Visual Installer: Relativ storlek för ett installationsfönster

Vi har uppdaterat vårt visuella installationsverktyg Visual Installer med en ny funktion; du kan nu sätta en relativ storlek för ett installationsfönster. Storleken anges med ett procentvärde, så att installationsfönstret alltid kommer att täcka en specificerad procent av bildskärmen. Detta procentvärde anges enkelt via ett dragreglage som nu finns i Visual Installer (se bilden till höger).

Nedan finns en bild som visar hur ett installationsfönster kan täcka en del av skärmen.

Var finns dragreglaget?
Du kan öppna dialogrutan med dragreglaget från två ställen i programmet:

– Via menyalternativet Objekt – Installationsfönster. Tryck på knappen Ändra till höger om alternativet Följande procentuella storlek i dialogrutan som visas.

– När du väljer Arkiv – Nytt projekt. Tryck på knappen Inställningar och därefter på knappen Ändra storlek.

(Denna funktion finns tillgänglig i Visual Installer version 9.5.20 och senare.)

Lämna ett svar