Visual Installer 2014: Nya variabler och nya skriptkommandon

Vi har lagt in tre nya variabler och två nya skriptkommandon i Visual Installer 2014. Variablerna används vid installation av delade filer och delade inställningar. Skriptkommandona används för att ändra rättigheter för mappar på hårddisken i samband med en installation.

TRE NYA VARIABLER
Visual Installer har utökats med tre nya variabler. Här nedan beskrivs de kortfattat:

%SHAREDDOCUMENTS : Används i samband med installation av delade dokument.
%PUBLICDIR : Används i samband med installation av delade filer (dokument, bilder osv).
%APPDATADIR_ALLUSERS : Används i samband med installation av delade inställningar.

Mer detaljerad fakta om dessa variabler finns på denna sida.

TVÅ NYA SKRIPTKOMMANDON
Visual Installer har även utökats med två nya skriptkommandon. De används för att ändra rättigheter för mappar. Här nedan beskrivs de två skriptkommandona kortfattat:

SETPERM : Ändrar rättigheter för en befintlig mapp på hårddisken.
XCREATEDIR : Skapar en mapp på hårddisken med angivna rättigheter.

Mer detaljerad fakta om dessa skriptkommandon finns på denna sida. Bilden nedan visar hur kommandot SETPERM kan användas för att ge fullständiga rättigheter till en mapp:

SETPERM

Lämna ett svar