsdialogrutor

Vi har utökat Visual Installer med nya bilder som kan användas till dina installationsdialogrutor, dvs de dialogrutor som visas för slutanvändaren i samband med installationen av dina filer. Här nedan visas några smakprov:

Bild - Installationsdialogruta - 1

Bild - Installationsdialogruta - 2

Bild - Installationsdialogruta - 3

Bild - Installationsdialogruta - 4

Men precis som tidigare så kan du även välja dina egna bilder till installationsdialogrutorna. Mer information finns på denna sida.

Ny version: SamLogic Visual Installer 2014

Vi har nu släppt en ny version av vårt lättanvända installationsverktyg SamLogic Visual Installer. Namnet på den nya versionen är SamLogic Visual Installer 2014 och versionsnumret är 10.0. Några nyheter i den nya versionen av installationsverktyget är:

• Stöd för Microsoft Windows 8.1.
• Stöd för Microsoft Office 2013.
• Uppdaterat användargränssnitt.
• Möjlighet att sätta rättigheter för en mapp i samband med en installation.
• Om ett program måste köras med administratörsrättigheter så kan det nu anges.
• Nya variabler som kan användas till installation av delade dokument och inställningar.
• Stöd för Twitter (du kan skicka ”tweets” direkt från Visual Installer).
• Dialogrutan ’Skapa installation’ har uppdaterats.
• Många nya bilder till installationsdialogrutorna medföljer.

Fler nyheter samt en detaljerad lista på ovanstående nyheter finns på denna sida.

I kommande blogginlägg kommer vi att beskriva de nya funktionerna i SamLogic Visual Installer 2014 mer i detalj.

Visual Installer: Relativ storlek för ett installationsfönster

Vi har uppdaterat vårt visuella installationsverktyg Visual Installer med en ny funktion; du kan nu sätta en relativ storlek för ett installationsfönster. Storleken anges med ett procentvärde, så att installationsfönstret alltid kommer att täcka en specificerad procent av bildskärmen. Detta procentvärde anges enkelt via ett dragreglage som nu finns i Visual Installer (se bilden till höger).

Nedan finns en bild som visar hur ett installationsfönster kan täcka en del av skärmen.

Var finns dragreglaget?
Du kan öppna dialogrutan med dragreglaget från två ställen i programmet:

– Via menyalternativet Objekt – Installationsfönster. Tryck på knappen Ändra till höger om alternativet Följande procentuella storlek i dialogrutan som visas.

– När du väljer Arkiv – Nytt projekt. Tryck på knappen Inställningar och därefter på knappen Ändra storlek.

(Denna funktion finns tillgänglig i Visual Installer version 9.5.20 och senare.)

Hur du installerar programfiler till rätt mapp i Visual Installer

Som vi tog upp i detta blogginlägg så finns det två Program-mappar i en 64-bitars dator med 64-bitars Windows installerad. Den ena Program-mappen är avsedd för 32-bitars program och den andra Program-mappen är avsedd för 64-bitars program. Och det är viktigt att dina programfiler alltid installeras i rätt Program-mapp i ett 64-bitars system, annars finns det risk att programmet inte fungerar fullt ut.

Olika språkversioner av Windows
Förutom ovanstående så är det ytterligare en sak som man måste ta hänsyn till när man installerar program och det är att Program-mappen kan ha olika namn i olika språkversioner av Windows. Här i Sverige heter denna mapp i regel C:\Program eller C:\Program (x86) medan den i en engelsk Windows heter C:\Program Files eller Program Files (x86). Du kan läsa mer om Program-mappen på olika språk i denna artikel på vår engelska sajt.

Använd en variabel
Det blir svårt att hantera alla ovan nämnda varianter på ett säkert sätt genom att ”hårdkoda” mappsökvägen; vilket vi även avråder ifrån. Istället bör du använda en variabel i Visual Installer som heter %PROGRAMFILES när du specificerar huvudkatalogen för ditt installationsprojekt. Om du lägger in denna variabel först i en sökväg, exempelvis så här:

%PROGRAMFILES\SamLogic\Visual Installer

så kommer variabeln %PROGRAMFILES att bytas ut mot rätt mappsökväg i samband med installationen. Detta oavsett vilken språkversion av Windows som körs, och om ditt program eller datorn/Windows är 32-bitars eller 64-bitars.

Enklare att välja rätt variabel i Visual Installer 2012
I Visual Installer 2012 (version 9.5.15 eller senare) är det enklare att välja rätt variabel till en huvudkatalog. Vi har stoppat in en knapp till höger om textrutan Huvudkatalog:

som öppnar följande dialogruta om du trycker på knappen:

Via denna dialogruta kan du välja variabeln %PROGRAMFILES, eller andra relevanta variabler, till projektets huvudkatalog på ett lätt sätt.

Mer information
Mer information om 32- och 64-bitars mappar i Windows finns i denna artikel på vår hemsida:
> 64-bitars Windows: Mapparna ’Program (x86)’ och ’SysWOW64’ förklaras

Visual Installer kan visa visuellt när en licensnyckel är rätt

En ny funktion som infördes i Visual Installer 2012 är möjligheten att visa visuellt för slutanvändaren så fort han/hon skrivit in korrekt licensnyckel i installationsdialogrutan Licensnyckel. Användaren ser om nyckeln är rätt redan innan han trycker på knappen Nästa i installationsdialogrutan. Bilden nedan visar hur det kan se ut:

Så fort korrekt licensnyckel skrivits in ändras textfärgen vid inmatningsrutan för licensnyckel till grön plus att en grön bock visas till höger om inmatningsrutan. Detta förenklar för användaren om han/hon skriver in en lång licensnyckel manuellt. Detta förbättrar även intrycket av installationsprogrammet.

Denna nya inställning kan stängas av eller på.

Grafiska installationsfönster i Visual Installer

I SamLogic Visual Installer är det möjligt att lägga till ett grafiskt installationsfönster i bakgrunden, som visas bakom installationsdialogrutorna under en installation. På ett grafiskt installationsfönster kan du placera bilder, text mm. Ett snyggt grafiskt installationsfönster kan hjälpa till att göra ett snyggt första intryck av ditt program.

Ett grafiskt installationsfönster kan täcka hela skärmen eller delar av skärmen. Här nedan visar vi exempel på hur det kan se ut:

Installationsfönster som täcker skärmen delvis

Installationsfönster som täcker hela skärmen

Inget installationsfönster används (endast installationsdialogrutor används)
Användning av installationsfönster är frivilligt. Du kan givetvis skapa installationer utan installationsfönster, där endast installationsdialogrutor visas under en installation. Nedan visar vi hur det kan se ut då:

Mer information
> Visual Installer: Enklare hantering av installationsfönster

Ny version: SamLogic Visual Installer 2012

En ny version av vårt lättanvända installationsverktyg SamLogic Visual Installer har nu släppts. Namnet på den nya versionen är SamLogic Visual Installer 2012 och några nyheter i denna nya version är:

• Stöd för Microsoft Windows 8.
• Stöd för Microsoft Office 2010.
• Stöd för Microsoft Visual Studio 2010 och 2012.
• Stöd för .NET Framework 4.0.
• Kompatibel med TeamViewer.
• Uppdaterat stöd för AutoCAD-profiler.
• Möjlighet att skapa en undermeny (undergrupp) för genvägar på ett lätt sätt.
• Supportinformation mm kan läggas till ’Lägg till/ta bort program’ i Windows kontrollpanel.
• Intelligentare hantering av uppdateringar.
• Dialogrutan ’Skapa installation’ i editorn har uppdaterats.
• Nya skriptkommandon och en ny variabel.

Fler nyheter samt en detaljerad lista på ovanstående nyheter finns på denna sida.

I kommande blogginlägg kommer vi att beskriva de nya funktionerna i SamLogic Visual Installer 2012 mer i detalj.

SamLogic Image Resizer – program för att ändra storlek & konvertera bilder

Vi har tagit fram ett nytt program som heter SamLogic Image Resizer, som är ett konverteringsprogram som kan användas för att ändra storlek och konvertera bilder så att de är bättre anpassade för användning till webbsidor, bloggar, nyhetsbrev och program. Förutom att ändra storlek på bilder så kan programmet ändra bildens upplösning (från t.ex 300 DPI till 96 DPI) samt konvertera bilder från färgsystemet CMYK till RGB. CMYK är det färgsystem som ofta används för tryck, men för webben och i program bör färgsystemet RGB användas. Så har du CMYK-bilder som du vill använda på webben eller i program, så kan detta program användas för att konvertera bilderna.

Minskar en bilds filstorlek
Genom att ändra (krympa) bildens storlek och upplösning så att den är anpassad för en bildskärm blir bilden betydligt mindre i filstorlek, vilket innebär att den kommer att visas snabbare i webbläsare och i e-postklienter. Det bästa av allt är att kvaliteten inte kommer att försämras, utan tvärtom, i vissa fall blir kvaliteten till och med bättre eftersom bilden blir optimerad för visning på bildskärmar.

Kan hantera JPEG, PNG, TIFF och BMP
Programmet SamLogic Image Resizer kan hantera bilder i formatet JPEG, PNG, TIFF och BMP. Du kan konvertera bilder fritt mellan dessa format.

Följer med följande program
SamLogic Image Resizer kommer att distribueras med följande program från oss, och ingå som en del av den ordinarie installationen, fr o m december 2011:

– E-postverktyget SamLogic MultiMailer
– Installationsverktyget SamLogic Visual Installer
– Menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator

Användningsområden – i våra program
Om du brukar skicka ut nyhetsbrev med vårt e-postverktyg SamLogic MultiMailer och har fotografier som du vill ska ingå i ditt nyhetsbrev så kan du använda programmet SamLogic Image Resizer för att ge bilderna rätt storlek, och eventuellt justera bildens upplösning så att den blir skärmanpassad. Om du krymper både bildens bredd och höjd, och dess upplösning, så kommer ditt nyhetsbrev att öppnas fortare hos mottagarna. Och om bilderna är inbakade i själva mejlet, då kommer även utskicket att gå fortare. Om du har flera tusen e-postmottagare så kan skillnaden bli väldigt stor.

Använder du vårt verktyg SamLogic CD-Menu Creator för att skapa menyer för CD/DVD-skivor och USB-minnen så kan du använda SamLogic Image Resizer för att ge bilder som ska visas i en meny rätt bredd och höjd, och upplösning. Det innebär att din meny kommer att öppnas fortare då eftersom bildens filstorlek blir mindre. Skillnaden blir speciellt märkbar på en CD/DVD-läsare som är långsam.

Mer information
Du hittar mer information om SamLogic Image Resizer på denna webbsida:
> SamLogic Image Resizer – Mer information

Programmet som levereras med våra andra program är på svenska, men en engelskspråkig version av programmet finns också tillgänglig för nedladdning via denna sida:
> SamLogic Image Resizer – Engelsk version

Färdiga bilder till dina installationsdialogrutor (Visual Installer 2010)

I den senaste versionen av vårt installationsverktyg, Visual Installer 2010, har vi inkluderat ett antal bilder som kan användas till dialogrutorna i skapade installationsprogram. Med hjälp av dessa bilder kan du ge dina installationsprogram en snygg design och ett professionellt utseende. Förutom de inbyggda bilderna så kan du även lägga till egna bilder till dialogrutorna, exempelvis din företags- eller produktlogotype.

En större version av bilden ovan och mer information finns på denna sida. Och en lista på övriga nyheter i Visual Installer 2010 hittar du här.