Visual Installer kan visa visuellt när en licensnyckel är rätt

En ny funktion som infördes i Visual Installer 2012 är möjligheten att visa visuellt för slutanvändaren så fort han/hon skrivit in korrekt licensnyckel i installationsdialogrutan Licensnyckel. Användaren ser om nyckeln är rätt redan innan han trycker på knappen Nästa i installationsdialogrutan. Bilden nedan visar hur det kan se ut:

Så fort korrekt licensnyckel skrivits in ändras textfärgen vid inmatningsrutan för licensnyckel till grön plus att en grön bock visas till höger om inmatningsrutan. Detta förenklar för användaren om han/hon skriver in en lång licensnyckel manuellt. Detta förbättrar även intrycket av installationsprogrammet.

Denna nya inställning kan stängas av eller på.

Lämna ett svar