Grafiska installationsfönster i Visual Installer

I SamLogic Visual Installer är det möjligt att lägga till ett grafiskt installationsfönster i bakgrunden, som visas bakom installationsdialogrutorna under en installation. På ett grafiskt installationsfönster kan du placera bilder, text mm. Ett snyggt grafiskt installationsfönster kan hjälpa till att göra ett snyggt första intryck av ditt program.

Ett grafiskt installationsfönster kan täcka hela skärmen eller delar av skärmen. Här nedan visar vi exempel på hur det kan se ut:

Installationsfönster som täcker skärmen delvis

Installationsfönster som täcker hela skärmen

Inget installationsfönster används (endast installationsdialogrutor används)
Användning av installationsfönster är frivilligt. Du kan givetvis skapa installationer utan installationsfönster, där endast installationsdialogrutor visas under en installation. Nedan visar vi hur det kan se ut då:

Mer information
> Visual Installer: Enklare hantering av installationsfönster

Lämna ett svar